207. אורות ישראל ט ב – אור מחבר

לומדי תורה מרבים אור חיים מעודד ומחבר

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 207. אורות ישראל ט ב – אור מחבר

אורות ישראל פרק ט' פיסקה ב' [השורות בהן נעסוק בשיעור] –

בזה שנמצאים רבים מבני ישראל, שמקיפים תמיד את התוכן הרוחני של האומה בשורש קדשו, מוסיפים רוח חיים ואור פנימי מעודד ומקשר בכל האומה כולה.