שכל ורגש

46:25 דק'
+

468. פרשת וארא – האמת לא מזדקנת

גאולת ישראל יצאה אל הפועל דוקא על ידי זקנים כמו משה אהרון בועז אסתר ומתתיהו ללמדנו שהאמת לא מזדקנת רק משתבחת. לפרשת וארא

50:04 דק'
+

476. פרשת פקודי – לשם

האבן של שבט דן באבני חושן המשפט מבטאה את היחס הנכון שבין שיקול דעת חכמת אנוש לשיפוט על פי החכמה האלוקית המתגלה בתורה

49:54 דק'
+

585. פרשת מטות – שכל דמיון ורגש

בדור בו הדמיון והרגש שולטים בכיפה אנו נדרשים לפתחם ולרוממם מתוך בירור עמוק של מערכת היחסים שבין השכל לדמיון ולרגש