לפירוט לפי ספרים לחצו בתפריט

5:43 דק'
+

1073. עקבי הצאן - עבודת אלוקים 62 – מים חיים

מירושלים יצא אור תורה מחברת

5:31 דק'
+

1072. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 61 – אטייל עימכם

שאיפת האמונה הקירבה לד'

5:23 דק'
+

1071. עקבי הצאן - עבודת אלוקים 60 – חופש המדע

המדע הביא ברכה ללימוד פנימיות

5:26 דק'
+

1070. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 59 – שלביות ודילוג

גם קמעא קמעא וגם דילוגים

5:38 דק'
+

1069. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 58 – החופש להתפתח

המצוות מביאות אל החופש

5:42 דק'
+

1068. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 57 – ימי הביניים

הנצרות הביאה ימי חושך לעולם

5:35 דק'
+

1067. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 56 – שפינוזה

שורשי תפיסתו בתאוריה הנוצרית

5:53 דק'
+

1066. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 55 – אחדות מזויפת

נצרות אינה אמונה באל אחד

5:32 דק'
+

1065. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 54 – גבורה חמה

רגש והכרה קדושים יוצרים גבורה

5:16 דק'
+

1064. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 53 – היזון חוזר

המצוה והנשמה מזינות זו את זו

5:32 דק'
+

1063. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 52 – הכח הנסתר

לפתח את הנסתר שבנשמת האומה

5:33 דק'
+

1062. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 51 – הרום שבמצוות

לחשוף את האור הגנוז במצוות

5:40 דק'
+

1011. עקבי הצאן – דעת אלוקים 56 – תקראי אישי

דעת אלוקים תופיע בגדלותה

5:10 דק'
+

1061. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 50 – סכנת העכוב

קצב הגאולה מעצב את אופיה

5:28 דק'
+

1010. עקבי הצאן – דעת אלוקים 55 – הפצת אמונה

טובי הלומדים יפיצו אמונה

5:15 דק'
+

1060. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 49 – אל אחד

המצוות מביאות לאמונה טהורה

5:23 דק'
+

1009. עקבי הצאן - דעת אלוקים 54 – תרבה האהבה

לימוד אמונה ירבה בנו אהבה

5:31 דק'
+

1059. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 48 – הסרת המסכות

מסכות הבלבול יוסרו מעלינו

5:28 דק'
+

1008. עקבי הצאן – דעת אלוקים 53 – אמונה לכל

להקל על ישראל להתחבר לתורה

5:31 דק'
+

1058. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 47 – זה טבענו

מה שלא נעשה, הקודש והצדק בטבענו

5:24 דק'
+

1007. עקבי הצאן – דעת אלוקים 52 – השם איתנו

אור ד' ניכר ונראה על מדינתנו

5:45 דק'
+

1057. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 46 – עם העתיד

תורת ישראל היא תורת העתיד

5:22 דק'
+

1006. עקבי הצאן – דעת אלוקים 51 – הדור מחפש

תיקון הדור בבירור דעת האמונה

5:13 דק'
+

1056. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 45 – פתרון חנוכי

העולם משתוקק לתיקון מהשורש

5:42 דק'
+

1005. עקבי הצאן – דעת אלוקים 50 – שבירת הכלים

ההתעלות כוללת שבירה זמנית

5:18 דק'
+

1055. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 44 – מחכים לישראל

העולם מצפה למוסר ישראלי

5:40 דק'
+

1004. עקבי הצאן – דעת אלוקים 49 – מחיקת הגלות

היראה המפוחדת אינה מתאימה

5:37 דק'
+

1054. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 43 – מוסר אנושי

המוסר המשוחרר סיים בנאציזם

5:15 דק'
+

1003. עקבי הצאן – דעת אלוקים 48 – פרנסה נצחית

האידאל הישראלי מפרנס האומה

5:25 דק'
+

1053. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 42 – מוסר מהטבע

מוסר הטבע אינו תחליף ראוי

5:21 דק'
+

1002. עקבי הצאן – דעת אלוקים 47 – חי ומחיה

תורה ישראלית ממלאת עצמת חיים

5:42 דק'
+

1001. עקבי הצאן – דעת אלוקים 46 – הסרת ההתנגדות

חיבור לישראליות יחבר הכל

5:21 דק'
+

1051. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 40 – מרחב לאידאלים

התרחבות התורה במדינתנו

5:38 דק'
+

1000. עקבי הצאן – דעת אלוקים 45 – הטעיית ההמון

הקטנת התורה מפילה ומטעה

5:35 דק'
+

1050. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 39 – עיקר הלאומיות

תורתנו היא עיקר לאומיותנו

5:22 דק'
+

999. עקבי הצאן – דעת אלוקים 44 – מדינת האור

האור מוכרח להתגלות בחיי המדינה

5:21 דק'
+

1049. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 38 – אידאל האבות

הם חלמו על הקמת עם קדוש

5:26 דק'
+

998. עקבי הצאן – דעת אלוקים 43 – אלוקי ישראל

לולא ישראל לא היתה תורה בעולם

5:29 דק'
+

1048. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 37 – גנוז בנפשנו

האור הגנוז בנו עושה את ההבדל

5:28 דק'
+

997. עקבי הצאן – דעת אלוקים 42 – תורה לאומית

תורה היא עצמות לאומית סגולית

5:39 דק'
+

1047. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 36 – הידרדרות דתית

הדת המזויפת הזיקה מוסרית

5:29 דק'
+

996. עקבי הצאן – דעת אלוקים 41 – לא דתיים

תורת ישראל אינה בנויה על רגש דתי

5:48 דק'
+

1046. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 35 – דתות זרות

דתות מנותקות איבדו מוסריותן

5:27 דק'
+

995. עקבי הצאן – דעת אלוקים 40 – אידאלים גדולים

להאיר את האור הגנוז בתוכנו

5:28 דק'
+

1045. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 34 – רוח הזמן

הופעת התורה באור של חיים רעננים

5:19 דק'
+

994. עקבי הצאן – דעת אלוקים 39 – תורה וגבורה

ללא תורה באה חולשה מדינית

5:38 דק'
+

1044. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 33 – טיפוח הטבע

מצוות מטפחות את טבענו הקדוש

5:35 דק'
+

993. עקבי הצאן – דעת אלוקים 38 – הגבורה המדינית

התורה מקור הגבורה המדינית

5:24 דק'
+

992. עקבי הצאן – דעת אלוקים 37 – נטולי אימפריאליזם

אין בנו תשוקת כיבוש זרים

5:42 דק'
+

1042. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 31 – השפעה נוצרית

ניכור ניתוק והפקרת המעשים

5:33 דק'
+

777. אורות התשובה יד' א' – מקטנות לגדלות

להתעלות לחשיבה גדולה זו גם תשובה

5:25 דק'
+

991. עקבי הצאן – דעת אלוקים 36 – שכחת ערכנו

הגלות כרוכה בשכחת ערכנו היחודי

5:07 דק'
+

778. אורות התשובה יד' א'1 – עיניים רוחניות

השואף לראיה זוכה לתשובה עילאה

5:56 דק'
+

990. עקבי הצאן – דעת אלוקים 35 – הסגולה העברית

יחודנו כעם באידאלינו האלוקיים

5:42 דק'
+

1040. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 29 – די לניכור

בורות אמונית מייצרת זרות רוחנית

5:42 דק'
+

779. אורות התשובה יד' ב'1 – גוף ונשמה

לפני התעלות הנשמה יש לתקן את הגוף

5:29 דק'
+

989. עקבי הצאן – דעת אלוקים 34 – סעד רגשי

לעת חולשה נעזרנו ברגשנות הדתית

5:32 דק'
+

1039. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 28 – צורה ליוצרה

מפתח ההשגה הנבואית באידאות

5:09 דק'
+

780. אורות התשובה יד' ב'2 – הסתכלות רוחנית

כשהנשמה נוסקת שמור על הגוף

5:14 דק'
+

988. עקבי הצאן – דעת אלוקים 33 – תורה כוללת

עצמות מסתתרת עם שלילת ההשגה

5:40 דק'
+

781. אורות התשובה יד' ב'3 – אורות גנובים

המסומם גונב אורות וגופו ניזוק

5:39 דק'
+

987. עקבי הצאן – דעת אלוקים 32 – פילוסופיה ורגש

הרגש מתוסכל והשכל מוגבל

5:49 דק'
+

1037. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 26 – הרגשה פנימית

ההרגשה משיקה לאור העצמי

5:05 דק'
+

782. אורות התשובה יד' ג' – אין מניעות

אנחנו עוצרים את עצמנו בדמיונות הבל

5:24 דק'
+

986. עקבי הצאן – דעת אלוקים 31 – עריגה לעצמות

דרכים מעודנות לפנות לעצמות

5:38 דק'
+

1036. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 25 – ענוה וחכמה

ענוה משפיעה לחכמה המפרטת

5:19 דק'
+

783. אורות התשובה יד' ד' 1 – צא מהביצה

השתחרר נפשית ממעטפת מונעת

5:50 דק'
+

985. עקבי הצאן – דעת אלוקים 30 – מנהיגת תרבות

נביעת המעיין שבתורה תנהיג הכל

5:32 דק'
+

1035. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 24 – האני עצמי

הסוד הגדול של האני כצינור שפע

5:27 דק'
+

784. אורות התשובה יד' ד' 2 – התשובה הרוחנית

התיקון הפנימי נתון לגמרי בידינו

5:16 דק'
+

984. עקבי הצאן – דעת אלוקים 29 – שכינה חוזרת

האור המתחדש מעיר צמאון למצוות

5:23 דק'
+

1034. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 23 – גדלות הענוה

ענוה מביאה להשגה שמעל חכמה

5:34 דק'
+

785. אורות התשובה יד' ד'1 – להאמין שאפשר

המפתח לכל תיקון הוא להאמין שאפשר

5:07 דק'
+

983. עקבי הצאן – דעת אלוקים 28 – החמרנות

הפקרת מוסר התורה הביאה לחמרנות

5:23 דק'
+

1033. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 22 – אלוקים חיים

אידאל התורה יוצר קשר חי לד'

5:08 דק'
+

786. אורות התשובה יד' ה' – התקדש במותר

גם במה שמותר יש לינוק כוחות חיי קדושה

5:12 דק'
+

982. עקבי הצאן – דעת אלוקים 27 – סילוק השכינה

כשהמעיין נגנז המעשים מתייבשים

5:51 דק'
+

1032. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 21 – קירבה לד'

התורה יוצרת קירבה של בנים לד'

5:06 דק'
+

787. אורות התשובה יד' ו' – עונג ושמחה

מעשים שמתאימים לנשמתנו מביאים שמחה

5:14 דק'
+

981. עקבי הצאן – דעת אלוקים 26 – מחוץ לגדר

חשוב לאבחן כשדעה יוצאת מחוץ לגדר

5:43 דק'
+

1031. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 20 – אור הצפון

עבודת ד' על ידי האור הצפון בתוכנו

5:23 דק'
+

788. אורות התשובה יד' ז' – השמחה העולמית

להשיב את העולם כולו לצורתו השמחה

5:20 דק'
+

980. עקבי הצאן – דעת אלוקים 25 – החרם האמסטרדמי

ראשי העדה זיהו את הסכנה

5:28 דק'
+

1030. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 19 – אפילו הספירות

עצמות הבורא לעולם נסתרת

5:22 דק'
+

789. אורות התשובה יד' ח' – תקון האכילה

אפשר לתקן את האכילה גם לאחר סיומה

5:19 דק'
+

979. עקבי הצאן – דעת אלוקים 24 – שפינוזה

חתר כביכול לעצמות והפקיר את האידאל

5:23 דק'
+

1029. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 18 – חכם ונבון

חכמת ישראל בהכרת ד' שבמצוות

5:23 דק'
+

790. אורות התשובה יד' ט' – הכרח אכילה

גם אכילה גסה הכרחית צריכה תיקון

5:22 דק'
+

978. עקבי הצאן – דעת אלוקים 23 – שכינה בארץ

האור מאיר כשהוא מתגשם בארץ

5:32 דק'
+

1028. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 17 – פערי דעת

כשפרופסור מתחיל ללמוד אמונה

5:38 דק'
+

791. אורות התשובה יד' י' – מפשע לשפע

בלב נשבר ומלא שמחה הופכים את הכל לטוב

5:19 דק'
+

977. עקבי הצאן – דעת אלוקים 22 – האינסטינקט

עכו"ם מרגישים בחוש את אויבתם

5:45 דק'
+

1027. עקבי הצאן - עבודת אלוקים 16 – דעת ועבודה

גודל העבודה כגודל דעת אלוקים

5:20 דק'
+

792. אורות התשובה יד' יא' – בלי עצבות

מחשבות תשובה מעציבות אינן מומלצות

5:26 דק'
+

976. עקבי הצאן – דעת אלוקים 21 – האנטישמיות

חיים ישראליים הם מושא הקנאה

5:41 דק'
+

1026. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 15 – בסגנון פופולרי

עומקי אמונה בשפה מובנת לכל

5:19 דק'
+

793. אורות התשובה יד' יב' – המעשה והרוח

שלמות התיקון בשילוב הרוח והמעשה

5:37 דק'
+

975. עקבי הצאן – דעת אלוקים 20 – מוסר ישראלי

אמונה שמטביעה רוממות מוסרית

5:23 דק'
+

1025. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 14 – מעין הישועה

לימוד אמונה עיקר מעין הישועה

5:22 דק'
+

794. אורות התשובה יד' יג' – בלי פחדים

תשובה נעשית באומץ לב ובלי לפחד

5:42 דק'
+

974. עקבי הצאן – דעת אלוקים 19 – השפעת ישראל

מקור המוסר והאידיאלים כולם

5:40 דק'
+

1024. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 13 – מים חיים

הפנימיות תרווה את צמאון הדור

5:21 דק'
+

795. אורות התשובה יד' יג'1 – טפל בגוף

בריאות הגוף הכרחית לתיקון האישי

5:35 דק'
+

973. עקבי הצאן – דעת אלוקים 18 – כח ישראל

השאיפה לאידיאל הטהור שוכנת בכל

5:40 דק'
+

1023. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 12 – ההכרח יעורר

ההכרח יסיר את אזיקי הרוח

5:24 דק'
+

796. אורות התשובה יד' יד' – כח המחשבה

למחשבה יש השפעה עוד לפני המעשה

5:12 דק'
+

972. עקבי הצאן – דעת אלוקים 17 – דרכי החופש

מחויבות למצוות מעניקה חופש

5:38 דק'
+

1022. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 11 – כח הצמיחה

לחות הפנימיות מצמיחה את הכל

5:26 דק'
+

797. אורות התשובה יד' טו' – מידתך המיוחדת

התרכז בלימוד ובתיקון המיוחד לך

5:29 דק'
+

971. עקבי הצאן – דעת אלוקים 16 – הרחבת הדעת

רכוז באידיאלים מרחיב את הדעת

5:39 דק'
+

1021. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 10 – לבוא בשעריה

הלומד בקביעות יזכה לפנימיות

5:29 דק'
+

798. אורות התשובה יד' טז' - קטן עליך

יש מדרגות טובות שהן מצומצמות בשבילנו

5:36 דק'
+

970. עקבי הצאן – דעת אלוקים 15 – תורת העצמיות

תורה נכונה מעצימה את העצמיות

5:33 דק'
+

1020. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 9 – ביסוד הכל

יסודות ההלכות בפנימיות התורה

5:13 דק'
+

799. אורות התשובה יד' יז' – סוגי גדלות

יש גדלות כשרונית ויש שבנויה על עמל

5:28 דק'
+

969. עקבי הצאן – דעת אלוקים 14 – ומה איתי

תורה מוטעית מוצגת כדוחקת את האני

5:40 דק'
+

1019. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 8 – כל הגוונים

גווני הפנימיות שופכים אור זה על זה

5:24 דק'
+

800. אורות התשובה יד' יז'1 – לפעמים מדלגים

התעלות צריכה לכלול גם דילוגים

5:26 דק'
+

968. עקבי הצאן – דעת אלוקים 13 – כבדות רגשית

כשהאמונה שגויה התורה מכבידה

5:21 דק'
+

1018. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 7 – פיתוח ההסברה

לפתח בהתמדה יכולת הסברה

5:16 דק'
+

801. אורות התשובה יד' יח' – מהר מידי

יש להיזהר מדילוג קיצוני ומהיר מידי

5:52 דק'
+

902. עקבי הצאן – הדור 34 – הדור בשנת תש"פ

זה הזמן לתחיית הקודש במדינת ישראל

5:24 דק'
+

967. עקבי הצאן – דעת אלוקים 12 – מוטיבציה לברוח

תפיסה אמונית שגויה מבריחה

5:42 דק'
+

1017. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 6 – עמקות לכל

עיקר החידוש בהסברת אמונה לכל

5:06 דק'
+

802. אורות התשובה יד' יט' – מלחמת היצר

אל תופתעו דוקא כשמתעלים היצר מתגבר

5:39 דק'
+

901. עקבי הצאן – הדור 33 – מתוך בחירה

הכפירה באה לעולם כדי להביא לאמונה מתוך בחירה

5:24 דק'
+

966. עקבי הצאן – דעת אלוקים 11 – תורה שנוגעת

תורה שמענגת ומאירה את החיים

5:38 דק'
+

1016. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 5 – תהפך לברכה

החילוניות הכריחה עמקות אמונית

5:18 דק'
+

803. אורות התשובה יד' כ' – חיזוק הרצון

חולשת הרצון באה לפעמים מחולשה גופנית

5:44 דק'
+

900. עקבי הצאן – הדור 32 – בלי טשטוש

האחדות הגדולה לא תבוא מטשטוש ערכים

5:33 דק'
+

965. עקבי הצאן – דעת אלוקים 10 – עצם החיים

החיים והאורות מתמזגים להויה אחת

5:19 דק'
+

1015. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 4 – תרבה הדעת

התפתחות הדעת מחייבת התעלות

5:24 דק'
+

804. אורות התשובה יד' כא' – ביטול עדין

בטל את הלא טוב אך רומם את הטוב שבך

5:12 דק'
+

899. עקבי הצאן – הדור 31 – אדמה נשמה

הרס גוש קטיף גרם לבעיות רוחניות גדולות

5:25 דק'
+

964. עקבי הצאן – דעת אלוקים 9 – עשר ספירות

הקבלת האורות לנפש יוצרת שקיקה

5:35 דק'
+

1014. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 3 – הדרך לקרב

לרדת לגעת ולהציב סולם להתעלות

5:20 דק'
+

805. אורות התשובה יד' כב' – להאמין בתפילתנו

את אור ד' השוכן ממש בנו יש לרומם

5:39 דק'
+

898. עקבי הצאן הדור 30 – כללות ישראל

תורה שפונה לכולם ואכפתית מכל ישראל

5:23 דק'
+

963. עקבי הצאן – דעת אלוקים 8 – מעיין המתגבר

האורות היחסיים שופעים עוד ועוד

5:38 דק'
+

1013. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 2 – מדרגות הבנה

אותו מושג מובן ברמות שונות

5:11 דק'
+

806. אורות התשובה יד' כג' – צא מהדכאון

כאבך על החטא אומר שאתה צדיק אז שמח

5:37 דק'
+

897. עקבי הצאן – הדור 29 – ארץ התשובה

האור שבאדמת ארץ ישראל מחזיר בתשובה

5:27 דק'
+

962. עקבי הצאן – דעת אלוקים 7 – קרוב אליך

חשיבה יחסית מקרבת האלוקים לאדם

5:27 דק'
+

1012. עקבי הצאן – עבודת אלוקים 1 – שפת ההמון

תורה פופולרית ושוה לכל נפש

5:08 דק'
+

807. אורות התשובה יד' כד' – בושה מכפרת

המתבייש מד' חש בנוכחותו וירא אותו

5:33 דק'
+

896. עקבי הצאן – הדור 28 – הציונות החילונית

לאומיות ללא שורשים אינה שורדת

5:22 דק'
+

961. עקבי הצאן – דעת אלוקים 6 – חשיבה ילדותית

עיסוק בעצמות כמוהו כחשיבת ילד

5:30 דק'
+

808. אורות התשובה יד' כה' – תיקון השורש

לפעמים עברה היא עונש על עברה קודמת

5:35 דק'
+

895. עקבי הצאן – הדור 27 – אבות ובנים

יש לחבר את ישראל הצעיר עם ישראל הזקן

5:30 דק'
+

960. עקבי הצאן – דעת אלוקים 5 - עצמות ויחסות

אחת דיבר אלוקים שתים זו שמעתי

4:56 דק'
+

809. אורות התשובה יד' כו' – מתיקות התורה

התאמת התורה לנשמתנו גורמת מתיקות

5:31 דק'
+

894. עקבי הצאן – הדור 26 – הנקודה העיקרית

פתיחת שערי הלב רק הולכת וגוברת

5:17 דק'
+

959. עקבי הצאן – דעת אלוקים 4 - לחורר המסך

ריבוי המופעים מצייר תמונה שלמה

6:52 דק'
+

ישראל ותחיתו א'1 – היכולת להלל

עם ישראל הוא יצירה מיוחדת ויחודית שרק בכוחה לספר תהלת האינסוף הבלתי נתפס בשכל האנושי

5:07 דק'
+

810. אורות התשובה יד' כז' – הרצון וההבנה

החכמה תלויה במוסריות והטבת הרצון

5:13 דק'
+

893. עקבי הצאן – הדור 25 – הצמאון לאוניברסליות

לראות את הצדק העולמי בתורה

5:19 דק'
+

958. עקבי הצאן – דעת אלוקים 3 - מתנות קטנות

הבלתי נתפס מופיע בתשורותיו

4:16 דק'
+

ישראל ותחיתו א'2 – צינור השפע

עם ישראל הוא צינור השפע המושך את האור מן האינסוף ומצמצמו כך שיוכל להאיר לנבראים

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'13 – הכונה הנכונה בעולמנו

מדרגת העולם כעת היא לעבוד מצד ההטבה שברצונו והמיוחדים מכוונים לאור העתיד

4:59 דק'
+

811. אורות התשובה יד' כח' – הפריה לימודית

החבור לנשמה הוא חבור לנביעת החכמה

5:37 דק'
+

892. עקבי הצאן – הדור 24 – לב טהור

הגלות הנוראה מירקה את לבבות ישראל

5:26 דק'
+

957. עקבי הצאן – דעת אלוקים 2 – השער לטרקלין

פונים לעצמות דרך ההתגלות

4:22 דק'
+

ישראל ותחיתו א'3 – גבורת הבורא

כח הגבורה העליונה של יוצר בראשית גנוז הוא בנשמת ישראל המהוים צינור חיים להתחדשות בריאת העולם

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'12 – כונת המיטיב

בעבודה מצד הטבת הבורא יש לזכור שההטבה מגלה את השלמות שבשורשה

5:11 דק'
+

812. אורות התשובה יד' כט' – הכל מסייע

גם מדע וכח וכל דבר טוב מסייע לתשובה

5:54 דק'
+

891. עקבי הצאן – הדור 23 – הגלות נגמרה

תם עידן מסרים גלותיים קטנים ומפוחדים

5:26 דק'
+

956. עקבי הצאן – דעת אלוקים 1 – הבלתי נתפס

איך אפשר להתחבר למה שלא תופסים

6:08 דק'
+

ישראל ותחיתו א'4 – צבא השם

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל הם בעצם המשכיותה של הבריאה והתהוותה כל יום מחדש

8:47 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'11 – רק לרצון ד'

את כל המקום בנפש יש לייחד לעבודה לרצון ד' אין מקום מיותר

8:56 דק'
+

אמונה לג' לד' - גדולה מהשכל

האמונה גדולה מהשכל אבל אינה הפכו, אלא הבעת גדולת אינסוף בפנימיות הנשמה

5:06 דק'
+

813. אורות התשובה יד' ל' – לשוב לחיים

תשובה מחברת אל החיים והעולם ולא להיפך

5:45 דק'
+

890. עקבי הצאן – הדור 22 – תורת הגלות

הגלות יצרה אטימות שלא אפשרה נשמתיות

6:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

זה לא משהו שאנחנו בוחרים. רוצים או לא רוצים לכך נוצרנו על מנת להחיות את כל העולמות וסעיפיהם

8:51 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'10 – פתיחת השערים

העובד מתוך הכרת האמת עובד מטעמים כלליים יותר ופותחים לו את השער הכללי

8:52 דק'
+

אמונה לב' - גדולי עולם

הגדולים לוקחים את היסוד הטבעי של האמונה ומזקקים אותו מעלים ניצוצות עד שהאמונה תאיר את כל העולם

4:57 דק'
+

814. אורות התשובה יד' לא' – הכח מהתורה

התורה והמצוות גונזים בנו כוחות חיים

5:33 דק'
+

889. עקבי הצאן – הדור 21 – תורת הרב

לימוד פנימי בתורת הרב קוק יביא את הגאולה

5:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'6 – ישראל מכיר

עם ישראל יודע את הידיעה האלוקית לא רק פילוסופית אלא מתוך היכרות פנימית שעושה אותו לעד

8:58 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'9 – גדול העונה אמן

מעל להכרת הטוב באה ההכרזה הגדולה האומרת זו האמת ואני מאמין בה

9:05 דק'
+

אמונה לא' - לשוב לבצרון

כדי להשיב את האמונה לחיי כל נשמה בישראל, צריכים לימוד אמונה בעמקות

5:05 דק'
+

815. אורות התשובה יד' לב' – למהר ולשוב

זהירות מהזנחה והשתהות במצב של חטא

5:45 דק'
+

861. אורות התשובה טז' יב' 5 – התעלות הצדיקים

תשובה עילאה פותחת העיניים

5:45 דק'
+

888. עקבי הצאן – הדור 20 – שחרור תפיסתי

חוסר עמקות אמונית כובל את התפיסה

7:19 דק'
+

ישראל ותחיתו א'7 – ואתם עדי

העולם אינו יכול להתקשר אל הבורא הבלתי נתפס אלא על ידי עדותם של ישראל הבאה מתוך עצם זרימת חייהם

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'8 – הכל רצון ד'

בסופו של דבר כל המציאות כולה אינה אלא רצון ד'

8:47 דק'
+

אמונה ל' - האמונה הראויה להנהיג

רק האמונה הגבוהה רשאית להנהיג את החיים, ורק היא תצליח לעשות זאת כראוי

5:11 דק'
+

816. אורות התשובה יד' לג' – תשובת השבת

תשובה לפני כניסת השבת ועם יציאתה

5:24 דק'
+

860. אורות התשובה טז' יב' 4 – צער הצדיקים

הצער על הסובלים מראייה חלקית

5:37 דק'
+

887. עקבי הצאן – הדור 19 – האמת הגדולה

לא מחליפים אמת כדי שתהיה פופולרית

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו א'8 – מליאות ישראלית

עם ישראל מלא כל כולו באור הגבורה בה נברא העולם ואור התפארת הגנוז בתורה ומחבר העולמות

8:28 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'7 – חותמו אמת

עיקר השאלה איננה אם העבודה לצורכו או לצורכנו אלא מה אמת תכלית החיים

8:50 דק'
+

אמונה כט' - מקור האומץ והגבורה

אמונה גבוהה נותנת אומץ וגבורה, אמונה נמוכה מרככת, אבל מי שעוזב את האמונה יחלש

5:15 דק'
+

735. אורות התשובה יב' א' – הכל מתרומם

התשובה מרוממת ומזככת את כל הנטיות

5:02 דק'
+

817. אורות התשובה יד' לד' – יראה וחכמה

היראה יונקת מהחכמה ומשפיעה עליה

5:34 דק'
+

859. אורות התשובה טז' יב' 3 – הרב קוק

ראייתו של הרב הצילה את הציונות

5:57 דק'
+

886. עקבי הצאן – הדור 18 – תיקון החברה

רק מחשבות נישאות יביאו לתיקון החברה

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו א'9 – התוכן הישראלי

תוכן אור הגבורה והתפארת יש בו חיי חכמה חסד אהבת כל הבריות וחיי פאר מקדושים

7:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'6 – כנפי העבודה

תורה ומצוות צריכים כנפים שיעלו אותם למעלה והם היראה והאהבה

8:42 דק'
+

אמונה כח' - הכפירה המטהרת

הקב"ה ברא את הכפירה כדי לטהר את האמונה מטעויותיה ולרוממה לאמונת חיים טהורה ואמתית

5:22 דק'
+

736. אורות התשובה יב' ב' – יסוד החיים

היסוד לכל חיינו המעשיים והאידאולוגיים

5:13 דק'
+

818. – אורות התשובה יד' לה' – אור הדעת

בכח הדעת להיטיב את מעשי העבר והעתיד

5:29 דק'
+

858. אורות התשובה טז' יב' 2 – מסכי הטוב

אור גדול זקוק למסך כדי להתקבל

5:40 דק'
+

885. עקבי הצאן – הדור 17 – מחשבות נישאות

אוצר החיים העילאי הוא שמאיר לארץ

6:04 דק'
+

ישראל ותחיתו א'10 – בקרן אורה

ישראל עומד הוא בקרן אורה זו של סיפור תהלת ד' בכל אשר הוא עושה בכל מישורי חייו

8:14 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'5 – הענוה מעל החכמה

החכמה מביאה יראה והענוה מביאה רצון הוא השלמות הפנימית

8:25 דק'
+

אמונה כז' - אמונה נסתרת

יש אנשים שכלפי חוץ הם חסרי אמונה, ועמוק בפנים הם מלאי אמונה, ומתוך אמונתם הפנימית והבלתי מודעת, הם עושים מעשים טובים וגדולים

5:16 דק'
+

737. אורות התשובה יב' ג'1 – שחרור סתימות

החטאים סותמים את צינורות החיים

5:16 דק'
+

819. אורות התשובה יד' לו' – השאיפה הנכונה

שאיפה להתעלות מעניקה איזון לחיים

5:35 דק'
+

857. אורות התשובה טז' יב' 1 – רואים טוב

הצדיקים הבהירים מנביעים את הטוב

5:30 דק'
+

884. עקבי הצאן – הדור 16 – ישר וכובש

יש הכובש יצרו ויש שגילה את קדושת טבעו

6:17 דק'
+

ישראל ותחיתו א'11 – בנין הדורות

בכל דורותיה כל דור לפי ענינו ותפקידו כולם עסוקים בסיפור תהלת ד' בדגש המיוחד שיועד לכל אחד מהם

9:09 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'4 – התעלות הרצון

העולם הולך ומתעלה וכפי שחכמתו מתעלה בלי גבול כך ואף יותר מכך הרצון

8:40 דק'
+

אמונה כו' - כשלון הבקורת

בקורת אנושית שכלית וחיצונית של התורה גם אם תהיה ישרה לא תצליח, משום שאין לה את התוך החי הנשמתי

5:23 דק'
+

738. אורות התשובה יב' ג'2 – צדיקי אמת

הם סובלים מהכלל ובכל זאת דבקים בו

5:10 דק'
+

820. אורות התשובה יד' לז' – הרגוע והמתלהב

אופי עבודתנו קשור לשורש נשמתנו

5:17 דק'
+

856. אורות התשובה טז' יא'1 – התשובה השלישית

כששני סוגי התשובה מתמזגים

5:30 דק'
+

883. עקבי הצאן – הדור 15 – אבות ובנים

התחיה באה ממיזוג עתיק וחדש להוויה אחת

5:48 דק'
+

ישראל ותחיתו א'12 – בלהט נעוריה

הנוער הישראלי עם כל להט אש נעוריו רואה את עצמו מואר באור סיפור תהלת ד' ומכוין עצמו בהתאם

9:07 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'3 – רצון זה חיים

הענוה מכונת את רצוננו להיפתח ולקבל את רצון ד' שאינו אלא אור החיים ממש

8:02 דק'
+

אמונה כד' כה' - קנייני החיים והתרבות

הכרות האמונה העמוקות המתפשטות לכל עבר, הן שנותנות ערך לכל קנייני החיים והתרבות

5:23 דק'
+

739. אורות התשובה יב' ד' – האהבה חוזרת

חטאים מביאים שנאה התשובה אהבה

5:09 דק'
+

821. אורות התשובה יד' לח' – רז המחשבה

לימוד אמונה מרצה כמו הקרבת קרבנות

5:19 דק'
+

855. אורות התשובה טז' יא' 2 – שהעולם יבין

מעלת ההבנה הפשוטה בנגישותה לכל

5:33 דק'
+

882. עקבי הצאן – הדור 14 – קווי אורה

רעיונות קדושים מחיים גם בהופעה מצומצמת

6:10 דק'
+

ישראל ותחיתו א'13 – רכושה ועשרה

אפילו הרכוש הישראלי והמאמץ להתעשר אינו אלא חלק מסיפור תהלת ד' כדי לתת כלים ליעוד האלוקי הזה

8:54 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'2 – הגדרת הענוה

הענוה אינה השפלה עצמית שעלולה לגרום לחולשה אלא מבט רחב של חסד ואמת

8:30 דק'
+

אמונה כג' - אמונת הילדות

כל המחשבות וההרגשות הנעלות ביותר צריכות להיקשר בסופו של דבר לאמונה התמימה הילדותית הנשגבת

5:07 דק'
+

740. אורות התשובה יב' ה' – יוצרים עולם

אנחנו מעצבים את העולם בו אנו חיים

5:41 דק'
+

822. אורות התשובה יד' לט' – צדיקים ישרים

צדיק ענק שומר איזון האהבה והיראה

5:05 דק'
+

854. אורות התשובה טז' יא' 1 – עצמותך והעולם

יש תשובה הפונה פנימה ויש החוצה

5:54 דק'
+

881. עקבי הצאן – הדור 13 – בשפה פשוטה

יש להגיש תורת האמונה בשפה מובנת לכל

6:26 דק'
+

ישראל ותחיתו א'14 – הכל לכבודו

ישראל מגלה לעולם את כבוד הבורא שהוא התגלות הערך של כל העולם כולו רוממותו ואושרו

8:48 דק'
+

מוסר אביך ב' ה'1 – הכרחיות הענוה

בלי ענוה מחשיב האדם עצמו וחוצץ בין רצונו לרצון ד' אינו מוכן לחיבור גמור לד'

8:50 דק'
+

אמונה כב' – אמונה ומצוות

המצוות מציירות את אור האמונה במציאות הארצית, ובביצוען מצטייר הציור הטבעי בתוך נפשנו, ומאיר לעולם כולו

5:41 דק'
+

741. אורות התשובה יב' ו' – המעשים הקטנים

בכל מצוה מתמצים עולמות ענקיים

5:22 דק'
+

853. אורות התשובה טז' י' – התשובה שלך

איש ותשובה לו על פי אופיו וחלקו המיוחד

5:16 דק'
+

880. עקבי הצאן – הדור 12 – הסברה ברורה

הדור זקוק לדברים גדולים ומאד ברורים

4:40 דק'
+

ישראל ותחיתו א'15 – אמונת אומן

הידיעה האלוקית היא תכונת רוחנו ואמונתנו החזקה והיא אשר נותנת לנו את הקיום הנצחי הגובר על כל

8:10 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'6 – הכל ברא לכבודו

כשאתה עושה למען ד' הוא לא צריך ממך כלום זה רק כדי לחבר רצונך לרצונו

8:49 דק'
+

אמונה כא' – חיי כופר אינם חיים

חיי הכופר אינם חיים, כי אין בהם אידיאל, האמונה היא הכרחית לעצם חיי האדם

5:19 דק'
+

742. אורות התשובה יב' ו'1 – קטנות גדולה

אנשים גדולים ניגשים לקטנות בגדלות

5:18 דק'
+

852. אורות התשובה טז' ט' – נוחה וענוגה

האהבה כוללת את החשבון וממתיקה אותו

5:23 דק'
+

879. עקבי הצאן – הדור 11 – שב מאהבה

הגדלות הנשמתית מכריחה לשוב רק מאהבה

7:53 דק'
+

ישראל ותחיתו א'16 – חרותה בנשמתו

ידיעת הקודש האלוקי חרותה בעצמות נשמת ישראל ורוחו תובעת בטבעיותה את התגלות הידיעה הזו בעולם

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'5 – הרצון הכללי

רצון האדם אינו אלא ניצוץ מרצון ד' המתגלה בהויה כולה ובו הוא מוצא את מעין חייו

8:58 דק'
+

אמונה כ' – דרכים אל האמונה

יש מי שמגיע לאמונה אמיתית בדרכים שאינן לגמרי אמיתיות, איך מתייחסים

5:29 דק'
+

743. אורות התשובה יב' ז' – מעלית הרצון

ברצון מתעלים לשורש ומתקנים הכל

5:26 דק'
+

851. אורות התשובה טז' ח' – האהבה השורשית

בשורש תשובה מיראה מונחת אהבה

5:28 דק'
+

878. עקבי הצאן – הדור 10 – התפשטות הדעת

878. עקבי הצאן – הדור 10 – התפשטות הדעת

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו א'17 – תכנית מדיניותו

ידיעת הקודש האלוקי מתגלה גם בתכנית מדינתו משום שהיא עצם חייו ואי אפשר להפריד את מדינתו ממנה

8:56 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'4 – ההכרה והרצון

חיים שלמים צריכים הכרה בידיעת שלמות הבורא ואיתה הרצון הטוב בתורתו

7:26 דק'
+

אמונה יט' - הפרטים הקטנים

לפעמים פרט קטן במעשיות האמונה נראה נלעג למי שאינו יודע שהאלוקים מתגלה גם בפרטים הקטנים

5:21 דק'
+

744. אורות התשובה יב' ח'1 – האחדות הכוללת

מוסר הקודש הוא מוסר הרמוני

5:22 דק'
+

850. אורות התשובה טז' ז' – דכאות שמחה

בקורת עצמית מוכרחה גם לשמוח בטוב

5:42 דק'
+

877. עקבי הצאן – הדור 9 – כח הספרות

בבסיס כל ספרות שוכנים מסרים מחשבתיים

5:18 דק'
+

ישראל ותחיתו א'18 – קוממות היקום

האמת האלוקית העליונה השורה בנשמת ישראל היא מקימה את היקום ומפגישה אותו עם קומתו הרוחנית

8:35 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'3 – חיים זה דעת

המציאות החומרית משדרת ידיעות, הידיעה היא שעושה את החיים, ידיעת ד' היא שיא החיות

7:55 דק'
+

אמונה יח' - אמונת המשכיל

אמונה תמימה אינה מחייבת השכלה, אבל המחונן בשכל, לא יוכל להגיע לאמונה טהורה ותמימה ללא דעת

5:31 דק'
+

745. אורות התשובה יב' ח'2 – כשה אובד

בתשובה אנו מבקשים לשוב אל הכללות

5:33 דק'
+

849. אורות התשובה טז' ו' – מר למתוק

בעולמנו המרירות היא תנאי הכרחי למתיקות

5:23 דק'
+

876. עקבי הצאן – הדור 8 – רפואת המחשבה

הרבה בעיות לדור אך מרכז הכל במחשבה

4:38 דק'
+

ישראל ותחיתו א'19 – הנופלים יקומו

על ידי האמת האלוקית העליונה השורה בישראל כל הנופלים העשוקים והרצוצים יקומו וינהרו ויאירו באורה

9:01 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'2 – התרכז בעיקר

לא ההנאה האישית העיקר אלא הטוב והתיקון להויה כולה הבאה מעשיית נחת רוח לבורא

8:52 דק'
+

אמונה יג'-יז' - תפקיד הכפירה

הכפירה היא כשרון המאפשר לנו לזכך את אמונתנו מכל הקליפות שדבקו בה, לזככה ולטהרה

5:22 דק'
+

746. אורות התשובה יב' ח'1-1 – שבים למעיין

עם התשובה המעיין שב לפכות בתוכנו

5:16 דק'
+

848. אורות התשובה טז' ה'1 – כשהנשמה מאירה

ראיה בהירה מביאה התעלות תמידית

5:36 דק'
+

875. עקבי הצאן – הדור 7 – באהבה גדולה

רק באהבה נוכל לתקן את הדור ולכוונו

4:58 דק'
+

ישראל ותחיתו א'20 – אור הגאולה

גאולת ישראל בארצו היא זריחת אורם של ישראל אור סיפור תהלת ד' שיאיר ויגאל את העולם כולו

8:44 דק'
+

מוסר אביך ב' ד'1 – טוהר הכונה

במעשים ובלימוד אמונה צריך לטהר את הכונה לעשות נחת רוח לפניו

8:58 דק'
+

אמונה יב' - אמונה ומידות

אמונה שאינה זכה עלולה להביא למידות פגומות, אך הן עצמן דוחפות להזדככות למידות עילאיות

6:23 דק'
+

יראה יט' – דקדוקי הלכות

גם אם דקדוקי ההלכות מביאות בהתחלה יראה גדולה ודאגה בסופו של דבר הן מביאות ששון ושמחה

5:04 דק'
+

אורות התשובה ט' א'1 – בהתעלות מתמדת

המתעלה מתמלא באצילות רוחנית

5:37 דק'
+

747. אורות התשובה יב' ח'1- 2 – החוזק שבענפים

ענפי החיים נותנים תחושת חוזק

5:27 דק'
+

847. אורות התשובה טז' ה' – מצער לעונג

ראיית החסרונות נובעת מהארת הנשמה

5:37 דק'
+

874. עקבי הצאן – הדור 6 – כנפי רוח

הנפילה אינה רגילה כי מקורה בבקשת אור גדול

5:21 דק'
+

ישראל ותחיתו א'21 – קרן ישראל

רוממות קרן ישראל במדינתו בארצו מביאה להתברכות האור האלוקי וגילויו במלא עוצמת גבורתו וברכתו העולמית

8:41 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'3 - שמור על הכרת הטוב

אף שיש דרכים נעלות יותר לעבודת ד' מאהבה אל תוותר על הכרת הטוב

8:49 דק'
+

אמונה יא' - אמונת העתיד

השקפת העולם העתידית, אשר תראה את הטוב שבעולם נקי מכל רע, היא ההשקפה הישראלית כבר היום על ידי אמונה

6:46 דק'
+

יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

5:09 דק'
+

אורות התשובה ט' א'2 – הרצון הטוב

עיקר החיים והעולם הוא הרצון הטוב

5:45 דק'
+

748. אורות התשובה יב' ח'1- 3 - עם הרכוש

שבים עם כל מה שבנינו ורכשנו

5:11 דק'
+

846. אורות התשובה טז' ד' – בעוז ובגבורה

התשובה המעולה היא מליאת גבורה

5:35 דק'
+

873. עקבי הצאן – הדור 5 – מבט אלוקי

הרב קוק מלמדנו להציץ למבט האלוקי

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו א'22 – אתה אל

הקב"ה מתגלה כאינסוף ברוך הוא השוכן בשמי שמים ויורד ומתגלה בתחתיות ארץ להחיות ולהאיר

8:50 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'2 - הבריאות שבהכרת הטוב

האדם הישר והבריא משתוקק להכיר בטוב למיטיבו ובמיוחד למיטיב הגדול מכולם

8:18 דק'
+

אמונה י' - עבריינים קדושים

אפילו אפיקורסים שבישראל, מלאים בתוכיותם באמונה, המתגלה בעיתות משבר

6:48 דק'
+

יראה יז' – מידתיות ביראה

מי שיראתו כה גדולה עד כי היא מועכת את כוחותיו הנפשיים ידע להשתמש בה במידה ואת המותר יפנה למרץ של עשיה

4:51 דק'
+

אורות התשובה ט' א'3 – הרצון ינצח

הרצון עושה מהפכה בעולם ובמציאות

5:46 דק'
+

749. אורות התשובה יב' ט'1 – קול המוסר

הניגון הפנימי של המוסר נכנס לנשמה

5:31 דק'
+

845. אורות התשובה טז' ג' – להיות טוב

הרצון להיות טוב ממתק את כל המרורות

5:24 דק'
+

872. עקבי הצאן – הדור 4 – דור פלאי

עוזבי התורה בדורנו שונים מעברייני העבר

5:07 דק'
+

ישראל ותחיתו א'23 – כתר מלכות

התפארת המחברת את הכתר העליון האינסופי עם המלכות המתגלה בארץ שרויה היא בישראל

8:18 דק'
+

מוסר אביך ב' ג'1 - להיות ישר

אל תעקם את טבעיותך שמור על טבעך ישר כפי שעשה אותו האלוקים

9:57 דק'
+

אמונה ט' - אמונה וגבורה

מי שזוכה לאמונה בגדלות, נשמתו מאירה באור של גבורה, המאיר את שכלו, ולבסוף את פעלו, עד מדרגת צדיק גוזר והקב"ה מקיים

6:37 דק'
+

יראה טז' – כיוון יראת החטא

יראת החטא צריכה להיות על עצמו וחוגו הקרוב אבל ברמה הציבורית יש גם מהלכים אלוקיים נשגבים מבינתנו

5:22 דק'
+

אורות התשובה ט' א'4 – עין טובה

הרצון שופע דרך העין הטובה ומתקן עולם

5:49 דק'
+

750. אורות התשובה יב' ט'2 – מעשים כלליים

הפרטיות מתרוממת לכלליות הטובה

5:29 דק'
+

844. אורות התשובה טז' ב' – בטחון ושלוה

מפסיקים לפחד מוכרחים ללכת קדימה

5:40 דק'
+

871. עקבי הצאן – הדור 3 – כבוד ישראל

דוקא ערכנו הגדול מעצים את המשבר

6:03 דק'
+

ישראל ותחיתו א'24 – העם הנבחר

רק עם ישראל בנוי ומסוגל בכשרון אלוקי להגות את האמת החודרת של חיבור שמים וארץ

8:50 דק'
+

מוסר אביך א' ח'3 - דע מעלת נשמתך

טוב לבב בא מתוך לימוד עמוק של מעלת ישראל ונשמתם

6:23 דק'
+

מוסר אביך ב' ב' - בכל דרכיך דעהו

התרגל לראות את ד' דוקא בדבר בו אתה עסוק כי כעת דוקא בו מתגלה אליך הקב"ה

8:37 דק'
+

אמונה ח' - אמונה וחסידות

כשאדם זוכה להגיע על ידי התורה, לחסידות כללית פנימית, אור האמונה הטבעית מאיר בו

7:27 דק'
+

יראה טו' – מעלת הרכות

מי שיראתו חיצונית אבל ניחן ברכות רבה יעלה את יראתו ויזכה למדרגות נשגבות

5:10 דק'
+

אורות התשובה ט' א'5 – הפנימיות תנצח

הפנימיות חזקה מהחיצוניות המתהדרת

5:30 דק'
+

751. אורות התשובה יב' י'1 – התשובה מחדשת

התחדשות החיים באה מעל השמש

5:39 דק'
+

843. אורות התשובה טז' א'2 – באחרית החזון

בסיום כל מהלך נמצה וניקח את הטוב

5:25 דק'
+

870. עקבי הצאן – הדור 2 – מכאובי הדור

המריבות המחלוקות והבלבולים מכאיבים

5:45 דק'
+

955. עקבי הצאן – דרישת ד' 18 – מחוברים ומאירים

צריך להתחבר לדור כדי להאיר לו

6:46 דק'
+

ישראל ותחיתו א'25 – גוי ואלוקיו

בעם ישראל מתגלה זרוע ד' וגבורתו, פעולתו בעולם ומלכותו על כל, לטובת העולם כולו

7:52 דק'
+

מוסר אביך א' ח'2 - חדשים בכל יום

אותם מילים שלוש פעמים ביום וכל תפילה חדשה לגמרי מצד עומק החיים הנובעים

8:03 דק'
+

מוסר אביך ב' א'6 - שלח את היונה

אחרי שלב הלחץ וההיטהרות מגיע הזמן לשחרר מחדש את הנפש להאיר באורה

8:36 דק'
+

אמונה ז' - אמונה ותורה

האמונה עם כל טבעיותה מוכרחה להישתל בתורה, ואז תזדכך ותתעלה תמיד

8:48 דק'
+

יראה יד' – גבורה וגדלות

יראת שמים רוממה מתגלה היא בנפש האדם בגבורה והגדלות שממלאות את ליבו

5:25 דק'
+

אורות התשובה ט' א'6 – צנורות החיים

הדבוקים בטוב נעשים צינורות של טוב

5:47 דק'
+

752. אורות התשובה יב' י'2 – ותרנות זרה

ותרנות עצמית היא משכרת והרסנית

5:33 דק'
+

842. אורות התשובה טז' א'1– 4 – חסד התשובה

חזור בתשובה והוא יתברך יתקן עברך

5:11 דק'
+

869. עקבי הצאן – הדור 1 – דור אחרון

הרב קוק התווה דרכי הנהגה לדור האחרון

5:32 דק'
+

954. עקבי הצאן – דרישת ד' 17 – קודם תורה

בגיל הצעיר החשוב ביותר זה לימוד תורה

5:35 דק'
+

1074. ישראל ותחיתו א'1 – יצירה מיוחדת

רק ישראל בסגולתם יכולים להלל את ד'

8:26 דק'
+

מוסר אביך א' ח'1 - בשמחה ובטוב לבב

יש מי שמכריח עצמו להיות בשמחה מתוך חובה מבלי שיבין מה טוב לו באמונה

8:05 דק'
+

מוסר אביך ב' א'5 - לאסוף את הרוח

ההיטהרות בנויה על איסוף קוי הרוח והנפש לנקודתם המקורית הטהורה

8:26 דק'
+

אמונה ו' - שורש כל הלימודים

כל הלימודים כולם אינם אלא הרחבה של נקודת החיים האמונית השורשית ובה תלויה הצלחתם

8:37 דק'
+

יראה יג' – יראה פשוטה

יראת שמים רוממה אבל פשוטה פותחת פתחים לנשגב ומחברת את עסקי העולם עם הנשגב

7:53 דק'
+

אורות התורה י' יז' – ביאור הרזים

דוקא החכמות העולמיות ויראת שמים הטבעית השכלית הם החומר שיקבל צורה מרזי תורה ויבארם

5:09 דק'
+

אורות התשובה ט' ב'1 – המבט מתרחב

אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה

5:36 דק'
+

753. אורות התשובה יב' י'3 – ניצוצות גנובים

ניצוצי הטוב שבעבודה זרה נגנבו מישראל

5:36 דק'
+

841. אורות התשובה טז' א'1– 3 – חיבור ההפכים

חיבור ידיעת האלוק ובחירה חפשית

5:27 דק'
+

953. עקבי הצאן – דרישת ד' 16 – לימוד חכמות

לימוד מדעים הכרחי ללימוד תורה

5:26 דק'
+

1075. ישראל ותחיתו א'2 – תהלת ד'

אור האינסוף מצטמצם ויורד על ידי ישראל

8:44 דק'
+

מוסר אביך א' ז'2 - לומדים אמונה כמו גמרא

לימוד אמונה צריך להיות עם חקירות שכליות הבנות וידיעות זה לא לימודי אוירה

8:00 דק'
+

מוסר אביך ב' א'4 - קרוב אליך הדבר

השכל והרצון במקורם טהורים ורק השתעבדותם לגוף היא שבלבלה אותם

9:00 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'2 - סייגים ממידות רעות

חז"ל החמירו בענייני מידות וביטלו אפילו מצות עשה מחשש מראית עין של יוהרא

7:10 דק'
+

אמונה ה' - קרקע פוריה

האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים פורה ממנה

8:43 דק'
+

יראה יב' – שבים ליראה

אחרי עזיבת יראת שמים מגלים שהחיים איבדו את ערכם ואז שבים ליראה עמוקה שמרוממת את החיים

8:22 דק'
+

אורות התורה י' טז' – תפקיד החוצפה

דוקא בגלל החוצפה שגרמה להתעבות ההרגשה אנו יותר מצליחים לעסוק בהארות שכליות עליונות

5:18 דק'
+

אורות התשובה ט' ב'2 – ישור קמטים

נהר הרצון האלוקי הטוב שוטף ומיישר הכל

5:43 דק'
+

754. אורות התשובה יב' י'4 – רוח משפט

הרוח האמיתית שתביא את העולם לאשרו

5:36 דק'
+

840. אורות התשובה טז' א'1- 2 – משיבת נפש

דעת תורה עמוקה מרפאה את הנפש

5:21 דק'
+

952. עקבי הצאן – דרישת ד' 15 – קודם להשכיל

לכל עשיה צריך להקדים השכלה

5:14 דק'
+

1076. ישראל ותחיתו א'3 – מאירים לכל

ישראל מורידים את האור עבור הכל

6:36 דק'
+

מוסר אביך א' ז'1 - התרגשות לאחר הלימוד

בזמן הלימוד לא מתרגשים. הזמן הנכון להתרגשות הוא רק לאחר הלימוד כדי שלא להפריע לצלילות השכל

7:54 דק'
+

מוסר אביך ב' א'3 - הרמוניה אישיותית

העבודה על המידות מביאה את ההרמוניה בין השכל הרצון המידות והמעשים

8:03 דק'
+

מוסר אביך ג' ה'1 - לפני עיוור במידות

אם ברור לך שמעצתך הטובה יפול חברך למידה רעה אל תיתן לו עצה זו

7:38 דק'
+

אמונה ד' - מאמין ואוהב

מי שאור האמונה מתגלה עליו, אוהב את כל הבריות

9:40 דק'
+

יראה יא' – דמיונות נפסדים

כשדמיונות נפסדים באים על בסיס יראת שמים הנזק שלהם גדול בהרבה מהזיות אחרות

7:43 דק'
+

אורות התורה ו' טז' – הנשמה מתעלה

ריבוי לימוד תורה מרומם את האדם גם אם הוא מתקשה בהבנת הלימוד ואף לא תמיד מבין את הפשט

7:23 דק'
+

אורות התורה ט' יג' – הלכה למקובלים

לומדי הקבלה המוכשרים ללימוד זה ילמדו הלכה בדרך קצרה וזה וזה יעלה בידם

7:15 דק'
+

אורות התורה י' טו' – מיתוק הגבורות

מי שמצרף את לימוד הנגלה עם לימוד הנסתר הרי הוא ממתיק את הגבורה הנגלית בחסד הצפון

5:07 דק'
+

אורות התשובה ט' ב'3 – הכל טוב

המבט על הקטע מתוך המכלול מגלה את טובו

5:44 דק'
+

755. אורות התשובה יב' יא' – האגד הלאומי

האחדות התרבותית מאחדת את העם

5:49 דק'
+

761. אורות התשובה יג' א' – לאומי אמיתי

טהרת האדם עושה אותו לאומי אמיתי

5:34 דק'
+

839. אורות התשובה טז' א'1-1 – אחריותך חרותך

קח אחריות למעשיך וצא לחרות

5:30 דק'
+

951. עקבי הצאן – דרישת ד' 14 – כור הברזל

הגלות צירפה וזיקקה והכינה אותנו

5:26 דק'
+

1077. ישראל ותחיתו א'4 – מעולם לעולם

ישראל בעצמותם קושרים השמים והארץ

8:54 דק'
+

מוסר אביך א' ו'3 - הכרח הלימוד למחונן

כל מי שחננו ד' בבינת לב לא ימצא קורת רוח אלא אם ילמד אמונה בעמקות

10:33 דק'
+

מוסר אביך ב' א'2 - ידיעה ועבודה

עבודת ד' מורכבת מידיעות שכליות שהופכות בעבודת האדם לחלק מהוויתו

9:07 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'3 - כבוד בריא

הכבוד האמיתי לערכך הוא כבודך הרגיל והבריא אל תחפש לשנות זאת

8:26 דק'
+

אמונה ג' - אלוקים בפרטים הקטנים

האמונה היא המחשבה היותר עליונה שיורדת עד לפרטים הקטנים ביותר

7:21 דק'
+

יראה י' – יראה נאמנה

גם יראת שמים צריכה לקבל עליה עול יראת שמים ולעשות את מה שד' רואה כיראת שמים

7:46 דק'
+

אורות התורה ו' טו' – מסך הפרטים

כדי שפרטי תורה לא יעלמו באבוקת הכלליות יש צורך במסך שמאפשר להם להתגלות ואחר כך הכל נכלל באחדות אחת

7:11 דק'
+

אורות התורה ט' יב' – המוכשרים לקבלה

מי שחש צמאון עצום ללימוד פנימיות כמו מזון בסיסי ליראת שמים, אינו צריך להמתין עם לימוד זה

6:43 דק'
+

אורות התורה י' יד' – ריבוי רחמים

מי שכופה את יצרו ומכריח עצמו ללמוד גם פרטי נגלה עם צמאונו לרזי תורה מביא רחמים לעולם כולו

5:01 דק'
+

אורות התשובה ט' ג'1 – רפואה לעולם

בעלי תשובה מרפאים את העולם ברצונם

5:37 דק'
+

756. אורות התשובה יב' יב'1 – הבולדוזרים

חסרי רוחניות אך מלאי מרץ עשייה

5:52 דק'
+

762. אורות התשובה יג' ב' – הלבוש הישראלי

ישראל מוסרי זוכה להיות לבוש לאור ד'

5:15 דק'
+

838. אורות התשובה טז' א'4 – תנועה משולבת

מהנשמה למעשים ומהמעשים לנשמה

5:28 דק'
+

950. עקבי הצאן – דרישת ד' 13 – המעצורים

הפרת מנעמי החטא מצילה מהתהום

5:05 דק'
+

1078. ישראל ותחיתו א'5 – גורל ישראל

האור המאיר בנו אינו נתון לבחירתנו

8:52 דק'
+

מוסר אביך א' ו'2 - סוד הדבקות בד'

השווית מידותינו ופעולותינו למידותיו ומצוותיו יתברך פותחת שערינו לקבלת האור

8:55 דק'
+

מוסר אביך ב' א'1 - לקבל מרירות הסם

מי שרוצה להתקדם רוחנית מוכרח לקבל את מרירות סם הריפוי והתיקון המידותי

6:46 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'2 - לצורך מצוה מותר

כשאין ברירה ואין דרך אחרת לקיום מצוה מסויימת מותר לומר הצריך לשם כך

8:43 דק'
+

אמונה ב' - מיזוג של יראה ואהבה

אמונה יראה ואהבה ביסודם פונים לד', ומשם מאירים לכל שאר העניינים

7:48 דק'
+

יראה ט' – ניסור היראה

גם את יראת שמים צריך לברר לעומק ולדעת מתוך לנסר את הטוב מן הרע

8:18 דק'
+

אורות התורה ו' יד' – מעשי ורוחני

כשהנשמה מגלה שהחיים הרוחניים מוכרחים להתחבר למעשה היא צמאה ללימוד המעשי אך הלימוד הרוחני אינו מוותר

7:04 דק'
+

אורות התורה ט' י'-יא' – תורה כוללת

מי ששוקע בפלפול כדי לשמוח לומד תורה לשמה, ומי שאינו מרגיש אור בפלפולים רחוקים יתגבר בכח כלליותה של תורה

7:02 דק'
+

אורות התורה י' יג' – שקידת התורה

שינויים בסגנון שקידת התורה הרגיל הנובעים מצמאון טהור לרזי תורה אינם מבטלים תורה

5:39 דק'
+

אורות התשובה ח' א' – כואב להשתנות

כאב הניתוק מהרע מכאיב אך משחרר

5:04 דק'
+

אורות התשובה ט' ג'2 – אגודה אחת

הדעת הישראלית היא המאחדת את העולם

5:30 דק'
+

757. אורות התשובה יב' יב'2 – כשרעיונות מתגשמים

קשיי תחילת החבור למציאות

5:31 דק'
+

763. אורות התשובה יג' ג'1 – כנסת ישראל

הטוב האלוקי גנוז בשורש נשמת ישראל

5:44 דק'
+

837. אורות התשובה טז' א'3 – מעל לחשבון

מעין התשובה האינסופי הוא שורש החשבון

5:57 דק'
+

937. עקבי הצאן – המחשבות 15 – נחמת ציון

סבלנו מגדלותנו סבל שמביאנו אל האושר

5:29 דק'
+

949. עקבי הצאן – דרישת ד' 12 – המבלבלים

מבלבלים חיצוניים משכיחים את האני

5:14 דק'
+

1079. ישראל ותחיתו א'6 – מכירים מקרוב

רק ישראל מכירים את ד' מקרוב

8:06 דק'
+

מוסר אביך א' ו'1 - נשמה קדושה

נשמתנו גבוהה מאד וכל פעולה משפיעה עליה שפע של אורות גדולים

8:06 דק'
+

מוסר אביך ג' ד'1 - התרחק מדיבורי גאוה

האיסור לדבר דיבורי גאוה הוא מצד עצם הדיבור הרע ולא רק משום שיביא לגאוה

8:19 דק'
+

אמונה א' - משורש יצירתנו

יהודי נולד מאמין משורש יצירתו. האמונה אינה שאלה של יש או אין אלא ענין של חיבור

7:47 דק'
+

יראה ח' – גאות ד'

ירא שמים אמיתי נעשה עניו ובזה נפתח הוא לקבל לתוכו את אור ד' אשר עושה אותו גיבור מלא חיים

9:29 דק'
+

אורות התורה ו' יג' – מאהבת האומה

כשיהודי שוקד על התורה מתוך אהבת האומה והרצון לדעת את תורתה של אומתו הרי הוא בא ללימוד תורה לשמה

6:24 דק'
+

אורות התורה ט' ט' – דברים קטנים

דברים קטנים הם קטנים ואין להציגם כגדולים אבל מאידך יש לראות את עומקם וחשיבותם לשלמות עץ החיים

7:19 דק'
+

אורות התורה י' יב' – בלי באור

כשלומדים רזי תורה בלי באור אבל בלב נאמן זה כמו ירידת גשמים קשה שאחר כך מביא תבואה טובה

5:41 דק'
+

אורות התשובה ח' ב' – הכאב שבתשובה

הנשמה מרגישה את כוויות החטא

4:59 דק'
+

אורות התשובה ט' ד' – כשהרצון נחלש

כשהרפיון בא מתשובה מאומצת הוא מחזק

5:53 דק'
+

758. אורות התשובה יב' יב'3 – האמונה במדינה

משיבים את הציונות לצורתה המקורית

5:35 דק'
+

764. אורות התשובה יג' ג'2 – התחבר לישראליות

החטאים הם התנכרות לישראליות

5:31 דק'
+

836. אורות התשובה טז' א'2 – שמחה ירושלמית

בירושלים אסורה תשובה עצובה

5:33 דק'
+

936. עקבי הצאן – המחשבות 14 – דעת החיים

דעת מסייעת לאור החיים הטבעי להופיע

5:24 דק'
+

948. עקבי הצאן – דרישת ד' 11 – העקצוצים

לא קל להוציא את העם מהחושך אל האור

8:52 דק'
+

ארץ ישראל א'1 - כאן זה לא מנהטן

ארץ ישראל היא אדמה, אבל שונה. למה כל גבעה הכי קטנה כאן מעניינת את כל העולם?

5:15 דק'
+

1080. ישראל ותחיתו א'7 – אתם עדי

ישראל הם שמאפשרים לעולם קשר לד'

5:13 דק'
+

1499. אורות התחיה ט'14 – לגלות האור

כבר עכשיו כל ישראל קדושים

5:33 דק'
+

1517. אורות התחיה יא'14 – מנשמת הצדיקים

רוח התחיה בצדיקים

5:28 דק'
+

1560. אורות התחיה יז'14 – כלי חיים

המצוות הן כלי קיבול לאור החיים

8:05 דק'
+

מוסר אביך א' ה' - סייגות התורה

מטרתן של סייגות התורה לא רק להרחיק מעבירה אלא גם לשלול מעשים שיש בהם מטעם העבירה עצמה

8:40 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'5 - לא לפחד מחסרונות

ההולך בדרך הטוב אינו נבהל מחסרונותיו המתגלים בהשתלמותו, הפחדן מדחיקם בגאוה הזויה

8:30 דק'
+

יראה ז' – צריך גם יראת עונש

בתחתית הנמוכה של בנין הרוח מוכרחים לשמור את יסוד יראת העונש, גם אם מדובר בקרטוב בלבד

8:49 דק'
+

אורות התורה ו' יב' – שקידת התורה

כשיהודי שוקד על התורה הוא מקבל את התכונה והצורה הישראלית המיוחדת ובריבוי השוקדים מתמלאת האומה חיים

5:27 דק'
+

אורות התורה ט' ח' – מיצרי ההלכה

נשמה המוכשרת להתבוננות רוחנית צריכה לרומם את לימוד ההלכה ממיצריו אל הגדלות העליונה

6:45 דק'
+

אורות התורה י' יא' – מהבלתי נתפס

כשלומדים בלב נאמן הדברים מתפרשים גם בשכל אבל עצם הרזים ישארו בלתי נתפסים ומעין עליון לשכל

5:31 דק'
+

אורות התשובה ח' ג'1 – אחדות האדם

האדם מתייחד עם כל ההויה ע"י המצוות

4:56 דק'
+

אורות התשובה ט' ה' – ניסור עדין

התשובה מבררת את הטוב המושלך בעומק הרע

5:26 דק'
+

אורות התשובה י' א' – הסתכלות עליונה

דוקא רזי תורה מביאים תשובה שלימה

5:49 דק'
+

אורות התשובה יא' א'1 – אין שריטות

בכחה של הנשמה לשטוף את כל הטראומות

5:47 דק'
+

759. אורות התשובה יב' יב'4 – ההתנתקות

ניתוק הציונות ממקורה הביא נפילה

5:38 דק'
+

765. אורות התשובה יג' ג'3 – טובים לכולם

ברכת העולם שופעת דרך לאומיות ישראל

5:23 דק'
+

835. אורות התשובה טז' א'1 – חשבון העולם

בתשובה הבסיסית מחשבים את הדרך

5:28 דק'
+

935. עקבי הצאן – המחשבות 13 – חיי ישראל

הצדק זורם בעוצמה מתוך עצם חיותנו

5:40 דק'
+

947. עקבי הצאן – דרישת ד' 10 – לא לחשוש

לימוד פנימיות רק מחזק ומעצים עבודת ד'

10:37 דק'
+

ארץ ישראל א'2 - אדמה עם נשמה

ארץ ישראל היא אדמה עם נשמה, המגיבה למעשי היושבים עליה, המשמעות המעשית היא אדירה

5:24 דק'
+

1081. ישראל ותחיתו א'8 – כל הויתנו

שליחותנו הישראלית ממלאת את כל חיינו

5:21 דק'
+

1268. ישראל ותחיתו כ'1 – לא לנתק

לשמור על חבור מערכי הלב לצינורות השפע

5:16 דק'
+

1498. אורות התחיה ט'13 – כונה הפכית

מצוות כלליות אינן תלויות בכונה

5:11 דק'
+

1516. אורות התחיה יא'13 – קורא לחיים

אנו נקראים להתגלות חיינו

5:06 דק'
+

1559. אורות התחיה יז'13 – תורה מרובה

מדינת ישראל צריכה הרבה תורה

6:42 דק'
+

מוסר אביך א' ד' - עבירה מטמטמת

כל עבירה אוטמת שערי ליבו של היהודי מלחוש את אור ד'

8:51 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'4 - תאוות רוחניות

כשתאות ריגושי הגוף נגמרת מתחילים לחפש ריגושים רוחניים דוגמת שכרות וגאוה הזויה

8:38 דק'
+

יראה ו' – יראה שכלית

אין צורך ביראת עונש למצוות שכליות ועל ידי טעמי תורה הכל הופך לשכלי

8:25 דק'
+

אורות התורה ו' יא' – תיקון אוניברסלי

בתורה גנוז או חיינו הכלליים ולכן היא מאירה לא רק את צידנו הלאומי אלא גם את צידנו האוניברסלי באור מתוקן יותר

6:49 דק'
+

אורות התורה ט' ז' – חיי החיים

הקב"ה מתגלה בכל דבר בבריאה וישרי לב זוכים להסתכלות האלוקית הזו, אבל אפילו אצלם הגילוי שבתורה גדול מכולם

5:34 דק'
+

אורות התורה י' י' – סגולת הרזים

כשאדם לומד סודות התורה ומרגיש שאינו אוחז בהם בהבנה בהירה בכל זאת הם מאירים את כל מהותו

5:48 דק'
+

אורות התשובה ח' ג'2 – הרמוניית החיים

האור האלוקי ההרמוני זורח במצוות

5:15 דק'
+

אורות התשובה ט' ו' – הכרה נשמתית

מצוה מביאה הרמוניה שמביאה שפע חכמה

4:56 דק'
+

אורות התשובה י' ב' – סימני תשובה

קורת רוח והארת השכל ודמיון טהור ועוד

5:51 דק'
+

אורות התשובה יא' א'2 – החכמה מתרת

שורש הנשמה מביא אור טהור כמו תינוק

5:50 דק'
+

760. אורות התשובה יב' יב'5 – לא יאחר

מחזה התשובה הכוללת במדינה יבוא בקרוב

5:01 דק'
+

766. אורות התשובה יג' ד' – אכפתיות צבורית

החיבור לציבור מתחיל מחיבור נשמתי

5:25 דק'
+

934. עקבי הצאן – המחשבות 12 – צדק ישראלי

ישראל שואף לצדק ויושר אלוקי בעולם

5:28 דק'
+

946. עקבי הצאן – דרישת ד' 9 – השקפה מדומיינת

כשאין דעת אז ממציאים השקפות

8:08 דק'
+

ארץ ישראל א'3 - ארצות החיים

הארץ היא ארץ חיינו, היא חלק מעצמותנו ממש, קיום החיים הישראליים תלוי בה

5:24 דק'
+

1082. ישראל ותחיתו א'9 – גווני חיינו

החיות הישראלית מלאה בגוונים של אורות

4:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'1 – צבאות ישראל

הקב"ה נקרא צבאות על שם ישראל והצבאיות הזו קשורה להתחדשות העולם על ידי נשמות ישראל

5:27 דק'
+

1269. ישראל ותחיתו כ'2 – האושר העליון

אושר העולם בא מחיבור למקור השפע

5:05 דק'
+

1438. אורות התחיה ה'1 – דרך ארוכה

ארוכה היא דרכנו המתעלה לאינסוף

5:07 דק'
+

1497. אורות התחיה ט'12 – קודש ישראל

הישראליות אינה נתונה לבחירה

5:13 דק'
+

1515. אורות התחיה יא'12 – בקומה זקופה

תורה זוקפת את קומתנו

5:12 דק'
+

1558. אורות התחיה יז'12 – דורשים לציון

בונים כדי לקלוט אויר הארץ

9:01 דק'
+

מוסר אביך א' ג' - הדרכה נשמתית אישית

הדרך להתעלות לחיי הטוב מצריכה בינה עמוקה ביחודיות כל נשמה ונשמה

8:50 דק'
+

מוסר אביך ג' ג'3 - רעש ומהומה

כל דבר במקומו הנכון מעניק נחת אבל מחפשי הריגושים מדמיינים שמהומת התאוות היא הנכספת

6:33 דק'
+

יראה ה' – השבחת היראה

יראת העונש היא כמו שתיל שהתחיל לצמוח בערוגה קטנה ואחר כך מעבירים אותו לערוגה גדולה יותר

8:04 דק'
+

אורות התורה ו' י' – אהבה בריאה

כשם שאדם בריא בנפשו אינו מסתפק בשאלה מדוע לחיות, כך אדם בריא בנפשו אוהב את התורה

7:14 דק'
+

אורות התורה ט' ו' – בדרך שלך

מי שעוסק ומשקיע בחלק בתורה שאינו מתאים לו עלול למצוא בתוכו נוגדנים לתורה שהוא לומד

7:13 דק'
+

אורות התורה י' ט' – המעין העליון

כשהנשמה עייפה מעולם של אינטרסים צרים היא תמצא את חופשה בצלילה למעין העליון של רזי תורה

7:13 דק'
+

אורות התורה יג' ח'4 – תורת הגאולה

חכמי ארץ ישראל יאירו בתורתם בנשמתם את האור הגדול של הנשמה האלוקית המשוטטת על הררי ציון

5:39 דק'
+

אורות התשובה ד' א'1 – עצם החיים

התשובה היא עצם זרימת החיים ושאיפתם

5:43 דק'
+

אורות התשובה ח' ד' – בלי פסימיזם

החטאים מביאים את האדם לפסימיות

5:18 דק'
+

אורות התשובה ט' ז' – תשובה מחזקת

לא החלשה אלא חיזוק הרצון והגברת הערך

5:11 דק'
+

אורות התשובה י' ב'1 ב'2 – מחשבות ארוכות

בתשובה עילאה מתעלות המחשבות

5:55 דק'
+

אורות התשובה יא' א'3 – הכתר הטוב

בשורש שמעל לתפיסתנו אין כלל רע וחטא

4:47 דק'
+

767. אורות התשובה יג' ה' – חושן משפט

מרכז התורה הוא דיני החברה הישראלית

5:29 דק'
+

933. עקבי הצאן – המחשבות 11 – רוח חי

כשהשכינה שורה ויש נבואה ערכנו מוכח לכל

5:41 דק'
+

945. עקבי הצאן – דרישת ד' 8 – לצאת מהכלא

אנשים מתאהבים בכלא של הבורות

9:16 דק'
+

ארץ ישראל א'4 - נושמים ביחד

אנחנו והארץ נושמים ביחד את נשימותינו. רק כך אנו זוכים לאור ד' ומתגלה עלינו כבוד ד'

5:14 דק'
+

1083. ישראל ותחיתו א'10 – קרן אורה

כל פרטי חיינו מוארים באור תהלת ד'

4:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'2 – התחדשות תמידית

בכל יום מתחדש העולם ונברא מחדש בגבורתו של יוצר בראשית המתגלה דרך נשמות ישראל

5:25 דק'
+

1270. ישראל ותחיתו כ'3 – החיבור קובע

דבר קטן שמחובר יש בו מעין חיים

5:02 דק'
+

1439. אורות התחיה ה'2 – מעולים וגדולים

הקב"ה ברא אותנו מיוחדים