1534. אורות התחיה טו'3 – הרחבת התחום

לא פריצה אלא התפשטות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1534. אורות התחיה טו'3 – הרחבת התחום

אורות התחיה טו' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] -

כשכח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים, בסדור מלא, בקדושה ביחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לענוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא: י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל".