מניעות

45:39 דק'
+

574. עצמאות – עצמאות בערפל

הערפל בו שרויה מדינת ישראל אינו אלא אור גדול הבא בעטיפה של סערה חברתית שתוכנה הוא אור וטוב ועליית קומה לאומית משמחת