הפחד

5:01 דק'
+

913. עקבי הצאן – הפחד 1 – הפחד הנפרז

הפחד נוטל את זיו החיים ומאבן את החי

5:20 דק'
+

914. עקבי הצאן – הפחד 2 – הפחד המאיים

הפחד מאיים על האדם שלא יעשה דבר לישועתו

5:23 דק'
+

915. עקבי הצאן - הפחד 3 – הפחד המחשבי

הפחד היותר מזיק הוא הפחד לחשוב

5:31 דק'
+

916. עקבי הצאן – הפחד 4 – פחדי הגלות

מצוקות הגלות החדירו פחד מחשבי בלבבות

5:06 דק'
+

917. עקבי הצאן – הפחד 5 – אומץ ישראלי

עם ישראל מוכרח לחשוב בלי שום פחד

5:26 דק'
+

918. עקבי הצאן – הפחד 6 – רוח הקודש

לכל יהודי יש רוח הקודש המאיר בנשמתו

5:06 דק'
+

919. עקבי הצאן - הפחד 7 – מדינת הלכה

הביטוי מדינת הלכה אינו אלא תעמולת הפחדה שקרית

5:09 דק'
+

920. עקבי הצאן – הפחד 8 – השראת שכינה

שכינה שורה רק על חכם עשיר (השמח בחלקו..) וגם גיבור!!

5:37 דק'
+

921. עקבי הצאן - הפחד 9 – גבורה ושמחה

הגבורה שבנפש ובדעת הכרחית לשמחה

5:36 דק'
+

922. עקבי הצאן – הפחד 10 – חוצפה וגאולה

החוצפה באה לסלק את הפחד ולאפשר את הגאולה