קונספציה

44:12 דק'
+

634. פרשת שלח – אחדות ולא עבודה בעיניים

התחברו לאחדות אמיתית! ולא לזו של ארגוני שמאל שממשיכים לשווק את הקונספציה הכושלת בעטיפת אחדות מדומה