1780. אורות התחיה סז'1 – ראשית חכמה

החכמה האלוקית שורה בישראל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 1780. אורות התחיה סז'1 – ראשית חכמה

אורות התחיה סז' [השורות בהן נעסוק בשיעורים הקרובים] –

החכמה העליונה השרויה בישראל, חכמת אלהים, שהגויה המקבלת אורה היא האומה כולה לכל דורותיה, העוברים ההוים והעתידים, יש לה השקפת עולמה הבהירה, דעותיה הקבועות, מדותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקותיה ואדירות חפצה ושאיפתה, שכולם הם מצויים ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מעבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ בכל התכנים ההיסתוריים של האומה ובכל המהלכים הפרטיים והכלליים של החיים.