לבוש

+

פרשת תצוה - לבוש מתאים

לבוש מכסה אבל גם מבטא, לבוש שאינו מתאים מייצר קשיים בתקשורת בינאישית

50:37 דק'
+

פרשת תצוה - לבוש מלכות

הבגדים אינם נראים לנו ענין כה חשוב, והנה דוקא בבגדים מתגלה קדושת הכהונה, המתחברת לכתנות האור שעשה הקב"ה לאדם הראשון.