אורות לדרך - השיעור היומי

4:53 דק'
+

212. אורות ישראל ט' ה'2 – מדינה חזקה

החוזק הישראלי הכרחי לגאולת העולם כולו

5:00 דק'
+

211. אורות ישראל ט' ה'1 – בריאים ומוצקים

גוף ישראלי חזק מגביר קדושה בעולם

4:56 דק'
+

210. אורות ישראל ט' ד' – כולם קדושים

לא להתבלבל! כל ישראל כולם קדושים

5:03 דק'
+

209. אורות ישראל ט ג'2 – משה רבינו

ברית אברהם היא שהניבה את הגדול באדם

4:56 דק'
+

208. אורות ישראל ט ג'1 – ברית קודש

אור שמרומם את הגוף והמערכות המעשיות

4:51 דק'
+

207. אורות ישראל ט ב – אור מחבר

לומדי תורה מרבים אור חיים מעודד ומחבר

4:56 דק'
+

206. אורות ישראל ט' א' – מרכז התבל

כשאור האומה יאיר במלואו הוא יאיר לכל

5:01 דק'
+

205. אורות ישראל ח' ט' – ארץ האחדות

פה בארץ הכל מתחבר בהרמוניה מתוקה

5:00 דק'
+

204. אורות ישראל ח' ח'3 – יוצרים עולם

בכוחנו לחדש את העולם בתורתנו

5:03 דק'
+

203. אורות ישראל ח' ח'2 – ידיעת ערכנו

ככל שנדע את ערכנו כך הוא גם יפעל ויופיע

4:57 דק'
+

202. אורות ישראל ח' ח'1 – משפיעים

העולם כולו מושפע ממחשבותינו ומעשינו

4:55 דק'
+

201. אורות ישראל ח' ז' – השלום והאחדות

התשתית הלאומית המאחדת זאת התורה

4:35 דק'
+

200. אורות ישראל ח' ו' – גוונים ישראליים

יש בנו את כל הגוונים שבעולם

4:44 דק'
+

199. אורות ישראל ח' ה' – זהירות ישראלית

העולם מתברך דוקא בהיותנו ישראלים

4:50 דק'
+

198. אורות ישראל ח' ד' – ערכנו העולמי

גם כשלא רואים ישראל משפיעים טוב לעולם

5:08 דק'
+

197. אורות ישראל ח' ג' – סגולת תורתנו

זה לא טקסט מקראי זה אורות אלוקיים

5:01 דק'
+

196. אורות ישראל ח' ב'2 – המשפט המקורי

המשפט מבטא את הארת התורה בכל

5:05 דק'
+

195. אורות ישראל ח' ב'1 – טוב לישראל

יהדות מיטיבה את כל מערכות החיים

5:00 דק'
+

194. אורות ישראל ח' א'2 – חוזרים לטבע

להיות ישראלים בלי התחכמויות

5:06 דק'
+

193. אורות ישראל ח' א'1 – עמך

להתחבר לאמונה הטבעית של עמך ישראל

4:59 דק'
+

192. אורות ישראל ז' יט' – שוברת החומות

תשובה נשמתית רצונית ישראלית

5:02 דק'
+

191. אורות ישראל ז' יח' - תלוי בנו

הרצון וההכרה מעוררים את אור הנשמה

5:04 דק'
+

190. אורות ישראל ז' יז'2 – נשמת המדינה

תחיה לאומית זקוקה ללימודי יהדות

4:51 דק'
+

189. אורות ישראל ז' יז'1 – תלמידי ישראל

הבורות היא האויב מספר 1 שלנו

5:07 דק'
+

188. אורות ישראל ז' טז'2 – ראיה בהירה

איחוד השכל והדמיון מחדד המבט

4:57 דק'
+

187. אורות ישראל ז' טז'1 – דמיון ישראלי

כמו ספינה המפליגה לארץ מרחקים

5:05 דק'
+

186. אורות ישראל ז' טו' – שכל ישראלי

האור הנשמתי מאיר את שכלנו

4:53 דק'
+

185. אורות ישראל ז' יד' – התעלות

אמונת ישראל היא המנוע להתעלות העולם

5:00 דק'
+

184. אורות ישראל ז' יג' – היחוד הישראלי

המסורת בונה את היחודיות הלאומית

4:59 דק'
+

183. אורות ישראל ז' יב' – לשון הקודש

מצב העברית כמצב חיבורנו לעצמנו

5:01 דק'
+

182. אורות ישראל ז' יא'2 – הרעיון הישראלי

יותר פנימי, יותר עצמי, יותר מחזק

5:00 דק'
+

181. אורות ישראל ז' יא'1 – השפה העברית

שפתנו ותורתנו מעצימים את אורנו

4:51 דק'
+

180. אורות ישראל ז' י' – אומץ וחיים

הצביון הישראלי מחזק אותנו כישראלים

4:57 דק'
+

179. אורות ישראל ז' ט' – השכלה ישראלית

מדעים חשוב אבל ישראליות זה העיקר

4:53 דק'
+

178. אורות ישראל ז' ח'2 – חשיפת המקור

לחשוף את המעיין שבפנימיות תורתנו

4:58 דק'
+

177. אורות ישראל ז' ח'1 – חינוך אידיאליסטי

חינוך שמלהיב לטוב וצדק אלוקי

4:58 דק'
+

176. אורות ישראל ז' ז' – חינוך יהודי

שוויון הזדמנויות יהודי לכל ילד

5:07 דק'
+

175. אורות ישראל ז' ו'4 – עולים קומה

התעלות פנימית תביא ראייה חדשה

5:03 דק'
+

174. אורות ישראל ז' ו'3 – מניצוצות לאורות

קנייני האומה יאירו במלא אורם

5:00 דק'
+

173. אורות ישראל ז' ו'2 – כשיאיר האור

הכל מאיר לגמרי אחרת כשאנחנו מאירים

5:00 דק'
+

172. אורות ישראל ז' ו'1 – נפרצת ונבנית

לפעמים האור נחסר כלבנה ואח"כ מתמלא

4:56 דק'
+

171. אורות ישראל ז' ה'2 – מארג נפלא

אקורדיון שמחבר פרטים קטנים ואור גדול

4:57 דק'
+

170. אורות ישראל ז' ה'1 – דייקנות ורוחב

אלוקים נמצא בפרטים הקטנים

4:57 דק'
+

169. אורות ישראל ז' ד' – להתלהב ולהתגבר

להלהיב את נשמתנו ולגלותה

4:47 דק'
+

168. אורות ישראל ז ג' – אוצרות

לעשות כלים להניח בהם את אורותינו

4:58 דק'
+

167. אורות ישראל ז' ב'2 – הולכים קדימה

לצאת מהקיפאון לעתיד טוב יותר

5:09 דק'
+

166. אורות ישראל ז' ב'1 – תפארת ומלכות

פנימיות ההויה ושאיפת התעלותה

4:55 דק'
+

165. אורות ישראל ז' א' – בדבור ובמעשה

מימוש הרצון הטוב מרומם עולם

4:53 דק'
+

164. אורות ישראל ו' ט'3 – כבוד ואור

לעטות את מדינתנו כבוד ואור

4:58 דק'
+

163. אורות ישראל ו' ט'2 – כלי הברכה

הלאומיות מחזיקה את ברכתנו

5:12 דק'
+

162. אורות ישראל ו' ט'1 – יהדות ולאומיות

יהדות כוללת מחשבה לאומית

5:04 דק'
+

161. אורות ישראל ו' ח'2 – גאון וענוה

להכיר בגאות השם הגואה בעמנו בענוה

4:57 דק'
+

160. אורות ישראל ו' ח'1 – מתאים לי

מתוך טהרה נכיר בערכנו העצמי

4:55 דק'
+

159. אורות ישראל ו' ז'2 – מדינת האושר

מדינת ישראל אושרו של עולם

5:11 דק'
+

158. אורות ישראל ו' ז'1 – מדינה אידיאלית

האידיאל הוא מהות מדינתנו

4:55 דק'
+

157. אורות ישראל ו' ו'4 – והרע יעלם

עם האוניברסליות יחוסל הרע מהעולם

5:15 דק'
+

156. אורות ישראל ו' ו'3 – בן דוד

בנין הרוח של מדינת ישראל

5:03 דק'
+

155. אורות ישראל ו' ו'2 – השמאל הישראלי

עידן הלאומיות היותר עמוקה

5:08 דק'
+

154. אורות ישראל ו' ו'1 – בן יוסף

בנין החומר של מדינת ישראל

5:06 דק'
+

153. אורות ישראל ו' ה' – אהבת הארץ

ארץ ישראל מטהרת אותנו

4:59 דק'
+

152. אורות ישראל ו' ד'2 – חזרנו

התרפאנו וחזרנו לחיי חומר מדיניים

5:03 דק'
+

151. אורות ישראל ו' ד'1 – איזון לאומי

שמירה על איזון בין רוח לחומר

4:54 דק'
+

150. אורות ישראל ו' ג' – אומת המוסר

לאומיות שענינה מוסר צריכה טיפוח

4:48 דק'
+

149. אורות ישראל ו' ב' – תלויים בך

השפעת הפרט על כלל ישראל מקור חייו

4:59 דק'
+

148. אורות ישראל ו' א' – הלאום והרוח

המדינה והתורה בישראל הם אחד

5:03 דק'
+

147. אורות ישראל ה' טז' – שחרור ישראלי

שאיפה לשחרור מכל שעבוד רוחני

5:02 דק'
+

146. אורות ישראל ה' טו' – עונג ואושר

יתגלה לכל שישראל מביאים אושר לעולם

4:51 דק'
+

145. אורות ישראל ה' יד' – סם חיים

בכח תורתנו נרפא את העמים כולם

4:59 דק'
+

144. אורות ישראל ה' יג' – עם הנצח

עמים נעלמים ועם ישראל רק מתעלה

4:53 דק'
+

143. אורות ישראל ה' יב' – כל האורות

כל הטוב ההיסטורי יאיר בבת אחת

5:00 דק'
+

142. אורות ישראל ה' יא' – משפחה אחת

ישראל יאחדו את כל האנושות

4:59 דק'
+

141. אורות ישראל ה' י' – נשמה ישראלית

נשמה אלוקית שונה ומאירה לכל

4:57 דק'
+

140. אורות ישראל ה' ט'2 – הנקודה התוכית

התוך הישראלי עושה את ההבדל

5:01 דק'
+

139. אורות ישראל ה' ט'1 – מפסיקים לברוח

להפסיק לברוח ממה שאנחנו

5:01 דק'
+

138. אורות ישראל ה' ח' – הכל מיוחד

מכף רגל ועד ראש הכל ישראלי

5:03 דק'
+

137. אורות ישראל ה' ז' – ההבדל העיקרי

זה לא רק מצוות זה היסוד הנפשי

5:01 דק'
+

136. אורות ישראל ה' ו' – בתולת ישראל

בפנימיות ישראל נשמרת המקוריות

4:55 דק'
+

135. אורות ישראל ה' ה'6 – כשנהיה אנחנו

כשנהיה מה שאנו צריכים להיות

4:56 דק'
+

134. אורות ישראל ה' ה'5 – היטהרות

החילוניות תרמה לטוהר מושגי האמונה

4:47 דק'
+

133. אורות ישראל ה' ה'4 – החילוניות

מה היא עצת השם המסתתרת בחילוניות

4:58 דק'
+

132. אורות ישראל ה' ה'3 – בעילום גדול

איך חמאס מתאכזר בשם אלוקים?

4:52 דק'
+

131. אורות ישראל ה' ה'2 – הטוב הישראלי

יש לישראלים כשרון רוחני מיוחד

4:55 דק'
+

130. אורות ישראל ה' ה'1 – תכלית הידיעה

מיצוי הידע אל השיא הישראלי

4:52 דק'
+

129. אורות ישראל ה' ד'10 – הבחירה בישראל

אויבינו נלחמים בבחירה האלוקית

4:59 דק'
+

128. אורות ישראל ה' ד'9 – האתאיזם

קרוב לאמת יותר מהאיסלאם

5:06 דק'
+

127. אורות ישראל ה' ד'8 – הצלת העולם

ישראל נלחמת באכזריות החמאסית

4:48 דק'
+

120. אורות ישראל ה' ד'1 – חופשי מגבולות

גבולות נכונים יוצרים חופש

5:17 דק'
+

121. אורות ישראל ה' ד'2 – הכנה גדולה

התעלות מחייבת עבודה קשה

5:04 דק'
+

122. אורות ישראל ה ד'3 – ענוה ישראלית

יודעים שיש גם מה שמעל לתפיסתנו

4:58 דק'
+

123. אורות ישראל ה' ד'4 – סוד ההתעלות

להתעלות לאינסוף אל הבלתי ידוע

5:03 דק'
+

124. אורות ישראל ה' ד'5 – אירופה מבולבלת

לקחה המוסר לידיה ואיבדה כיוון

5:00 דק'
+

125. אורות ישראל ה' ד'6 – יוהרה נוצרית

עשתה מהמוסר האלוקי פלסטלינה

4:54 דק'
+

126. אורות ישראל ה' ד'7 – נפילת האיסלאם

הלכו עם גבורתם לאבדון מוסרי

5:01 דק'
+

115. אורות ישראל ה' ג'1 – גדולת הרוח

רק רוח גדולה תכוון את מעשינו

5:04 דק'
+

116. אורות ישראל ה' ג'2 – ישראליות אוניברסלית

יותר ישראלי יותר אוניברסלי

4:55 דק'
+

117. אורות ישראל ה' ג'3 – צמצום והרחבה

זהו המאפיין הראשי שלנו

5:05 דק'
+

118. אורות ישראל ה' ג'4 – מפלגתיות נעלה

לא רק דאגה לכלכלה חומרית

5:01 דק'
+

119. אורות ישראל ה' ג'5 – אמון אחים

איך בונים אמון אחים "בלי נשק"

4:59 דק'
+

110. אורות ישראל ה' א'1 – מרכז משפיע

ישראל מחוברים לעמים באהבה

5:12 דק'
+

111. אורות ישראל ה' א'2 – אור לעמים

עם ישראל נותן נשמה לעולם

5:00 דק'
+

112. אורות ישראל ה' ב'1 – אחדות עולמית

פיזור הכשרונות מכריח אחדות

4:54 דק'
+

113. אורות ישראל ה' ב'2 – לקבל ולהשפיע

מקבלים מהאומות רק בחיצוניות

5:00 דק'
+

114. אורות ישראל ה' ב'3 – מפנימיותנו

שררה בישראל נובעת מפנימיות רוחנו

5:01 דק'
+

104. אורות ישראל ד' ט'3 – ישראל קדמו

שורש התורה בנשמת ישראל

4:59 דק'
+

105. אורות ישראל ד' ט'4 – אהבה בתענוגים

להתחבר באהבה לשורש נשמתנו

5:02 דק'
+

106. אורות ישראל ד' ט'5 – בושם ישראלי

חיבור ישראלי מבשם מרומם ומעדן

4:48 דק'
+

107. אורות ישראל ד' ט'6 – כולם טובים

ראיה סגולית בחירית מביאה אהבה

4:49 דק'
+

108. אורות ישראל ד' י'1 – אוהב אלוקים

אוהב אלוקים אוהב את ישראל

5:02 דק'
+

109. אורות ישראל ד' י'2 – אוהב מוסר

אוהב מוסר אוהב את ישראל

5:06 דק'
+

98. אורות ישראל ד' ו'5 – מפירוד לחיבור

כגודל המחלוקת כך גודל האהבה

5:06 דק'
+

99. אורות ישראל ד' ו'6 – נקודה טובה

גם בדעה ישראלית טועה גנוז טוב

4:58 דק'
+

100. אורות ישראל ד' ז' – לדעת לכבד

גוונים שונים לישראליות הנאמנה

4:55 דק'
+

101. אורות ישראל ד' ח' – להאבק בבורות

הבורות היא אויב הישראליות

4:59 דק'
+

102. אורות ישראל ד' ט'1 – הטבעי והלימודי

נשמתנו הטבעית ומה אנו עושים איתה

4:51 דק'
+

103. אורות ישראל ד' ט'2 – המיזוג הנכסף

נשמה טובה ומעשים טובים גם יחד

5:05 דק'
+

92. אורות ישראל ד' ד' – אהבה עילאית

להתעלות באהבה מעל יצר השנאה

4:59 דק'
+

93. אורות ישראל ד' ה' – אהבת האדם

אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם

5:02 דק'
+

94. אורות ישראל ד' ו'1 – שנאת חינם

מוכרחים לתקן את שנאת החינם

5:01 דק'
+

95. אורות ישראל ד' ו'2 – גיוון מעשיר

טוב שיש דעות שונות ומגוונות

4:54 דק'
+

96. אורות ישראל ד' ו'3 – מחושך לאור

להפוך את חושך השנאה לאור אהבה

5:00 דק'
+

97. אורות ישראל ד' ו'4 – מתוק וסבלן

להגיב תמיד בדיבור מתוק וסבלן

4:59 דק'
+

87. אורות ישראל ד' א' – סנגוריה ישראלית

חכמה ישראלית עמוקה ורחבה

4:54 דק'
+

88. אורות ישראל ד' ב'1 – להאמין בישראל

הטוב גנוז תמיד בעצמותנו

4:53 דק'
+

89. אורות ישראל ד' ב'2 – המאור הפנימי

גם בנסוגים אחור מסתתר אור

5:02 דק'
+

90. אורות ישראל ד' ב'3 – עין טובה

הסנגוריה פועלת להנביע את הטוב

5:02 דק'
+

91. אורות ישראל ד' ג' – כולך יפה

אחרי כל הבקורות עצמיות ישראל טהורה

4:52 דק'
+

80. אורות ישראל ג' ז'2 – שמחה ישראלית

לזכות לשמוח עם ירושלים

5:04 דק'
+

81. אורות ישראל ג' ח' – זיכוך ישראלי

להזדכך כדי להתחבר לכלל

4:56 דק'
+

82. אורות ישראל ג' ט' – הגדלות שבקטנות

אור ישראל מאיר גם בקטנות

4:56 דק'
+

83. אורות ישראל ג' י'1 – הכרה נשמתית

יכולת ישראלית על שכלית

5:08 דק'
+

84. אורות ישראל ג' י'2 – דבר השם

הופעה נשמתית ישראלית

4:54 דק'
+

85. אורות ישראל ג' יא'1 – להכיר בערכנו

חייבים להכיר בערכנו הקוסמי

5:03 דק'
+

86. אורות ישראל ג' יא'2 – הנשמה שלנו

גדולה וחזקה ומשברת חומות ברזל

4:48 דק'
+

74. אורות ישראל ג' ד'2 – ענוה טהורה

בענוה נעשים כלי לקבלת האור

5:01 דק'
+

75. אורות ישראל ג' ה'1 – צמאון לישראליות

הצמאון להיבלע ברוח ישראל

4:51 דק'
+

76. אורות ישראל ג' ה'2 – לחיות ישראליות

לחשוב להרגיש ולחיות ישראליות

4:54 דק'
+

77. אורות ישראל ג' ו'1 – שתיל ישראלי

קח את צמיחתך וחברה לשורש

4:48 דק'
+

78. אורות ישראל ג' ו'2 – דעת ישראלית

ידיעת המסורת מחברת לישראליות

4:48 דק'
+

79. אורות ישראל ג' ז'1 – להתקשר ולהרגיש

תורה ומצוות מחברות לכלל

5:03 דק'
+

67. אורות ישראל ג' א'2 – ישראליות קוסמית

יותר ישראלי יותר אוניברסלי

4:55 דק'
+

68. אורות ישראל ג' א'3 – תנו עוז

בכוחנו להשפיע טוב על כל העולמות

4:53 דק'
+

69. אורות ישראל ג' ב'1 – חותם הדורות

מעשי אבותינו חקוקים בישראליות

5:01 דק'
+

70. אורות ישראל ג' ב'2 – ישראלים צדיקים

ישראלי שחפץ בישועת ישראל הוא צדיק

4:47 דק'
+

71. אורות ישראל ג' ב'3 – סליחה ישראלית

על דורנו נאמר כי אסלח לאשר אשאיר

4:56 דק'
+

72. אורות ישראל ג' ג' – דבקות בכלל

מכלל ישראל מקבלים את כל הטוב

4:56 דק'
+

73. אורות ישראל ג' ד'1 – בשיא גובהו

ישראליות שמתעלה לקוסמולוגיות

4:51 דק'
+

63. אורות ישראל ב' ח'1 – לפי מעשינו

להוציא לפועל את הישראליות

5:00 דק'
+

64. אורות ישראל ב' ח'2 – לזרום בעוצמה

בונים ומחזקים את זרימת חיינו

4:55 דק'
+

65. אורות ישראל ב' ח'3 – למען הכלל

ישראלי מכוון לרומם את הכלל

4:53 דק'
+

66. אורות ישראל ג' א'1 – דרך ישראל

השם אלוקינו השם אחד

4:59 דק'
+

56. אורות ישראל ב' ג'5 – כח לעם

מעשים שמוסיפים כח לאומה

5:04 דק'
+

57. אורות ישראל ב' ג'6 – עד לשמים

ישראל משפיעים על הכל

4:58 דק'
+

58. אורות ישראל ב' ד'1 – הזנה ישראלית

יש לתדלק את הישראליות

4:56 דק'
+

59. אורות ישראל ב' ד'2 – חיזוק ישראלי

תורה ומצוות מחזקים ישראליות

5:02 דק'
+

60. אורות ישראל ב' ה' – חומר ישראלי

התפשטות הנשמה במדינת ישראל

4:52 דק'
+

61. אורות ישראל ב' ו' – חן ישראלי

החן הנסוך על עם ישראל

4:56 דק'
+

62. אורות ישראל ב' ז' – רוח הקודש

פיתוח נשמתי מחבר לכלל

4:54 דק'
+

50. אורות ישראל ב' א'2 – אהבת הטוב

הדבק שלנו הוא אהבת הטוב והמוסרי

5:01 דק'
+

51. אורות ישראל ב' ב' – המוסר שלנו

לישראל יש קומה מוסרית נוספת

4:49 דק'
+

53. אורות ישראל ב' ג'2 – חיבור חיים

נשמותינו באות מכלל ישראל

4:58 דק'
+

54. אורות ישראל ב' ג'3 – חיים לנשמה

להחיות את נשמת ישראל

4:56 דק'
+

55. אורות ישראל ב' ג'4 – אורח חיים

לישראל יש ארחות חיים יחודיים

5:03 דק'
+

44. אורות ישראל א' יד'2 – געגוע ישראלי

הלב הומה למעשים ישראליים

4:58 דק'
+

45. אורות ישראל א' יד'3 – מדריך לחיים

חיים גדולים צריכים הדרכה גדולה

4:50 דק'
+

46. אורות ישראל א' טו'1 – תעודת ישראל

מה באמת היעוד של ישראל?

5:00 דק'
+

47. אורות ישראל א' טו'2 – מציאות ישראלית

מלחמות ישראל מגלות שם ד'

5:06 דק'
+

48. אורות ישראל א' טז' – ממלכת כהנים

חיבור והשראה לתרבויות העמים

4:38 דק'
+

49. אורות ישראל ב' א'1 – כח הפרט

הפרט משפיע במעשיו על שורש חייו

5:03 דק'
+

38. אורות ישראל א' יב'2 – לא וירטואליים

רוחנו זקוקה לגופנו ולמעשינו

5:15 דק'
+

39. אורות ישראל א' יב'3 – המיזוג הקדוש

ישראליות ממזגת הכל עם הכל

5:00 דק'
+

40. אורות ישראל א' יג'1 – הכרח טבעי

איפה הבחירה איפה?

5:13 דק'
+

41. אורות ישראל א' יג'2 – הנסירה

התאפשרות הכפירה לחיזוק האמונה

5:03 דק'
+

42. אורות ישראל א' יג'3 - באה מאהבה

האומה חוזרת לתורתה באהבה

4:59 דק'
+

43. אורות ישראל א' יד'1 – מזון בריא

ישראליות בריאה שתואמת לעצמותנו

5:05 דק'
+

32. אורות ישראל א' ט'3 – ישראלים בכייף

להתחבר לעצמנו בלי עכבות

5:02 דק'
+

33. אורות ישראל א' ט'4 – אחריות קוסמית

המתרחש בישראל משפיע על העולם

4:52 דק'
+

34. אורות ישראל א' י' – בסגנון ישראלי

האור מוכרח לעבור בישראליות

4:47 דק'
+

35. אורות ישראל א' יא'1 – מעל הטבע

ישראל עולים מעל הטבע המוגבל

4:58 דק'
+

36. אורות ישראל א' יא'2 – שוברי החומות

משחררי העולם מכל שעבוד

4:48 דק'
+

37. אורות ישראל א' יב'1 – טבע ונס

היהדות הניסית והיהדות המעשית

5:00 דק'
+

26. אורות ישראל א' ז'3 - אמונה ומעשה

זרימת חיים שמקורה באלוקים

3:42 דק'
+

27. אורות ישראל א' ח'1 - הגשמה וברכה

הגשמת האידיאל הישראלי

4:49 דק'
+

28. אורות ישראל א' ח2 – שאיפת המעשה

היהדות אינה וירטואלית

5:04 דק'
+

29. אורות ישראל א' ח'3 – שכינה בארץ

העולם מתמלא עדן שירה ונועם

4:40 דק'
+

30. אורות ישראל א' ט'1 – מתגלה בישראל

האידיאל האלוקי מופיע ע"י ישראל

5:02 דק'
+

31. אורות ישראל א' ט'2 – דוקא ישראל

יעודנו אלוקי ואינו נתון לבחירתנו

4:54 דק'
+

20. אורות ישראל א' ו'1 - נטיות הפוכות

מלחמת הטוב ברע

4:51 דק'
+

21. אורות ישראל א' ו'2 - השלום האמיתי

נצחון שמהפך אויב לאוהב

4:56 דק'
+

22. אורות ישראל א' ו'3 - לאט ובטוח

הטוב מתקדם בצעדים מדודים

4:57 דק'
+

23. אורות ישראל א' ו'4 – נצחון הטוב

כח נצחון הטוב גנוז בישראל

4:55 דק'
+

24. אורות ישראל א' ז'1 – הנביעה

הכל נובע מהקריאה בשם השם

4:53 דק'
+

25. אורות ישראל א' ז'2 - מחוברים למעיין

רק מוסר מתוך אמונה יחזיק

4:55 דק'
+

13. אורות ישראל א' ד'3 - הנשמה שלנו

סוד רבדי החיים שבנשמה הישראלית

4:47 דק'
+

14. אורות ישראל א' ד'4 - הטוב ינצח

הטוב שבנו בא מאלוקים הבלתי מנוצח

5:07 דק'
+

15. אורות ישראל א' ד'5 - גאולה ותפילה

משתוקקים לעולם טוב ומתוקן

4:53 דק'
+

16. אורות ישראל א' ה'1 - מוסר ישראלי

אנחנו שואפים לעולם מוסרי

4:50 דק'
+

17. אורות ישראל א' ה'2 - זיק אחד

משיבים את הכל לתחיה מחודשת

5:00 דק'
+

18. אורות ישראל א' ה'3 - למען הכלל

פרטיותנו היא ניצוץ מאור הכלל

5:03 דק'
+

19. אורות ישראל א' ה'4 - שם קדוש

בשם הוי"ה גנוז אורנו המוסרי

4:52 דק'
+

7. אורות ישראל א' ב'1 – מח ולב

נשמת העולם מתגלה בישראל

4:57 דק'
+

8. אורות ישראל א' ב'2 – יד השם

הקב"ה פועל בעולם באמצעות ישראל

5:09 דק'
+

9. אורות ישראל א' ג'1 – בלי גבולות

אל תגדירונו ואל תגבילונו... יש בנו כל

5:03 דק'
+

10. אורות ישראל א' ג'2 - כלתה נפשי

געגועים לטוב האלוקי בחיינו ממש

4:59 דק'
+

11. אורות ישראל א' ד'1 – טובים לכל

ישראליות היא להיות טוב לכל

4:49 דק'
+

12. אורות ישראל א' ד'2 - הטוב והמטיב

המלאים בטוב משתוקקים להיטיב

4:48 דק'
+

1. אורות ישראל א' א'1 – הסיפור שלנו

לספר מחדש את הסיפור הישראלי

4:50 דק'
+

2. אורות ישראל א' א'2 – לאום אוניברסלי

המשימה הישראלית: הטבת העולם כולו

4:59 דק'
+

3. אורות ישראל א' א'3 – ברכת העולם

ונברכו בך כל משפחות האדמה - היום כאן ועכשיו

4:57 דק'
+

4. אורות ישראל א' א'4 – בנו ממש

באנשים במדינה בכלכלה בחברה

4:56 דק'
+

5. אורות ישראל א' א'5 – אם הדתות

העם שהביא לעולם את התנ"ך

4:56 דק'
+

6. אורות ישראל א' א'6 – הוד ישראלי

האמת שתהפוך לנחלת הכלל

49:51 דק'
+

539. הציונות הדתית

סרטי תעמולה שקריים שמציגים באופן מעוות את הרב קוק ותורתו מזכירים לנו עד כמה חשוב לעשיית הגאולה שנדע היטב ומקרוב את תורת הרב

6:04 דק'
+

336. כוזרי ה' ב'-כח' - הכסופים לארץ

בנין הארץ והמקדש תלוי בכיסופינו אנו

5:53 דק'
+

334. כוזרי ד' כח'-לא' – חכמת חז"ל

היו להם ידיעות מדהימות גם בחכמת הטבע

5:52 דק'
+

333. כוזרי ד' כו'-כז'2 – אמונת ההמון

יש יתרון בעצמת האמונה דוקא של ההמון

5:43 דק'
+

332. כוזרי ד' כו'-כז'1 – האמונה הפשוטה

ידיעת ספר יצירה אינה הכרחית לכולם

5:46 דק'
+

331. כוזרי ד' כה'26 – הנתיב הנעלם

הנתיב הראשון בנוי מרל"א צירופי אותיות

5:54 דק'
+

330. כוזרי ד' כה'25 – אבנים מפולמות

אין לתאר מהותו יתברך אלא לכוון בהוי"ה

5:47 דק'
+

329. כוזרי ד' כה'24 – היסודות והספירות

רוח מים אש ועפר רומזים לספירות

5:52 דק'
+

328. כוזרי ד' כה'23 – מלחמה טובה

יש הרמוניה שנבנית מתוך כעין מלחמה

5:45 דק'
+

327. כוזרי ד' כה'22 – הסדר קובע

סדר שונה יכול ליצור תוצאה הפוכה לגמרי

5:47 דק'
+

326. כוזרי ד' כה'21 – מלחמות האדם

המלחמה הגדולה על האמצע שבאדם

5:43 דק'
+

325. כוזרי ד' כה'20 – אמצע לכל

לכל מישורי החיים יש נקודת אמצע

5:09 דק'
+

324. כוזרי ד' כה'19 – תפקיד ההפכים

ההפכיות מחדדת את אופי הגוונים

5:58 דק'
+

323. כוזרי ד' כה'18 – האמונה בתווך

הכופר בעוגן האמצעי אינו זרם ביהדות

5:43 דק'
+

322. כוזרי ד' כה'17 – נקודת האמצע

אחדות הקצוות מבוססת על האמצע

5:47 דק'
+

321. כוזרי ד' כה'16 – סוד היצירה

סוד היצירה מונח דוקא באברי הטבע

5:36 דק'
+

320. כוזרי ד' כה'15 – גוף ונפש

בריאות הגוף משפיעה על דעתנו ונפשנו

5:33 דק'
+

319. כוזרי ד' כה'14 – כללות ופרטות

מה שעובר על הכלל עובר על הפרט

5:45 דק'
+

318. כוזרי ד' כה'13 – כ"ב אותיות

האותיות הן כוחות חיים בהן נברא העולם

5:40 דק'
+

317. כוזרי ד' כה'12 – מסדר אחד

סדר אחד חוזר ומופיע בכל מישורי החיים

5:45 דק'
+

316. כוזרי ד' כה'11 – פתח אליהו

כמה מתוק לראות את סודות הכוזרי בזוהר

5:42 דק'
+

315. כוזרי ד' כה'10 – הכל מתחבר

הספירות מחוברות ומחברות הכל להכל

5:39 דק'
+

314. כוזרי ד' כה'9 – כתר אינסוף

הכתר בתוך העשר אך עצמותו מעל העשר

5:47 דק'
+

313. כוזרי ד' כה'8 – עבודת הקטורת

קושרת את המתפרד לאחדות העשרונית

5:40 דק'
+

312. כוזרי ד' כה'7 – לב נתיבות

עשר מתוך הלב נתיבות הן עשר הספירות

5:38 דק'
+

311. כוזרי ד' כה'6 – שפה יוצרת

כח היצירה שבסודות התורה פועל רק בעברית

5:44 דק'
+

310. כוזרי ד' כה'5 – התגלות שכלנו

הגאולה תגלה לעולם את שכלנו היוצר

5:46 דק'
+

309. כוזרי ד' כה'4 – שותפים עמו

בקרבתנו לאלוקים נעשים אנו שותפים עימו

5:38 דק'
+

308. כוזרי ד' כה'3 – השכל היוצר

השכל הישראלי בקדושתו הוא שכל אלוקי יוצר

5:32 דק'
+

307. כוזרי ד' כה'2 – הספר והסיפור

אחדות מחשבה דבור ומעשה בבריאה

5:50 דק'
+

305. כוזרי ד' כג'3 – הדבקות במצוות

גם כשעבדו ע"ז דבקו ישראל במצוות

5:40 דק'
+

304. כוזרי ד' כג'2 – אנחנו המשפיעים

ישראל כמו זרע שסביבתו נעשית כמוהו

5:57 דק'
+

303. כוזרי ד' יח'-כג'1 – קדושה עצמית

נאמנות ישראל מגלה קדושתם העצמית

5:23 דק'
+

302. כוזרי ד' טז'-יז'2 – מנשקי המזוזות

לעמך ישראל יש אינסטינקט כעין נבואי

5:52 דק'
+

301. כוזרי ד' טז'-יז'1 – מסירות נפש

חיבור פנימי יוצר נכונות לתת את הכל

5:56 דק'
+

300. כוזרי ד' טו'4 – עדינות ההרגשה

זה לא רק שכל זו הרגשת חיבור נשמתי

5:51 דק'
+

299. כוזרי ד' טו'3 – פתחו החלונות

צריך לדעת לפתוח חלונות לכניסת האור

5:26 דק'
+

298. כוזרי ד' טו'2 – ד' אלוקים

גילוי אלוקים במדינת ישראל מכין את גילוי הוי"ה

5:39 דק'
+

297. כוזרי ד' טו'1 – אור חודר

שם הוי"ה הוא האור החודר לנשמות הנביאים

5:42 דק'
+

296. כוזרי ד' יב'-יג' – הפקרת המצוות

אומות העולם הפקירו את קדושת המעשה

5:39 דק'
+

295. כוזרי ד' י'-יא' – הכפירה בארץ

אומות העולם כפרו בקדושת ארץ ישראל

5:48 דק'
+

294. כוזרי ד' ז'-ט' – זמן ומקום

היכולת לראות קשורה למימד הזמן והמקום

5:44 דק'
+

293. כוזרי ד' ה'-ו – בבת אחת

במראה הנבואי קולטים ברגע חכמה של 80 שנה

5:46 דק'
+

292. כוזרי ד' ד'-ה' – משלים גשמיים

המוח האנושי זקוק להגשמה כדי לחשוב

6:08 דק'
+

291. כוזרי ד' א'-ג'13 – כבוד השם

המראות מצטיירים והרואה רואה לפי מדרגתו

5:37 דק'
+

290. כוזרי ד' א'-ג'12 – מראות ברורים

מראה הנבואה בישראל הוא מראה מדעי

5:47 דק'
+

289. כוזרי ד' א'-ג'11 – הדמיון הטהור

רק בארץ ישראל זוכים למראות אלוקיים

5:40 דק'
+

288. כוזרי ד' א-ג'10 – האדם כמשל

דמות האדם היא המשל הגדול להתגלות ד'

5:51 דק'
+

287. כוזרי ד' א-ג'9 – דמיונות הנביאים

גם מראות הנביאים מורכבים משני רבדים

5:44 דק'
+

286. כוזרי ד' א-ג'8 – ההשגה הכפולה

תפיסה כפולה אובייקטיבית וסובייקטיבית

5:47 דק'
+

285. כוזרי ד' א-ג'7 – רמזי המהויות

התפיסה האנושית תופסת מהויות ע"י רמזים

5:32 דק'
+

284. כוזרי ד' א'-ג'6 – לבושים אלוקיים

אור ד' מתגלה אלינו דרך לבושים

5:36 דק'
+

283. כוזרי ד' א'-ג'5 – שם ועצמות

עצמותו הבלתי נתפסת מאירה בשם הוי"ה

5:50 דק'
+

282. כוזרי ד' א'-ג'4 – קדוש ישראל

עם כל ההתגלות הוא יתברך מעל כל הגשמה

5:35 דק'
+

281. כוזרי ד' א'-ג'3 – כפירת פרעה

פרעה כפר באפשרות של מפגש לאומי עם ד'

5:57 דק'
+

280. כוזרי ד' א'-ג'2 – להיפגש איתו

שם הוי"ה בנוי על מפגש עם האלוקים

5:50 דק'
+

279. כוזרי ד' א'-ג'1 – עבודה והבנה

עבודת ד' פותחת שערי הלב להבנה עמוקה

5:38 דק'
+

239. כוזרי ג' ב'-ה'10 – ההכנות לשבת

ההכנות לשבת וחגים מאריכות את חיינו

5:38 דק'
+

238. כוזרי ג' ב'-ה'9 – החרות השבתית

שבת מוציאה את האדם לחרות נשמתית

5:33 דק'
+

237. כוזרי ג' ב'-ה'8 – הפה והנשמה

אור גדול שופע מהנשמה במילים המכוונות

5:28 דק'
+

236. כוזרי ג' ב'-ה'7 – פה קדוש

דבור בטל מטשטש הנפש ומערפל הנשמה

5:43 דק'
+

235. כוזרי ג' ב'-ה'6 – כח הדיבור

אנחנו כמו אוכלים את המילים שיוצאות מפינו

5:50 דק'
+

234. כוזרי ג' ב'-ה'5 – מנהיגות ישרה

ישרות המנהיג משפיעה על ישרות העם

5:39 דק'
+

233. כוזרי ג' ב'-ה'4 – ישרות החיים

ישרות בריאה מביאה זרימת חיים בריאה

5:34 דק'
+

232. כוזרי ג' ב'-ה'3 – בלי לצלוע

ההתגוננות בגלות גרמה להתנהגות לא מאוזנת

5:20 דק'
+

231. כוזרי ג' ב'-ה'2 – סוד הישרות

איזון אישי כפי שעשה אותנו האלוקים

5:33 דק'
+

230. כוזרי ג' ב'-ה'1 – חסיד ומושל

עובד השם הגדול נמשל למושל מדינה

5:44 דק'
+

229. כוזרי ג' א'6 – התבודדות נכונה

התחברות וגילוי עצמי בהתאמה אישית

5:28 דק'
+

228. כוזרי ג' א'5 – פרישות מחוברת

פרוש אמיתי אינו מנותק אלא מחובר בעומק

5:42 דק'
+

227. כוזרי ג' א'4 – הפרושים החלוצים

ישנם פרושים שהם החלוץ שלפני המחנה

5:40 דק'
+

226. כוזרי ג' א'3 – כלא הפרישות

מי שפרישותו אינה במקומה מוצא עצמו אסיר

6:19 דק'
+

225. כוזרי ג' א'2 – הפרושים העילאיים

יש כאלה שהחברים שלהם זה המלאכים

5:31 דק'
+

224. כוזרי ג' א'1 – אהבת החיים

עובד ד' אמיתי אוהב את החיים באמונה

5:59 דק'
+

278. כוזרי ג' סח'-עד'4 – האגדות התמוהות

סודות נגנזו במאמרי גמרא תמוהים

5:07 דק'
+

277. כוזרי ג' סח'-עד'3 – אגדות חז"ל

יש הקדמות יש מראות חזון ויש משלים

5:43 דק'
+

276. כוזרי ג' סח'-עד'2 –פרשנות חסידית

שיטה פרשנית של אור החיים הקדוש

5:40 דק'
+

275. כוזרי ג' סח'-עד'1 – פרשנות חז"ל

לפעמים חברו דברים לפסוקים כאסמכתא

5:44 דק'
+

274. כוזרי ג' סז'4 – אור הרבים

בריבוי אנשים מישראל מתרבה אור השכינה

5:40 דק'
+

273. כוזרי ג' סז'3 – אחרי רבים

מנגנון הרבים בישראל משמר את המסורת

5:50 דק'
+

272. כוזרי ג' סז'2 – נבואת החכמים

אור ד' חודר לשכלם ומכוונם בהבנת התורה

5:45 דק'
+

271. כוזרי ג' סז'1 – שכינה עליהם

המשכת הנחל האלוקי מסיני במסירת התורה

5:27 דק'
+

270. כוזרי ג' סה'3-סו' – לחיות איתם

לחיות עם רבי עקיבא ולהתחבר לאורו

5:47 דק'
+

269. כוזרי ג' סד'-סה'2 – ונמשכת שיירה

להיזכר מאיפה באנו ומי אנחנו

5:52 דק'
+

268. כוזרי ג' סד'- סה'1 – השתלשלות המסורת

הכירו קצת מחוליות המסורת

6:13 דק'
+

267. כוזרי ג' נד'-סג' – מסורת רצופה

רציפות בלתי פוסקת ממשה ועד היום

5:52 דק'
+

266. כוזרי ג' נ'-נג'2 – כימיה אלוקית

כטמרפטורה הנדרשת לתהליכים כימיים

5:40 דק'
+

265. כוזרי ג' נ'-נג'1 – מצוות מציאות

לא מתווכחים עם פרטי המציאות האלוקית

5:45 דק'
+

264. כוזרי ג' מח'-מט'4 – מדעיות ודבקות

חשיבה נכונה משלבת הלכה ודבקות

5:53 דק'
+

263. כוזרי ג' מח'-מט'3 – תורה אחת

תורה אלוקית אחת מבטיחה אחדות העם

5:35 דק'
+

262. כוזרי ג' מח'-מט'2 – קדושת האשה

טומאת נידה מעידה על קדושת האשה

5:34 דק'
+

261. כוזרי ג' מח'-מט'1 – שכינה וקדושה

טומאה וטהרה שייכים רק בגילוי שכינה

5:47 דק'
+

260. כוזרי ג' מב'-מז' – לעבדו באמונה

לקבל באמונה הפרטים שאיננו מבינים

5:38 דק'
+

259. כוזרי ג' לט'-מא' – מצוות דרבנן

שכינה שבפיהם נותנת להם כח לתקן מצוה

5:45 דק'
+

258. כוזרי ג' לט' – גילוי שכינה

תורה שבע"פ היא גילוי שכינה בחכמי ישראל

5:32 דק'
+

257. כוזרי ג' כג- לח'2 – שלוה הלכתית

הפועל על פי ההלכה חי בשלוה ורוגע

5:41 דק'
+

256. כוזרי ג' כג'-לח'1 – טעות הקראים

מעדיפים דעתם האנושית על דעת ד'

5:47 דק'
+

255. כוזרי ג' כ'-כב'2 – חיים אלוקיים

הדבקות בד' מעניקה לחיים את ערכם

5:48 דק'
+

254. כוזרי ג' כ'-כב'1 – דבקות בד'

יש לבקש את הקישור לד' בכל הענינים כולם

5:44 דק'
+

253. כוזרי ג' יח'-יט' – תפילה בציבור

המתפלל במנין מתרומם אל כלליות נשמתו

5:14 דק'
+

252. כוזרי ג' יג'-יז' - תהנה מהחיים

הברכות הן שמעצימות את ההנאה מהחיים

5:50 דק'
+

251. כוזרי ג' יא'-יב'3 – האושר בידיך

לקיחת אחריות על אשרנו היא המפתח

5:41 דק'
+

250. כוזרי ג' יא'-יב'2 – תהיה שמח

השמחה שלנו נתונה אך ורק להחלטתנו

5:41 דק'
+

249. כוזרי ג' יא'-יב'1 – הכל לטובה

היחס למה שעובר עלינו קובע את אשרנו

5:36 דק'
+

248. כוזרי ג' ח-יא'5 – המצוות מחברות

פרטי המצוה מכוונים לחיבור האדם לד'

5:51 דק'
+

247. כוזרי ג' ח'-יא'4 – לעשות באמונה

בכל סוגי העשיה לא רואים את האור מיד

5:57 דק'
+

246. כוזרי ג' ח-יא'3 - מעשי יצירה

גם כשאיננו מרגישים המצוה מאירה אותנו

5:22 דק'
+

245. כוזרי ג' ח'-יא'2 – מהמצוה למקורה

לחדור מתוך המצוה אל מקור הופעתה

6:00 דק'
+

244. כוזרי ג' ח'-יא'1 – הכל מתחדש

החיבור לתוך של המצוה מביא התחדשות

5:43 דק'
+

243. כוזרי ג' י'- השבת מגינה

מצות השבת מצילה ומגינה מכל סוגי השעבוד

5:46 דק'
+

242. כוזרי ג' ו'-ז' – דיוק אלוקי

התורה מלמדת גבולות מדויקים לחיים טובים

5:40 דק'
+

241. כוזרי ג' ב'-ה'12 – יום האהבה

כשהנשמה בטהרתה אפשר לחבר נשמות

5:32 דק'
+

240. כוזרי ג' ב'-ה'11 - יום שמח

יום כפורים הוא יום שמחת הנשמה בטהרתה

5:44 דק'
+

335. כוזרי ה' א'-ב' – אמונה בדורנו

לימוד אמונה בדורנו הכרחי לאמונה הפשוטה

5:43 דק'
+

306. כוזרי ד' כד'-כה'1 – ריבוי ואחדות

ספר יצירה מלמד את סוד עבודת היחוד

20:06 דק'
+

11. מה זו גאולה

גאולת ישראל היא תהליך עמוק שמקיף את כל ההסטוריה העולמית מראש עד סוף ומביא את העולם לתיקונו

19:47 דק'
+

10. התורה והממלכה

תורת ישראל היא אשר תיתן לנו את הכח לחולל מהפך מוסרי בחיי הציבוריות הישראלית המדינית

19:49 דק'
+

9. תורת ישראל

תורת ישראל הנגלית היא הלבוש שמבטא את הכח הנשמתי בו נברא העולם הוא הכח המופיע בנשמת ישראל

20:11 דק'
+

8. דבקות באומה

החיבור לכלל ישראל הוא מקור כל השפע הישראלי ועל כן יש להידבק בכללות האומה תמיד

19:58 דק'
+

7. לאומיות אוניברסלית

יש ונדמה כאילו הלאומיות הישראלית לאומנית ככל האומות אך האמת היא שתוכנה אוניברסלי

19:39 דק'
+

3. מדינת ישראל

ארץ ישראל קדושה זה ברור, אך מי אמר שגם מדינת ישראל קדושה? מה לאמונה ולמדינה ריבונית?

19:43 דק'
+

2. תורת ארץ ישראל

התורה ניתנה כדי לקיימה דוקא בארץ ישראל ורק בארץ היא מופיעה במלואה אורה האלוקי

19:23 דק'
+

1. ארצות החיים

מדוע ארץ ישראל מכונה ארצות החיים? וכי אין חיים ליהודי בחו"ל? סוד הקיום הישראלי

19:30 דק'
+

6. כלל ישראל

כלל ישראל היא השכינה הקדושה בה גנוז הטוב בעבור העולם כולו וממנה מקבל כל ישראלי את נשמתו

19:46 דק'
+

5. ישוב הארץ

מדוע אי אפשר לוותר אפילו על גרגר מאדמת ארץ ישראל השלימה לכל גבולותיה המצווים בתורה בדיוק ובפירוט?

20:08 דק'
+

4. ארץ הנבואה

4. ארץ הנבואה – ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה אלא מקור אור עצמותי נשמתי שמאיר בנו בעצמותנו ממש את אור ד'

51:30 דק'
+

27. אורות ישראל ג' ג' – הדבקות בצדיקים

לצדיק השפעה עצומה על העולם אך עיקר תפקידו הוא לחזק את הקישור לכלל ישראל היא השכינה

51:56 דק'
+

26. אורות ישראל ג' ב' – אסלח לאשר אשאיר

בדור האחרון הטומאה נחלשה עד כי גם החוטאים הם רק מבולבלי דעת שפנימיותם קדושה

44:41 דק'
+

25. אורות ישראל ג' א' – תנו עוז לאלוקים

ישראל עושים בארץ והולכים ופועלים בעשייתם עד שמי שמים כי הקב"ה נתן הכל בידם

49:52 דק'
+

24. אורות ישראל ב' ח' – לרומם נשמת האומה

ככל שהיחיד המתעלה משתוקק להעלות נשמת האומה כן הוא פועל בפועל לרוממה

41:00 דק'
+

23. אורות ישראל ב' ז' – רוח הקודש מאחדת

התגלות רוח הקודש היא התגלות החיים הישראליים המחזקת את הקשר של הפרט אל הכלל

5:30 דק'
+

187. כוזרי ב' כא'-כד'3 – פסק השו"ע

בג' מקומות פסק את מצות ישוב הארץ

5:25 דק'
+

186. כוזרי ב' כא'-כד'2 – בכל הדורות

מצות ישוב ארץ ישראל נוהגת בכל הדורות

5:25 דק'
+

185. כוזרי ב' כא'-כד'1- חובת העליה

מצות העליה לארץ חלה על כל יהודי תמיד

5:20 דק'
+

184. כוזרי ב' יט'-כ'4 – יבנה וחכמיה

תן לי יבנה וחכמיה נאמר רק ביציאה לגלות

5:23 דק'
+

183. כוזרי ב' יט'-כ'3 - השבת והארץ

קדושת השבת תלויה באדמת ארץ ישראל

5:21 דק'
+

182. כוזרי ב' יט-כ2 – סוד התאריך

קו התאריך נקבע על פי שבת ארץ ישראל

5:04 דק'
+

181. כוזרי ב' יט'-כ'1 – קו התאריך

ארץ ישראל נמצאת באמצע במרכז העולם

5:27 דק'
+

180. כוזרי ב' טז'-יח' – הארץ והמועדים

האור הנשמתי שבמועדים מאיר רק בארץ

5:29 דק'
+

179. כוזרי ב' טז'4 – הארץ והעם

תיקון העולם רק על ידי חיבור העם והארץ כאחד

5:24 דק'
+

178. כוזרי ב' טז'3 – הנשמתיות חוזרת

ההבנה הנשמתית תשיב את אהבת הארץ

5:30 דק'
+

177. כוזרי ב' טז'2 – העולם מתברך

שלטון ישראל בארץ ישראל הוא ברכת העולם

5:15 דק'
+

176. כוזרי ב' טו'-טז'1 – הישרת העולם

ארץ ישראל נועדה לישר את כל העולם

5:20 דק'
+

175. כוזרי ב' יג'-יד'2 – הכרה מטושטשת

התרחקות מרזי תורה יצרה בלבול

5:21 דק'
+

174. כוזרי ב' יג'-יד'1 – יסוד הכל

יסוד הנבואה הבכורה והברכה היא ארץ ישראל

5:16 דק'
+

173. כוזרי ב' יא'-יב'4 – קרבה נשמתית

קרבה לד' אפשרית רק בארץ ישראל

5:15 דק'
+

172. כוזרי ב' יא'-יב'3 – העצמות היבשות

ארץ ישראל מחיה את עצמותנו

5:14 דק'
+

171. כוזרי ב' יא'-יב'2 – הקיום הישראלי

קיום ישראל והעולם כולו תלוי בארץ

5:18 דק'
+

170. כוזרי ב' יא'-יב'1 – פירות הארץ

אורה של ארץ ישראל ניכר בילדיה

5:32 דק'
+

169. כוזרי ב' י' – מימד המקום

צריכים להתרגל שהקדושה קשורה למקום מסויים

5:30 דק'
+

168. כוזרי ב' ט'2 – החידוש הגדול

גילוי אלוקות באדמה הוא שיא החידוש

5:27 דק'
+

167. כוזרי ב' ט'1 – ארץ האלוק

ארץ ישראל היא ארץ אלוקית ונושמת

5:30 דק'
+

166. כוזרי ב' ז'-ח' – אלוקי ישראל

השכינה מאירה לכל ישראל לא רק לנביאים

5:30 דק'
+

165. כוזרי ב' ג'-ד'2 – הציור המסביר

למה נדרש ציור להבנת המסר האלוקי

5:21 דק'
+

164. כוזרי ב' ג'-ד'1 – הצייר האלוקי

השכינה מצמצמת את אור האינסוף בעבורנו

5:11 דק'
+

163. כוזרי ב' ב'3 – השם המפורש

הקב"ה מיחד עצמותו בשם הוי"ה הקדוש

5:21 דק'
+

162. כוזרי ב' ב'2 – השמות שבתורה

כל התורה היא שמותיו של הקב"ה

4:57 דק'
+

161. כוזרי ב' ב'1 – שמות האלוקים

שמות ד' מתיחסים לפעולותיו ולא לעצמותו

5:11 דק'
+

160. כוזרי ב' א' – ואלה שמות

התגלות שם ד' כרוכה בשמם של ישראל

5:40 דק'
+

223. כוזרי ב' סח'-פא' – שפת הבריאה

העולם נברא באותיות של השפה העברית

5:00 דק'
+

222. כוזרי ב' סז'-סח' – לשון הקודש

העברית מכוונת לקודש העצמי שבמהות הכל

5:39 דק'
+

221. כוזרי ב' סד'-סו'2 – זמרת הארץ

הניגון של ארץ ישראל הולך ומתעורר

5:35 דק'
+

220. כוזרי ב' סד'-סו'1 – חכמת הנגינה

דוד שמואל ובני לוי עסקו בחכמת הנגינה

5:09 דק'
+

219. כוזרי ב' סג'-סד' – חכמת ישראל

השפע הרוחני הוא מקור הראש היהודי

5:35 דק'
+

218. כוזרי ב' נז'-סב' – ריבוי המצוות

פעולות חיים שתוצאתם מוחשית ומיידית

5:30 דק'
+

217. כוזרי ב' נו' – ישראל קדמו

משה מכח ישראל ולולא ישראל לא היתה תורה

5:14 דק'
+

216. כוזרי ב' נא'-נה' – בך אתפאר

הקב"ה מתפאר ברוח ישראל יותר מבשמש

5:24 דק'
+

215. כוזרי ב' נ' – אהבת עולם

אהבת השם לישראל היא צינור ששופע חיים

5:37 דק'
+

214. כוזרי ב' מה'-נ'5 – תחיית הכונה

הכונה במצוות מחברת אותנו אל השורש

5:41 דק'
+

213. כוזרי ב' מה-נ'4 – חיים שמחים

חיי קיום מצוות הם חיים יהודיים שמחים

5:35 דק'
+

212. כוזרי ב' מה'-נ'3 – תהיה בנאדם

המוסר הטבעי הוא הכנה מקדימה למצוות

5:25 דק'
+

211. כוזרי ב' מה'-נ'2 – עבודה בשמחה

לא הכנעה ורוח נמוכה אלא שמחת מצוה

5:21 דק'
+

210. כוזרי ב' מה'-נ'1 – מאמונה לעבודה

מאמונה ולאומיות עוברים לעבודת ד'

5:27 דק'
+

209. כוזרי ב' מד' - לב משפיע

ישראל צריכים להיות הלב המשפיע ולא המושפע

5:26 דק'
+

208. כוזרי ב' לה'-מג' – בריאות הלב

השפעת חיים מתחדשת מנקה את הלב

5:19 דק'
+

207. כוזרי ב' כט'-לד'2 – הקרבנות והגלות

גם הגלות היא גילוי של נצח ישראל

5:31 דק'
+

206. כוזרי ב' כט'-לד'1 – ברית אבות

הברית האלוקית עם ישראל קיימת לנצח

5:37 דק'
+

205. כוזרי ב' כז'-כח'2 – ראש המקדש

חכמי ישראל מאירים באור כלל ישראל

5:33 דק'
+

204. כוזרי ב' כז'-כח'1 – דעת קדושים

קדושי ישראל הם בחינת הראש באומה

5:39 דק'
+

203. כוזרי ב' כו'8 – טעמי תורה

הטעם האלוקי של המצוה תמיד נעלם מעינינו

5:25 דק'
+

202. כוזרי ב' כו'7 – אתה המקדש

לא לחינם מבנה המקדש הוא כמבנה האדם

5:26 דק'
+

201. כוזרי ב' כו'6 – הנשמה בלב

משכן הנשמה העיקרי הוא בלב האדם

5:30 דק'
+

200. כוזרי ב' כו'5 – גוף האדם

בגוף האדם מתחולל חיבור של שמים וארץ

5:27 דק'
+

199. כוזרי ב' כו'4 – סימפוניה ישראלית

בבית המקדש מתנגנת מנגינת העם

5:31 דק'
+

198. כוזרי ב' כו'3 – הכנת הבית

האיזון מכין את האדם לקבלת אור השכינה

5:21 דק'
+

197. כוזרי ב' כו'2 – איזון ויחוד

האיזון הוא מרכז עבודת יחוד השם בעולם

5:26 דק'
+

196. כוזרי ב' כו'1 – איזון בריא

סדר הקרבנות כנגד האיזון הלאומי הבריא

5:29 דק'
+

195. כוזרי ב' כה' - על האש

עבודת הקרבנות היא מצוה לכל דבר

5:33 דק'
+

194. כוזרי ב' כא'-כד'10 – הגלות נגמרה

אין יותר סייעתא דשמיא ליהדות בגולה

5:30 דק'
+

193. כוזרי ב' כא'-כד'9 – כדבור התוכי

ארץ ישראל אינה מסתפקת בדבורים

5:22 דק'
+

192. כוזרי ב' כא'-כד'8 – דבקות בארץ

אסור לצאת לחו"ל שלא לדבר מצוה

5:39 דק'
+

190. כוזרי ב' כא'-כד'6 – חיים אלוקיים

מי שגר בחו"ל דומה לעובד עבודה זרה

5:24 דק'
+

189. כוזרי ב' כא'-כד'5 – יותר משבת

פקוח נפש דוחה שבת ולא את כיבוש הארץ

5:29 דק'
+

188. כוזרי ב' כא'-כד'4 – בלי תירוצים

שום תירוץ אינו מתקבל למעט קשיי פרנסה

44:09 דק'
+

22. אורות ישראל ב' ו' – יופי ישראלי

יופי ישראלי פנימי הוא ההופעה האלוקית שמתגלה בעם ישראל ומושכת את ליבו של כל יחיד מישראל להתחבר אל הכלל

51:06 דק'
+

21. אורות ישראל ב' ה' – חומריות ארץ ישראלית

החומר הלאומי בישראל הוא כלי להתפשטות אור ישראל בכל המרחבים, להאיר לכל יחיד בכל מצב באשר הוא

45:08 דק'
+

20. אורות ישראל ב' ד' – לטפח ישראליות

מאחר והלאומיות הישראלית בנויה על רוחניות יש צורך להזין את הדבק הלאומי בתורה ומצוות יותר מלאומיות חומרנית

54:26 דק'
+

19. אורות ישראל ב' ג' – היחיד והכלל בישראל

בשונה מאומות העולם, היחיד בישראל מקבל את עצם נשמתו מהכלל ומזין את חיבור חייו לכלל בתורה ומצוות

47:37 דק'
+

18. אורות ישראל ב' ב' – מוסר יחודי לישראל

היחיד מתחבר אל הכלל בישראל כשהוא מתחבר לקומה המוסרית הנוספת שיש לישראל מעבר למוסר האנושי הרגיל

50:22 דק'
+

17. אורות ישראל ב' א' – לחזק את ישראל

התעלותו המוסרית של כל יחיד מישראל מחזקת את כלל ישראל שענינו הוא הופעת המוסר האלוקי הטהור בעולם

5:20 דק'
+

191. כוזרי ב' כא'-כד'7 – משפט הארץ

אין סמיכת דיינים אלא בארץ ישראל

52:32 דק'
+

16. אורות ישראל א' טז' – נקודת ציון הפנימית

כל זמן שהעולם אינו מתוקן והחילוק בין העמים הכרחי אז גם עבודת התיקון של ישראל היא פנימית ישראלית עד לתיקון בו יופיע האור...

51:22 דק'
+

15. אורות ישראל א' טו' – גאות השם בישראל

כשאור השם גואה בתוכנו ודוחף אותנו לעשות דברים גדולים, אל לנו להצטנע ולעצור את גאות השם מלהופיע ולהאיר לעולם

50:44 דק'
+

14. אורות ישראל א' יד' – גילוי החיים בהנהגה

כל דבר שמופיע בעולם החיצון, התעורר והופיע קודם לכן בעולם הפנימי, וזוהי בריאותו של העולם, כשהוא מתנהג בהתאם לתוך הפנימי

57:07 דק'
+

13. אורות ישראל א' יג' – סוד הנסירה

התפשטות הכפירה בעולם, נועדה להביא את ישראל לחבר את המדינה עם התורה, לא רק משום שכך נולדנו, אלא מהכרה רצון ובחירה

46:19 דק'
+

אורות ישראל א' יב' – טבע ונס כאחד

יש לעבוד על האיזון שבין הצד הרוחני הניסי לצד המעשי הארצי עד כי נצליח למזג את שניהם להופעה אחת כפי שהם באמת

49:40 דק'
+

אורות ישראל א' יא' – מעל הטבע

חרות האדם באה מידיעתו את הסוד הישראלי של יציאת מצרים הוא יכולת האדם להתעלות אל החופש הרוחני שמעל לכל מניעה גשמית

49:22 דק'
+

אורות ישראל א' י' – קדושת הישראליות

כל אידיאל אלוקי שבא להופיע ולהאיר את העולם מוכרח לעבור דרך הצינור הישראלי עד כי יהפוך להיות ישראלי בהופעתו

49:26 דק'
+

אורות ישראל א' ט' – לשם יחוד

כל מה שמתרחש בעולם תלוי בחיבור הקב"ה והשכינה הפותח את צינור השפע, והחיבור הזה תלוי במעשיהם של ישראל

51:04 דק'
+

אורות ישראל א' ח' – אורות המעשה

הגשמת האידיאלים בעולם המעשה היא הופעת השכינה בארץ והיא מושא חיי העולם העושה את הכל מאושרים ומלאי ברכה

50:21 דק'
+

אורות ישראל א' ז' – המוסר ומקורו האלוקי

הדרך הישראלית לעשות את האדם טוב וישר היא על ידי הקריאה בשם ד' הגנוזה בתורת ישראל. מוסר עם מקורו האלוקי

60:04 דק'
+

אורות ישראל א' ו' – להפוך חושך לאור

עולמנו הוא עולם של ניגודים והפכים והטוב היותר גדול בעולם בא מהיפוך חושך לאור לא רק בחיי הפרט אלא גם ובעיקר בחיי האומה

53:03 דק'
+

אורות ישראל א' ה' – מוסר ישראלי

החיים הזורמים בתוכנו הם חיי השכינה כנסת ישראל שבעצם חיותה זורם המוסר האלוקי המנהיג ומכוון את העולם אל הטוב האלוקי

51:50 דק'
+

אורות ישראל א' ד' – טוב לכל

עצמות החפץ של היות טוב לכל בעומק האלוקי הכי שמימי ובעצמה המעשית הכי גדולה שאפשר זהו מהות נשמת כנסת ישראל

57:17 דק'
+

אורות ישראל א' ג' – להשתחרר מהגדרות

אין להכניס את כנסת ישראל לשום סד שבעולם שהרי היא מקור כל הטוב שבעולם ואין שום טוב בעולם שאינו בא ממקורה

50:59 דק'
+

אורות ישראל א' ב' – יד ד'

הקב"ה מתגלה לעולם כולו מתוך נשמת ישראל, על כן גילוי החיים הגדול ביותר בהויה מתגלה בעצם נשמת ישראל היא יד ד' בהויה

50:43 דק'
+

אורות ישראל א' א' – תמצית ההויה

השורש האחד של נשמות ישראל הוא השכינה הקדושה מקור כל הטוב האלוקי בעבור העולם כולו. הבנה יסודית של סגולת ישראל

4:55 דק'
+

71. כוזרי - שיעור ראשון: החלום שלי

כל היהדות כולה אינה אלא גילוי ומימוש האור שבאני שלך

5:22 דק'
+

92. כוזרי - החלום כהוכחה

הכמיהה הפנימית שבמלך כוזר מוכיחה שהפילוסוף טועה

5:04 דק'
+

91. כוזרי - כוחי ועוצם ידי

זו אמירה חיובית רק לזכור שהברכה באה משמים

5:17 דק'
+

90. כוזרי - השכמת הבוקר

לא קל לקשור את הנשמה מהאינסוף עם הגוף הגשמי

5:34 דק'
+

89. כוזרי - טבעיות הפרדוקס

יהודי חי את פרדוקס האמונה בהרמוניה טבעית מתוקה

5:14 דק'
+

88. כוזרי - פרדוקס האמונה

הפרדוקס הזה הוא שיא האמונה בפלא האלוקי של הבריאה

5:07 דק'
+

87. כוזרי - הדעת האלוקית

דעת האלוקים שונה לגמרי משלנו ואינה מונעת בחירה

5:18 דק'
+

86. כוזרי - הידיעה והבחירה

אם הקב"ה יודע הכל מראש היכן חופש הבחירה?

5:17 דק'
+

85. כוזרי - אלילות השכל

הפילוסוף עושה מהשכל אליל ומסרב להודות בגבוליותו

5:13 דק'
+

84. כוזרי - מיצוי השכל

השכל הפילוסופי נגמר בסוגיית החיבור בין האינסוף לסופי

5:19 דק'
+

83. כוזרי - פילוסופיה מפקירה

ניתוק האלוקים מהעולם יוצר הפקרות מוסרית

5:11 דק'
+

82. כוזרי - שאלת האמונה

איך יתכן שהשלמות האינסופית מתחברת עם עולם חסר

5:09 דק'
+

81. כוזרי - האינסוף והסופי

שאלת האמונה אינה אם יש או אין אלוקים האינסוף ודאי קיים

5:16 דק'
+

80. כוזרי - החלום החפשי

האינטליגנציה החלומית מתעלה מעל המציאות הגבולית

5:09 דק'
+

79. כוזרי - רוח אפינו

אור ד' מתגלה בתוך אפינו ועצמותנו זהו סוד הביטוי אני ד'

5:07 דק'
+

78. כוזרי - מהפיכה בחינוך

מוכרחים להכניס למערכת החינוך שיעורים על האני

5:10 דק'
+

77. כוזרי - שמח בחלקו

השמחה והברכה באה לאדם אך ורק בחלק העצמי שלו

5:03 דק'
+

76. כוזרי - זהירות מקרייריזם

הקרייריסט שורף את כל עצמיותו לטובת מטרה רחוקה

4:48 דק'
+

75. כוזרי - הטוב הלאומי

עבודה זרה היא התנכרות לטוב האלוקי שבעצמותנו הלאומית

5:01 דק'
+

74. כוזרי - תחבולות היצר

היצר מתחזה בתוכנו כאילו הוא האני עצמי שלנו

+

73. כוזרי - האני האמיתי

חטא אדם הראשון גרם למורכבות בזיהוי רצוננו האמיתי

4:57 דק'
+

72. כוזרי- נאמן לעצמי

כל החטאים כולם אינם אלא בגידה בעצמיות שלי

5:14 דק'
+

108. כוזרי א' יא'-יח' – מראה עיניים

רק אמונת מראה עיניים היא וודאית

5:10 דק'
+

107. כוזרי א' יא' – אנוכי השם

ביסוס האמונה דוקא על יציאת מצרים

5:29 דק'
+

106. כוזרי א' י' – אנחנו ההוכחה

הוכחת החיבור מתרחשת עלינו ובנו

5:21 דק'
+

105. כוזרי א ו'-ט' – ההוכחה הנדרשת

להיתכנות החיבור הפלאי עם האלוקים

+

104. כוזרי א' ו' – אמונת המוסלמי

אינו מגשים אבל גם לא יודע את סוד החיבור

5:22 דק'
+

103. כוזרי א' ה'2 – החסד המדומה

מוכרחים להתנקות מהצביעות הנוצרית

5:09 דק'
+

102. כוזרי א ה'1 – מה נוח

הנוצרים מוותרים על האמת למען הנוחות

5:14 דק'
+

101. כוזרי א' ד'7 - יאוש נוצרי

השוואת צדיק לרשע גרמה ליאוש מתיקון

5:13 דק'
+

100. כוזרי א' ד'6 - התסביך הקייני

מתאווים לאיצטלת היהודי בלי לתקן מעשיהם

5:15 דק'
+

99. כוזרי א' ד'5 - הפקרת המעשים

הנצרות מפקירה את עולם המעשה

5:17 דק'
+

98. כוזרי א' ד'4 - הגשמת האלוה

הנוצרים מגשימים את האלוהים וזה שורש הרע

5:16 דק'
+

97. כוזרי א' ד'3 - שנאת ישראל

הנצרות בנתה את עצמה על חורבן ישראל

5:05 דק'
+

96. כוזרי א' ד'2 - אהבת הבריות

יהודים אוהבים את כל האדם באשר הוא

5:23 דק'
+

95. כוזרי א' ד'1 - תנ"ך לכולם

גם הנוצרים והמוסלמים מאמינים בתנ"ך של ישראל

5:19 דק'
+

94. כוזרי - השכל מוגבל

הסתירות באמיתות האנושיות מוכיחות שהשכל מוגבל

5:22 דק'
+

93. כוזרי - היהדות מדעית

היהדות מבוססת על אמת מדעית אמפירית ברמת מעבדה

5:25 דק'
+

120. כוזרי א' כח-מג'5 – האינסוף שבתוכי

הוא שמעניק לי חופש אמיתי

5:18 דק'
+

119. כוזרי א' כח'-מג'4 – תארים מלאכיים

השכל אינו תופס את הנשמה

5:17 דק'
+

118. כוזרי א' כח'-מג'3 – זיהוי הנשמה

עצם חיי האני לא השכל ולא הרגש

5:18 דק'
+

117. כוזרי א' כח'-מג'2 – מעל השכל

הנשמה היא מדרגת חיים מעל השכל