1591. אורות התחיה כד'1 – שיריים לכלל

אשרי החושב עצמו שיריים לכלל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1591. אורות התחיה כד'1 – שיריים לכלל

אורות התחיה כד' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת ד', שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כ"א חשק טמיר אחד להכלל כולו באוצר חיים זה, "להתחסד עם קן דיליה, - דא כנ"י!"