תוכחה

48:20 דק'
+

פרשת דברים – ליברליות חכמה

מקור הליברליות בהתבסמות וזיכוך העולם אך יש להיזהר מפינות באנושיות שעדיין נותרו בלתי מתוקנות ומנסות לנצלה

48:43 דק'
+

581. פרשת קורח – הכח לתקן

מדוע מגיב משה רבינו בחריפות נוראה לעדת קורח? למה הוא מדגיש את נקיון כפיו? ואיך כל זה קשור לכוחו המיוחד לתקן את הדור