מסירות נפש

53:38 דק'
+

פרשת אמור – עצמאות בפרהסיא

המצוות ניתנו בפרהסיא, מצות הקהל ענינה פרהסיא, ואפילו בענין מסירות נפש מחשיבים את הפרהסיא. למה הפרהסיא כל כך חשובה?