763. אורות התשובה יג' ג'1 – כנסת ישראל

הטוב האלוקי גנוז בשורש נשמת ישראל

האזן לשיעור:

צפה בשיעור: