1455. אורות התחיה ה'18 - כשנים קדמוניות

לחדש את הצביון הישראלי

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1455. אורות התחיה ה'18 - כשנים קדמוניות

אורות התחיה ה' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] -

ההוד וההדר והפאר המיוחד שיש במצות התלויות בארץ, כשהן מתקימות עכשיו בארץ ישראל על ידינו, ע"י אותו החיל החלוץ ההולך ובונה את ארץ האבות ומכין אחרית ותקוה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבא, מתגלה הוא לנו מתוך עז חפצנו הפנימי המפעם בקרב נשמתנו, להעמיד את צביון אומתנו על ארץ אבותנו במלא תארה, בכל שרטוטיה וקויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאת היא אומתנו אנו בערכה הרם המקורי, בגויתה בנפשה ברוחה ונשמתה. לזאת אנחנו שואפים לחדש עלינו ימים קדמונים, כימי עולם וכשנים קדמוניות.