התנערי

49:36 דק'
+

600. פרשת נח – התנערי

התמודדותו המוטעית של נח לאחר המבול, מלמדת אותנו כיצד לנהוג לאחר כל מה שהתרחש בשמחת תורה. התנערי ישראל מעפר קומי