1592. אורות התחיה כד'2 – שריגי האילן

כולנו שריגים מעץ החיים הכלל ישראלי

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1592. אורות התחיה כד'2 – שריגי האילן

אורות התחיה כד' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת ד', שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כ"א חשק טמיר אחד להכלל כולו באוצר חיים זה, "להתחסד עם קן דיליה, - דא כנ"י!" 

ההכרה הפנימית, שהננו שריגים מעץ חיים רב דליות ושגיא פרי, שכל מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים, בהווה ובנצח, היא תביא את תחית האומה למגמתה, היא ואך היא תקיץ את הקץ, שאליו אנו עורגים, ותתן לנו חוסן ישועות.