אורות התורה - פרק ג'

8:40 דק'
+

אורות התורה ג' ט' – רוח הקודש

מי שזוכה לרוח הקודש רואה בעיניו איך שכל התורה שבעל פה לכל פרטיה היא הסתעפות רוחה הקדוש של האומה

8:22 דק'
+

אורות התורה ג' ח' – מה קטנו

כשם שמתפעלים על דברים גדולים במציאות כך גם על דברים זעירים וכן הוא גם בלימוד תורה

7:45 דק'
+

אורות התורה ג' ז' – צפיה כללית

בכל פרט מפרטי תורה גם כזה שנראה מאד קטן מסתתר ניצוץ כללי שעל ידו זוכה לומד תורה לשמה להגיע להשגות

8:06 דק'
+

אורות התורה ג' ו' – טל תחיה

כל פרט מפרטי תורה כשהיא נלמדת לשמה תובע את החייאתו משורשו הכללי להרוותו מטל התחיה העליון וזהו סוד הצמאון

8:45 דק'
+

אורות התורה ג' ה' – תורת חסד

מי שלומד תורה לשמה מתוך רצון לגלות אורה של כנסת ישראל זוכה לחסד עליון שישרה עליו ודרכו על כל העולם כולו

8:51 דק'
+

אורות התורה ג' ג'-ד' – לב בריא

כשהלב מלא בדעת ד' הבאה מתוך פנימיות תורה אז דם החיים הרוחניים מגיע עד לפרטים הכי קטנים ורחוקים של תורה

8:49 דק'
+

אורות התורה ג' ב' – החיבור לשורש

כל דבר בעולם מוכרח להיות מחובר לשורש שמימי שמחיה אותו וכך גם בתורה ורק אז היא מאירה ומשפיעה אהבה וחיים

8:54 דק'
+

אורות התורה ג' א' – תורת ד'

היסוד לעבודת הקודש הוא לדעת לקשור את התורה בהקב"ה על ידי חיבור פרטי התורה לאור הכללי המתגלה בפנימיות תורה