136. אורות ישראל ה' ו' – בתולת ישראל

בפנימיות ישראל נשמרת המקוריות

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 136. אורות ישראל ה' ו' – בתולת ישראל

אורות ישראל פרק ה' פיסקה ו' [השורות בהן נעסוק בשיעור] –

כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להעביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלהית החפשית של כנסת ישראל. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. זאת היא אמתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבא.