תכנית טרמפ

5:48 דק'
+

תכנית החלוקה של טרמפ

במקום להתווכח אם מדובר בהחלת ריבונות או בשלב הסופי של הסכם אוסלו - בואו ניתן לתכנית של טרמפ לדבר מתוך סעיפיה ומפותיה