אודותינו

בית מדרש כלל ישראלי

'רוח ירושלמית', נוסדה על ידי יצחק זאגא, כבית מדרש כלל ישראלי, השואף לרומם את עם ישראל, לאופקים חדשים במהלך גאולתו, מתוך עמקות של לימוד אמונה, כפי שהיא נלמדת מתוך תורתו של רואה האורות, מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

בית מדרש נודד

לבד משיעורו המרכזי הניתן בכל יום ג' בשעה 20:00 בבית הרב קוק בירושלים, נותן יצחק זאגא שיעורים בתורת הרב, במקומות שונים קבועים ומזדמנים. ישיבות גבוהות וישיבות הסדר, גרעינים תורניים וחדרי מורים, ישיבות תיכוניות ואולפנות, חיילים וסטודנטים.

על השיעורים השונים ניתן להתעדכן בדף הבית, בחדשות ועדכונים.