אור החיים

50:00 דק'
+

631. פרשת בחוקותי – ארים ראשי

אנחנו צריכים להזריח אור חיים חדש בישראל שיסיר את כל השעבודים יזקוף את הקומה וירים לנו את הראש לחרות ישראלית חדשה