188. אורות ישראל ז' טז'2 – ראיה בהירה

איחוד השכל והדמיון מחדד המבט

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 188. אורות ישראל ז' טז'2 – ראיה בהירה

אורות ישראל פרק ז' פיסקה טז' [השורות בהן נעסוק בשיעור] –

היהדות מקורה הנבואה, והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה, כלומר בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והטוהר של השכל, והתאחדותם של שני הכחות הללו בתכלית השלמות, וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכחות מתאחדים על ידי ההארה האלהית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל אין מדתו היהודית נשלמת כי אם לפי אותה המדה של ההתאחדות, שאלה שני הכחות הקדושים מתאחדים בו, במדתו הפרטית, במדה הנשאבת מתוכן הכלל כולו, וע"י זה בא כל אחד למדה זו ש"אם אינם נביאים בני נביאים הם".