בית המדרש

4:53 דק'
+

212. אורות ישראל ט' ה'2 – מדינה חזקה

החוזק הישראלי הכרחי לגאולת העולם כולו

5:00 דק'
+

211. אורות ישראל ט' ה'1 – בריאים ומוצקים

גוף ישראלי חזק מגביר קדושה בעולם

4:56 דק'
+

210. אורות ישראל ט' ד' – כולם קדושים

לא להתבלבל! כל ישראל כולם קדושים

5:03 דק'
+

209. אורות ישראל ט ג'2 – משה רבינו

ברית אברהם היא שהניבה את הגדול באדם

4:56 דק'
+

208. אורות ישראל ט ג'1 – ברית קודש

אור שמרומם את הגוף והמערכות המעשיות

4:51 דק'
+

207. אורות ישראל ט ב – אור מחבר

לומדי תורה מרבים אור חיים מעודד ומחבר

4:56 דק'
+

206. אורות ישראל ט' א' – מרכז התבל

כשאור האומה יאיר במלואו הוא יאיר לכל

49:39 דק'
+

632. יום ירושלים – עמוד השדרה הלאומי

ירושלים מעמידה את האומה על רגליה ונותנת לנו עמוד שדרה לאומי. איך היא עושה את זה? ומה זה אומר לגבינו היום?

5:01 דק'
+

205. אורות ישראל ח' ט' – ארץ האחדות

פה בארץ הכל מתחבר בהרמוניה מתוקה

5:00 דק'
+

204. אורות ישראל ח' ח'3 – יוצרים עולם

בכוחנו לחדש את העולם בתורתנו

5:03 דק'
+

203. אורות ישראל ח' ח'2 – ידיעת ערכנו

ככל שנדע את ערכנו כך הוא גם יפעל ויופיע

4:57 דק'
+

202. אורות ישראל ח' ח'1 – משפיעים

העולם כולו מושפע ממחשבותינו ומעשינו

4:55 דק'
+

201. אורות ישראל ח' ז' – השלום והאחדות

התשתית הלאומית המאחדת זאת התורה

50:00 דק'
+

631. פרשת בחוקותי – ארים ראשי

אנחנו צריכים להזריח אור חיים חדש בישראל שיסיר את כל השעבודים יזקוף את הקומה וירים לנו את הראש לחרות ישראלית חדשה

4:35 דק'
+

200. אורות ישראל ח' ו' – גוונים ישראליים

יש בנו את כל הגוונים שבעולם

4:44 דק'
+

199. אורות ישראל ח' ה' – זהירות ישראלית

העולם מתברך דוקא בהיותנו ישראלים

4:50 דק'
+

198. אורות ישראל ח' ד' – ערכנו העולמי

גם כשלא רואים ישראל משפיעים טוב לעולם

5:08 דק'
+

197. אורות ישראל ח' ג' – סגולת תורתנו

זה לא טקסט מקראי זה אורות אלוקיים

5:01 דק'
+

196. אורות ישראל ח' ב'2 – המשפט המקורי

המשפט מבטא את הארת התורה בכל

49:28 דק'
+

630. פרשת בהר – דור הדרור

מהו סוד שנת היובל? איך זה קשור לשופר? מהו הדרור? למה לא לומר פשוט חירות? האור הגדול והמתוק שמאיר עלינו בדור שלנו

5:05 דק'
+

195. אורות ישראל ח' ב'1 – טוב לישראל

יהדות מיטיבה את כל מערכות החיים

5:00 דק'
+

194. אורות ישראל ח' א'2 – חוזרים לטבע

להיות ישראלים בלי התחכמויות

5:06 דק'
+

193. אורות ישראל ח' א'1 – עמך

להתחבר לאמונה הטבעית של עמך ישראל

4:59 דק'
+

192. אורות ישראל ז' יט' – שוברת החומות

תשובה נשמתית רצונית ישראלית

5:02 דק'
+

191. אורות ישראל ז' יח' - תלוי בנו

הרצון וההכרה מעוררים את אור הנשמה

50:00 דק'
+

629. יום העצמאות – מלחמת העצמאות שלנו

עצמאות היא חרות מכל שעבוד בין גופני ובין תפיסתי תרבותי כמו זה שמפריע למדינתנו לצעוד קדימה בעוז ובגאון

5:04 דק'
+

190. אורות ישראל ז' יז'2 – נשמת המדינה

תחיה לאומית זקוקה ללימודי יהדות

4:51 דק'
+

189. אורות ישראל ז' יז'1 – תלמידי ישראל

הבורות היא האויב מספר 1 שלנו

5:07 דק'
+

188. אורות ישראל ז' טז'2 – ראיה בהירה

איחוד השכל והדמיון מחדד המבט

4:57 דק'
+

187. אורות ישראל ז' טז'1 – דמיון ישראלי

כמו ספינה המפליגה לארץ מרחקים

49:33 דק'
+

628. פרשת קדושים – מאיפה מתחילים

תיקון מתחיל בעמידה אמיצה אל מול הבעיות עם אמונה גדולה ביכולתנו לתקן ועם עומק רוחני ומעשי שיכוון אותנו בעבודת התיקון

5:05 דק'
+

186. אורות ישראל ז' טו' – שכל ישראלי

האור הנשמתי מאיר את שכלנו

4:53 דק'
+

185. אורות ישראל ז' יד' – התעלות

אמונת ישראל היא המנוע להתעלות העולם

5:00 דק'
+

184. אורות ישראל ז' יג' – היחוד הישראלי

המסורת בונה את היחודיות הלאומית

4:59 דק'
+

183. אורות ישראל ז' יב' – לשון הקודש

מצב העברית כמצב חיבורנו לעצמנו

5:01 דק'
+

182. אורות ישראל ז' יא'2 – הרעיון הישראלי

יותר פנימי, יותר עצמי, יותר מחזק

49:41 דק'
+

627. אחרי מות – למה דוקא אנחנו

דור של אורות גדולים מעורבבים בבלבולים רוחניים אדירים כשמולנו אויבים מהסוג הגרוע ביותר. מה קורה כאן? למה דוקא אנחנו?

5:00 דק'
+

181. אורות ישראל ז' יא'1 – השפה העברית

שפתנו ותורתנו מעצימים את אורנו

4:51 דק'
+

180. אורות ישראל ז' י' – אומץ וחיים

הצביון הישראלי מחזק אותנו כישראלים

49:37 דק'
+

626. פסח – גילוי שכינה בליל הסדר

ליל הסדר הוא זמן של החבורה המשפחתית אז איך מצפים אנו לגילוי שכינה בלבבות שבא בדרך כלל על ידי התבודדות והתכנסות

4:57 דק'
+

179. אורות ישראל ז' ט' – השכלה ישראלית

מדעים חשוב אבל ישראליות זה העיקר

48:12 דק'
+

625. פרשת תזריע – תנו לחיים לזרום

מה פשר הסמיכות שבין היולדת מעניקת החיים לפרשת נגעי המצורע? על חשיבות הפרגון ועל הכח העצום של הדיבור הישראלי

4:53 דק'
+

178. אורות ישראל ז' ח'2 – חשיפת המקור

לחשוף את המעיין שבפנימיות תורתנו

4:58 דק'
+

177. אורות ישראל ז' ח'1 – חינוך אידיאליסטי

חינוך שמלהיב לטוב וצדק אלוקי

4:58 דק'
+

176. אורות ישראל ז' ז' – חינוך יהודי

שוויון הזדמנויות יהודי לכל ילד

5:07 דק'
+

175. אורות ישראל ז' ו'4 – עולים קומה

התעלות פנימית תביא ראייה חדשה

5:03 דק'
+

174. אורות ישראל ז' ו'3 – מניצוצות לאורות

קנייני האומה יאירו במלא אורם

47:18 דק'
+

624. פרשת שמיני – המיתר השמיני

על פי דברי חז"ל הכינור במקדש היה בעל שבעה מיתרים וזה של ימות המשיח יהיה בעל שמונה מיתרים. מה סוד המיתר השמיני

5:00 דק'
+

173. אורות ישראל ז' ו'2 – כשיאיר האור

הכל מאיר לגמרי אחרת כשאנחנו מאירים

5:00 דק'
+

172. אורות ישראל ז' ו'1 – נפרצת ונבנית

לפעמים האור נחסר כלבנה ואח"כ מתמלא

4:56 דק'
+

171. אורות ישראל ז' ה'2 – מארג נפלא

אקורדיון שמחבר פרטים קטנים ואור גדול

4:57 דק'
+

170. אורות ישראל ז' ה'1 – דייקנות ורוחב

אלוקים נמצא בפרטים הקטנים

4:57 דק'
+

169. אורות ישראל ז' ד' – להתלהב ולהתגבר

להלהיב את נשמתנו ולגלותה

50:00 דק'
+

623. פרשת צו – אין כמוה

למימוש התביעה הפנימית לראות את עם ישראל ומדינתו עולים לעידן חדש באמת למדרגת חיים חדשה אנחנו צריכים תורה מרוממת

4:47 דק'
+

168. אורות ישראל ז ג' – אוצרות

לעשות כלים להניח בהם את אורותינו

4:58 דק'
+

167. אורות ישראל ז' ב'2 – הולכים קדימה

לצאת מהקיפאון לעתיד טוב יותר

5:09 דק'
+

166. אורות ישראל ז' ב'1 – תפארת ומלכות

פנימיות ההויה ושאיפת התעלותה

4:55 דק'
+

165. אורות ישראל ז' א' – בדבור ובמעשה

מימוש הרצון הטוב מרומם עולם

50:12 דק'
+

622. פרשת זכור – זכור

מה פשר הציווי זכור בלשון מקור? במה זה שונה מהציווי לא תשכח? כיצד הזכירה משפיעה על העשייה על האומץ הלאומי והנביעה הפנימית

4:53 דק'
+

164. אורות ישראל ו' ט'3 – כבוד ואור

לעטות את מדינתנו כבוד ואור

4:58 דק'
+

163. אורות ישראל ו' ט'2 – כלי הברכה

הלאומיות מחזיקה את ברכתנו

5:12 דק'
+

162. אורות ישראל ו' ט'1 – יהדות ולאומיות

יהדות כוללת מחשבה לאומית

5:04 דק'
+

161. אורות ישראל ו' ח'2 – גאון וענוה

להכיר בגאות השם הגואה בעמנו בענוה

49:16 דק'
+

621. פרשת פקודי – יהלום

מה פשר המילה הזו יהלום? מדוע האבן היקרה הזו שייכת דוקא לזבולון? ומדוע בית המקדש נקרא על שם זבולון בית זבול? מפתיע

4:57 דק'
+

160. אורות ישראל ו' ח'1 – מתאים לי

מתוך טהרה נכיר בערכנו העצמי

4:55 דק'
+

159. אורות ישראל ו' ז'2 – מדינת האושר

מדינת ישראל אושרו של עולם

5:11 דק'
+

158. אורות ישראל ו' ז'1 – מדינה אידיאלית

האידיאל הוא מהות מדינתנו

4:55 דק'
+

157. אורות ישראל ו' ו'4 – והרע יעלם

עם האוניברסליות יחוסל הרע מהעולם

50:09 דק'
+

620. פרשת ויקהל – רוח בו

מבוני המשכן אנו למדים כי צריך רוח אלוקית מחכימה כדי לדעת מה ואיך לעשות על מנת לייצר כלים ציבוריים להשראת שכינה בישראל

5:15 דק'
+

156. אורות ישראל ו' ו'3 – בן דוד

בנין הרוח של מדינת ישראל

5:03 דק'
+

155. אורות ישראל ו' ו'2 – השמאל הישראלי

עידן הלאומיות היותר עמוקה

5:08 דק'
+

154. אורות ישראל ו' ו'1 – בן יוסף

בנין החומר של מדינת ישראל

+

יום הכיפורים - שערי עזה (תשע"ו)

עם המלחמה בעזה מבקשים רבים להבין את גם הענין הרוחני של אדמת עזה. החוברת שלפניכם שהוצאה בעבר לכבוד יום הכיפורים תשע"ו וחושפת במעט...

5:06 דק'
+

153. אורות ישראל ו' ה' – אהבת הארץ

ארץ ישראל מטהרת אותנו

4:59 דק'
+

152. אורות ישראל ו' ד'2 – חזרנו

התרפאנו וחזרנו לחיי חומר מדיניים

5:03 דק'
+

151. אורות ישראל ו' ד'1 – איזון לאומי

שמירה על איזון בין רוח לחומר

50:23 דק'
+

619. פרשת כי תשא – הכורכום והנצחון

אחד מסממני הקטורת הוא הכרכום ששמו נקשר אצל חז"ל עם צבא וחומה המקיפה את העיר סביב. אז מה הקשר לקטורת?

4:54 דק'
+

150. אורות ישראל ו' ג' – אומת המוסר

לאומיות שענינה מוסר צריכה טיפוח

4:48 דק'
+

149. אורות ישראל ו' ב' – תלויים בך

השפעת הפרט על כלל ישראל מקור חייו

4:59 דק'
+

148. אורות ישראל ו' א' – הלאום והרוח

המדינה והתורה בישראל הם אחד

5:03 דק'
+

147. אורות ישראל ה' טז' – שחרור ישראלי

שאיפה לשחרור מכל שעבוד רוחני

5:02 דק'
+

146. אורות ישראל ה' טו' – עונג ואושר

יתגלה לכל שישראל מביאים אושר לעולם

47:52 דק'
+

618. פרשת תצוה – פטדה והמאבק ברשתות

מה עושה בחושן שעל ליבו של הכהן הגדול אבן הפטדה אבנו של שבט שמעון שענינה הוא המאבק בזימה וביצר העריות?

4:51 דק'
+

145. אורות ישראל ה' יד' – סם חיים

בכח תורתנו נרפא את העמים כולם

4:59 דק'
+

144. אורות ישראל ה' יג' – עם הנצח

עמים נעלמים ועם ישראל רק מתעלה

4:53 דק'
+

143. אורות ישראל ה' יב' – כל האורות

כל הטוב ההיסטורי יאיר בבת אחת

5:00 דק'
+

142. אורות ישראל ה' יא' – משפחה אחת

ישראל יאחדו את כל האנושות

4:59 דק'
+

141. אורות ישראל ה' י' – נשמה ישראלית

נשמה אלוקית שונה ומאירה לכל

50:09 דק'
+

617. פרשת תרומה – זר זהב

פוזרנו לגלות קצרה ונוראה בשמחת תורה כדי להתקבץ מחדש טובים יותר מאוחדים יותר ומכווננים יותר מתוך תורה גדולה ועמוקה

4:57 דק'
+

140. אורות ישראל ה' ט'2 – הנקודה התוכית

התוך הישראלי עושה את ההבדל

5:01 דק'
+

139. אורות ישראל ה' ט'1 – מפסיקים לברוח

להפסיק לברוח ממה שאנחנו

5:01 דק'
+

138. אורות ישראל ה' ח' – הכל מיוחד

מכף רגל ועד ראש הכל ישראלי

5:03 דק'
+

137. אורות ישראל ה' ז' – ההבדל העיקרי

זה לא רק מצוות זה היסוד הנפשי

49:47 דק'
+

616. פרשת משפטים – שיקול דעת ישראלי

משפט ישראלי מקורי אינו רק באולמות בתי המשפט אלא גם בשיקול הדעת הכלל ישראלי בכל נושא. איך עושים את זה נכון?

5:01 דק'
+

136. אורות ישראל ה' ו' – בתולת ישראל

בפנימיות ישראל נשמרת המקוריות

4:55 דק'
+

135. אורות ישראל ה' ה'6 – כשנהיה אנחנו

כשנהיה מה שאנו צריכים להיות

4:56 דק'
+

134. אורות ישראל ה' ה'5 – היטהרות

החילוניות תרמה לטוהר מושגי האמונה

4:47 דק'
+

133. אורות ישראל ה' ה'4 – החילוניות

מה היא עצת השם המסתתרת בחילוניות

4:58 דק'
+

132. אורות ישראל ה' ה'3 – בעילום גדול

איך חמאס מתאכזר בשם אלוקים?

41:55 דק'
+

615. – פרשת יתרו – להעלות עשן

הר סיני עשן כולו בעת קבלת התורה לא רק לשם התפאורה אלא כיסוד רוחני עמוק של תורה וגאולה שחשוב מאד דוקא לדורנו

4:52 דק'
+

131. אורות ישראל ה' ה'2 – הטוב הישראלי

יש לישראלים כשרון רוחני מיוחד

4:55 דק'
+

130. אורות ישראל ה' ה'1 – תכלית הידיעה

מיצוי הידע אל השיא הישראלי

4:52 דק'
+

129. אורות ישראל ה' ד'10 – הבחירה בישראל

אויבינו נלחמים בבחירה האלוקית

5:17 דק'
+

1440. אורות התחיה ה'3 – להכיר בערכנו

לטובת העולם נכיר בגדולתנו

5:02 דק'
+

1439. אורות התחיה ה'2 – מעולים וגדולים

הקב"ה ברא אותנו מיוחדים

5:05 דק'
+

1438. אורות התחיה ה'1 – דרך ארוכה

ארוכה היא דרכנו המתעלה לאינסוף

5:02 דק'
+

1463. אורות התחיה ה'26 – עתיקות חדשה

ההתחדשות דוקא מחיבור לעתיק

4:58 דק'
+

1462. אורות התחיה ה'25 – במקום אחד

בישראל מונחת התמימות האנושית

5:05 דק'
+

1461. אורות התחיה ה'24 – הכח המושך

הכרת הטבע האלוקי מרוממת הכל

5:17 דק'
+

1460. אורות התחיה ה'23 – מכון הדתות

כל הדתות משכו אור מהמקדש

5:44 דק'
+

1459. אורות התחיה ה'22 – אור העולם

מהמקדש יוצא האור המתקן

5:36 דק'
+

1458. אורות התחיה ה'21 – כלים עוצמתיים

יש לבסס כלי קיבול לאורנו

5:35 דק'
+

1457. אורות התחיה ה'20 – טיול לעתיד

הרב קוק מוליכנו בדמיון לעתיד

5:14 דק'
+

1456. אורות התחיה ה'19 – רוממות החיים

המצוות יקחונו לעתיד השלם

5:32 דק'
+

1455. אורות התחיה ה'18 - כשנים קדמוניות

לחדש את הצביון הישראלי

5:22 דק'
+

1454. אורות התחיה ה'17 - כח צמיחה

גרגרי המצוות יצמיחו את הגאולה

5:34 דק'
+

1453. אורות התחיה ה'16 – היתר המכירה

אוצרותינו חיים במעשי זכרון אלו

5:29 דק'
+

1452. אורות התחיה ה'15 – עדנה וגבורה

העתיד מאיר ומחבר את ההוה לעצמו

5:17 דק'
+

1451. אורות התחיה ה'14 – התלויות בארץ

התיקון החברתי גנוז במצוות הארץ

5:27 דק'
+

1450. אורות התחיה ה'13 – המטבע האלוקית

תורה מכווננת את סדרי החברה

5:17 דק'
+

1449. אורות התחיה ה'12 – התמלאות ההווה

בינה יצירה גבורה וטל חיים

5:17 דק'
+

1448. אורות התחיה ה'11 – עריגה לעתיד

געגוע לעתיד נשגב מחיה את ההווה

5:22 דק'
+

1447. אורות התחיה ה'10 – געגוע פנימי

הגאולה תבוא כשנרצה להיגאל

5:25 דק'
+

1446. אורות התחיה ה'9 – לאומיות מלאה

לשאוף להשבת כל מכוני חיינו

5:16 דק'
+

1445. אורות התחיה ה'8 – תרבות נצחית

התכלית הנצחית מעניקה נצחיות

5:17 דק'
+

1444. אורות התחיה ה'7 – רעש וצלצולים

מהומה חברתית חולפת כלא היתה

5:13 דק'
+

1443. אורות התחיה ה'6 – מטביעים צורה

ישראל נותנים צורה למציאות

5:07 דק'
+

1442. אורות התחיה ה'5 – חזקים מהזמנים

ישראל חזקים מחילופי תקופות

5:11 דק'
+

1441. אורות התחיה ה'4 – אין לקצוץ

אי אפשר לקצוץ ענף מעץ חיינו

5:19 דק'
+

1437. אורות התחיה ד'11 – חסידות רדיקלית

סבלנות ענוה וגבורה מדינית

4:57 דק'
+

1436. אורות התחיה ד'10 – הנטיה לכהונה

נטיה טבעית להסתייע בכהנים

5:34 דק'
+

1435. אורות התחיה ד'9 – להתגאות בגדולינו

אומה בריאה גאה בגדוליה

5:22 דק'
+

1434. אורות התחיה ד'8 – מובילי הרוח

כהונה מאירה האמונה וההכרה

5:29 דק'
+

1433. אורות התחיה ד'7 – סוד הכהונה

לא חוצצת רק מסייעת להתחבר

5:26 דק'
+

1432. אורות התחיה ד'6 – סבלנות ופריחה

הרמוניה לאומית משמחת הכל

5:26 דק'
+

1431. אורות התחיה ד'5 – השפעה סגולית

תורת כהני הדור מאירה מאליה

5:05 דק'
+

1430. אורות התחיה ד'4 – ראיה מדינית

רוח ומעשה זקוקים אלה לאלה

5:11 דק'
+

1429. אורות התחיה ד'3 – החשש הרוחני

מרוב חשש לרוח לא עושים כראוי

4:56 דק'
+

1428. אורות התחיה ד'2 – אבטחה רוחנית

שמירת הרוח כששוקעים בעשיה

5:13 דק'
+

1427. אורות התחיה ד'1 – סבלנות ציבורית

צריך הרבה סבלנות לציבור

5:19 דק'
+

1426. אורות התחיה ג'9 – תורה ופוליטיקה

תורה בחיי הלאום זו גאולה

5:26 דק'
+

1425. אורות התחיה ג'8 – עבר ועתיד

מהעבר לוקחים כח להתנשא לעתיד

4:57 דק'
+

1424. אורות התחיה ג'7 – ממתינות לנו

סגולותינו גנוזות בבנין הארץ

4:56 דק'
+

1423. אורות התחיה ג'6 – קטנים גדולים

מעשים קטנים אידאלים גדולים

5:06 דק'
+

1422. אורות התחיה ג'5 – פורחת באויר

בגלות התרכזנו בטיהור השאיפה

5:09 דק'
+

1421. אורות התחיה ג'4 – זרמי העולם

תרבות גויית אנוכית הביאה גלות

5:24 דק'
+

1420. אורות התחיה ג'3 – כיסופים ישראליים

שאיפתנו הטבעית אל הטוב

5:25 דק'
+

1419. אורות התחיה ג'2 – היאוש האירופי

אירופה לא התחברה למוסר

5:28 דק'
+

1418. אורות התחיה ג'1 – גוונים נאמנים

יהדות נאמנה מפריחה גיוון

5:25 דק'
+

1417. אורות התחיה ב'14 – רוח אומץ

אמיצי התורה נאבקים בגדלות

5:14 דק'
+

1416. אורות התחיה ב'13 – סתימת חלונות

היהדות מתגוננת מאויביה

5:23 דק'
+

1415. אורות התחיה ב'12 – תרבות כללית

יותר תורה יותר תרבות

5:17 דק'
+

1414. אורות התחיה ב'11 – מסורת ומדע

כששומרים תורה המדע פורח

5:11 דק'
+

1413. אורות התחיה ב'10 – נשמה ומדע

התוך האלוקי המתגלה במדע

5:19 דק'
+

1412. אורות התחיה ב'9 – ישיבתנו בארצנו

ישיבת הארץ מגלה את אורנו

5:28 דק'
+

1411. אורות התחיה ב'8 – רוח זר

המרחיק מקיום מצוות נתפס כאויב

5:24 דק'
+

1410. אורות התחיה ב'7 – מזון ישראלי

עם מיוחד זקוק למזון מיוחד

5:06 דק'
+

1409. אורות התחיה ב'6 – אופיינו הלאומי

מדינה שאור ד' מאיר בה

5:06 דק'
+

1408. אורות התחיה ב'5 – הגנת הקיום

זכותו של עם להגן על תרבותו

5:11 דק'
+

1407. אורות התחיה ב'4 – מלחמה רוחנית

יש מלחמה על הקיום הרוחני

5:24 דק'
+

1406. אורות התחיה ב'3 – שנאה נוצרית

הנצרות מזהה בישראל אויבתה

5:15 דק'
+

1405. אורות התחיה ב'2 – לזהות אויב

אינסטינקט לאומי מזהה אויב

5:11 דק'
+

1404. אורות התחיה ב'1 – האינסטינקט הלאומי

בחיי הלאום הטבע נשמר

4:57 דק'
+

1402. אורות התחיה א'10 – גירוש הפחדים

לסלק הפחד כדי להביא אהבה

5:07 דק'
+

1401. אורות התחיה א'9 – צמאון מוחש

אהבת ד' בחיים מעשיים לאומיים

5:22 דק'
+

1400. אורות התחיה א'8 – הטוב הגמור

הוא הטוב, החיים, האור, מחיה הכל

5:08 דק'
+

1399. אורות התחיה א'7 – סימפתיה ישראלית

ישראל מיוחדים באהבת ד'

5:18 דק'
+

1398. אורות התחיה א'6 – פסיכולוגיה לאומית

אומה מוסרית אוהבת את ד'

5:22 דק'
+

1397. אורות התחיה א'5 – מנגנון אזהרה

הבלתי מוסרי נזהר ממוסר ודעת

5:18 דק'
+

1396. אורות התחיה א'4 – בחיי היחיד

יותר מוסר ודעת יותר אהבת ד'

5:18 דק'
+

1395. אורות התחיה א'3 – השכלה מתוקנת

יש ללמוד רק מספרים מכוונים

5:26 דק'
+

1394. אורות התחיה א'2 – הרמוניה נפשית

היחס לאלוקים משפיע על הנפש

5:12 דק'
+

1393. אורות התחיה א'1 – הבינה המתוקה

היחס הנכון בין אדם לאלוקיו

5:34 דק'
+

1403. אורות התחיה א'11 – אלוקי לאומי

אהבת ד' תעלה ותצמח מחדש

4:59 דק'
+

128. אורות ישראל ה' ד'9 – האתאיזם

קרוב לאמת יותר מהאיסלאם

49:20 דק'
+

614. פרשת בשלח – תפילה ומלחמה

מה היחס הנכון בין התפילה התורה והחזרה בתשובה לבין הצורך להחזיק צבא גדול וחזק ומוכן לגמרי למלחמה

49:41 דק'
+

613. פרשת בא – במשמרת שלנו

יש לפתח חשיבה ביקורתית בונה מלאה באהבה ויודעת את דרכה וגעגועיה ומתוך כך להגיע לעשייה מחודשת מלאת אמונה מרץ ותקוה

46:04 דק'
+

612. פרשת וארא – נסים נסתרים

האם מדרגת הנסים הגלויים שנעשו למשה וישראל במצרים היא נעלה יותר ממדרגת האבות? ומה איתנו היום? יהיו נסים גלויים?

5:13 דק'
+

1392. ישראל ותחיתו לב'9 – מכולם ישועה

מכל גווני ישראל עולה הנחמה

5:15 דק'
+

1391. ישראל ותחיתו לב'8 – עולה ומתעלה

מחולמים ומתונים ואנשי קודש

5:12 דק'
+

1390. ישראל ותחיתו לב'7 – המון גוים

הקול נשמע גם מתעלולי הגויים

5:12 דק'
+

1389. ישראל ותחיתו לב'6 – מאנה להינחם

קול השכינה לעולם לא ידום

5:03 דק'
+

1388. ישראל ותחיתו לב'5 – זהרורית אורה

פתיחה קטנה תעורר הנשמה

5:14 דק'
+

1387. ישראל ותחיתו לב'4 – כל היצור

כל ההויה מבקשת את גילוי אור ד'

5:03 דק'
+

1386. ישראל ותחיתו לב'3 – אשרי המאזין

פתרון בעיות הדור בקשב וריכוז

5:22 דק'
+

1385. ישראל ותחיתו לב'2 – זעקת הנשמה

הנשמה זועקת מתוכנו לגילוי

5:21 דק'
+

1384. ישראל ותחיתו לב'1 – הנשמה הטהורה

גלי הנשמה הומים עמוק בפנים

5:16 דק'
+

1375. ישראל ותחיתו לא'2 – הצורה הישראלית

תורה ומדינה הם דבר אחד

5:27 דק'
+

1374. ישראל ותחיתו לא'1 – האחדות הסגולית

סגולת ישראל מאחדת הכל

5:16 דק'
+

1383. ישראל ותחיתו לא'10 – כל הישראליות

הטוב יתגלה דוקא בשלמותו

5:24 דק'
+

1382. ישראל ותחיתו לא'9 – אמת המציאות

אין להתכחש לכללי הבריאה

5:16 דק'
+

1381. ישראל ותחיתו לא'8 – לצאת למרחב

ההפרדה מצמצמת החיבור מרחיב

5:40 דק'
+

1380. ישראל ותחיתו לא'7 – שלמי המחשבה

להצלחת המאבק צריך עומק

5:28 דק'
+

1379. ישראל ותחיתו לא'6 – הבעיה תפיסתית

יש להאבק על בירור התפיסה

5:31 דק'
+

1378. ישראל ותחיתו לא'5 – השלם שבחלקי

בכל חלק יש מאורו של השלם

5:31 דק'
+

1377. ישראל ותחיתו לא'4 – מניעה מוחלטת

לא ניתן להפריד דת ומדינה

5:22 דק'
+

1376. ישראל ותחיתו לא'3 – מאבק חכם

חמה שפוכה אינה הדרך למאבק

5:18 דק'
+

1373. ישראל ותחיתו ל'9 – עורי עורי

מהכל ביחד תשוב לנו רוח הקודש

5:34 דק'
+

1372. ישראל ותחיתו ל'8 – הברקת העיון

עומק עיוני נדרש לגאולת הדור

5:03 דק'
+

1371. ישראל ותחיתו ל'7 – גבורה והופעה

גבורה ברוח והופעה במעשה

5:22 דק'
+

1370. ישראל ותחיתו ל'6 – עוז ואומץ

לסגל עוז ואומץ לטובת התיקון

5:15 דק'
+

1369. ישראל ותחיתו ל'5 – האמת משתרגת

האור יאיר בכל פינות החיים

5:27 דק'
+

1368. ישראל ותחיתו ל'4 – ההכרזה הכללית

הכלליות תלהיב את הלבבות

5:34 דק'
+

1367. ישראל ותחיתו ל'3 – שלהבת הקודש

בכל יהודי גנוזה שלהבת קודש

5:23 דק'
+

1366. ישראל ותחיתו ל'2 – אוצר הנשמות

ארץ ישראל מקור גרעיני נשמות

5:23 דק'
+

1365. ישראל ותחיתו ל'1 – בכל הכוחות

התחיה תבוא מחיבור כל הכוחות

5:30 דק'
+

1364. ישראל ותחיתו כט'2 – תורה וטבע

משה בתורה ואליהו בטבע ישראל

5:35 דק'
+

1363. ישראל ותחיתו כט'1 – בדם בריתך

הגאולה חקוקה בטבע ברית ישראל

5:26 דק'
+

1361. ישראל ותחיתו כח'2 – הגדרת הגאולה

גילוי ומיצוי אורם של ישראל

5:23 דק'
+

1360. ישראל ותחיתו כח'1 – מהי גאולה

כל ההסטוריה גאולה אחת גדולה

5:31 דק'
+

1362. ישראל ותחיתו כח'3 – התפיסה הגואלת

תפיסה נכונה נותנת כח לפעול

5:34 דק'
+

1352. ישראל ותחיתו כז'2 – בלבול שבטי

אי ידיעת שורש הנשמה גורם בלבול

5:19 דק'
+

1351. ישראל ותחיתו כז'1 – שכחת השבטים

לטובת אחדות ישראל בגלות

5:34 דק'
+

1359. ישראל ותחיתו כז'9 – כולם בונים

המתנגדים פועלים בעל כרחם לבנין

5:21 דק'
+

1358. ישראל ותחיתו כז'8 – אור הרזים

אור רזי תורה ישטוף הכל אל השלום

5:21 דק'
+

1357. ישראל ותחיתו כז'7 – מקנאות לשלום

השינוי באליהו הוא שינוי לאומי

5:26 דק'
+

1356. ישראל ותחיתו כז'6 – י"ב אבנים

בנין כללות ישראל הוא בנין מזבח ד'

5:25 דק'
+

1355. ישראל ותחיתו כז'5 – אחדות הרמונית

השבטיות תחזור אבל באחדות

5:25 דק'
+

1354. ישראל ותחיתו כז'4 – צרור המור

מרירות הערבוב מתמתקת באחדות

5:28 דק'
+

1353. ישראל ותחיתו כז'3 - הדרכה שבטית

לכל שבט צביון יחודי בעבודת ד'

5:42 דק'
+

1350. ישראל ותחיתו כו'16 – תפארת הכל

מיזוג גמור של השכינה בהקב"ה

5:33 דק'
+

1349. ישראל ותחיתו כו'15 – הכל יתוקן

כשהמשפחה תתוקן העולם יתוקן

5:28 דק'
+

1348. ישראל ותחיתו כו'14 – מערכות יחסים

כל היחסים מושפעים מהמשפחה

5:25 דק'
+

1347. ישראל ותחיתו כו'13 – וארשתיך לי

נישואינו הלאומיים עם הקב"ה

5:31 דק'
+

1346. ישראל ותחיתו כו'12 – משפחת השם

יחס הבורא לנבראיו כעין משפחתי

5:21 דק'
+

1345. ישראל ותחיתו כו'11 – הכל במשפחה

הכל תלוי במה שקורה במשפחה

5:39 דק'
+

1344. ישראל ותחיתו כו'10 – שמירת העולם

בנין העולם תלוי בבנין המשפחה

5:29 דק'
+

1343. ישראל ותחיתו כו'9 – זוגיות מטהרת

קושי זוגי הוא הזדמנות לתיקון ועילוי

5:23 דק'
+

1342. ישראל ותחיתו כו'8 – מעינות ברכה

משפחה ישרה מאירה את כל העולם

5:27 דק'
+

1341. ישראל ותחיתו כו'7 – להשקיע במשפחה

להשקיע לבנות ולגלות את האור

5:27 דק'
+

1340. ישראל ותחיתו כו'6 – התוכן המשפחתי

תורה יוצקת תוכן אידאלי בחיינו

5:29 דק'
+

1339. ישראל ותחיתו כו'5 – השתקפות אלוקית

מבנה הזוגיות בא משמי שמים

5:27 דק'
+

1338. ישראל ותחיתו כו'4 – אושיות היצירה

הבוגד פוגע ביסוד האור שבבריאה

5:14 דק'
+

1337. ישראל ותחיתו כו'3 – מקדש המשפחה

זה לא סתם הסכם זה בית מקדש

5:19 דק'
+

1336. ישראל ותחיתו כו'2 – פרימיטיביות מצרית

הפרימיטיבים כפרו במשפחה

5:16 דק'
+

1335. ישראל ותחיתו כו'1 – האמון המשפחתי

דבקות איש ואשה נמשכת מאור ד'

5:28 דק'
+

1334. ישראל ותחיתו כה'8 – סוכת דוד

יתגלה לעין כל שהיא מעולם לא נפלה

5:30 דק'
+

1333. ישראל ותחיתו כה'7 – האורות יופיעו

אורות ישראל יאירו לכל היצור

5:24 דק'
+

1332. ישראל ותחיתו כה'6 – ערך אלוקי

לתת לכל מערכות ישראל ערך אלוקי

5:29 דק'
+

1331. ישראל ותחיתו כה'5 – יורד אלינו

אור השכינה יאיר את כל המערכות

5:23 דק'
+

1330. ישראל ותחיתו כה'4 – התכנית הקדומה

תורת ד' היא התכנית של העולם

5:30 דק'
+

1329. ישראל ותחיתו כה'3 – הכל מהקודש

מאחורי הכל מסתתר הקודש

5:22 דק'
+

1328. ישראל ותחיתו כה'2 – שאיפות קדושות

שורש כל השאיפות בטוב ד'

5:28 דק'
+

1327. ישראל ותחיתו כה'1 – יזוקק העולם

מתוך נקיות נבין נכון את העולם

5:37 דק'
+

1326. ישראל ותחיתו כד'5 – זיקנה ונערות

מיזוג הרוח המיושב והסוער

5:26 דק'
+

1325. ישראל ותחיתו כד'4 – להתחבר להלכה

תיקון הרוח הסוער בהלכה

5:36 דק'
+

1324. ישראל ותחיתו כד'3 – תקשור ומופתים

כוח מיסטי אינו מעיד כלום

5:35 דק'
+

1323. ישראל ותחיתו כד'2 – רוח סער

מהזיות רוחניות למסקנות מבולבלות

5:30 דק'
+

1322. ישראל ותחיתו כד'1 – רוח ממוזג

בהלכה הישראלית רוח מאוזנת

5:31 דק'
+

1321. ישראל ותחיתו כג'4 – הפקידה הגדולה

כל אומה תעמוד על תפקידה

5:21 דק'
+

1320. ישראל ותחיתו כג'3 – בלבול העמים

שכרון האומות ששוכחות יעודן

5:33 דק'
+

1319. ישראל ותחיתו כג'2 – דור ההכללה

מרוב הכללה אפשר להתבלבל

5:30 דק'
+

1318. ישראל ותחיתו כג'1 – נטיה אישית

לכל אדם משיכה לתחום מסוים

5:28 דק'
+

1303. ישראל ותחיתו כב'1 - קבלה והלכה

קבלה והלכה מחוברות ותואמות

5:41 דק'
+

1317. ישראל ותחיתו כב'15 – יכולת ההכללה

סקירה כוללת מאירה ומושיעה

5:19 דק'
+

1316. ישראל ותחיתו כב'14 – החשפת המבוע

מעיין הפנימיות נותן מענה

5:23 דק'
+

1315. ישראל ותחיתו כב'13 - ברכת החיים

שפע היצירתיות בא מהשכינה

5:31 דק'
+

1314. ישראל ותחיתו כב'12 – שובע שלום

השלום יבוא כשנדע מי אנחנו

5:18 דק'
+

1313. ישראל ותחיתו כב'11 – הדורה ובריאה

הצלחת הגוף הישראלי קדושה

5:23 דק'
+

1312. ישראל ותחיתו כב'10 – עליונות במוסר

ישראל משתוקקים למוסריות

5:28 דק'
+

1311. ישראל ותחיתו כב'9 – עליונות ישראלית

אין זו יהירות אלא שליחות

5:21 דק'
+

1310. ישראל ותחיתו כב'8 – לרצות לנצח

כשנתחבר לעצמנו נרצה באמת לנצח

5:34 דק'
+

1309. ישראל ותחיתו כב'7 – גבורה מאהבה

אהבה מעיינית מעניקה גבורה

5:36 דק'
+

1308. ישראל ותחיתו כב'6 – נצח ישראל

כח הנצח הוא חלום שמתחבר למעשה

5:32 דק'
+

1307. ישראל ותחיתו כב'5 – אמונה ובטחון

המחבר רז והלכה מתמלא באמונה

5:36 דק'
+

1306. ישראל ותחיתו כב'4 – רז החיים

חיי ישראל הם חבור אינסוף וסופי

5:25 דק'
+

1305. ישראל ותחיתו כב'3 – מקור האהבה

חבור רז והלכה מביא אהבת ישראל

5:31 דק'
+

1304. ישראל ותחיתו כב'2 – החופש הישראלי

העל גבולי מאיר לגבולי

5:22 דק'
+

1302. ישראל ותחיתו כא'8 – מלאך השלום

בכוחנו להביא את אליהו הנביא

5:41 דק'
+

1301. ישראל ותחיתו כא'7 – ברכת השלום

שלום הדעות יגאל את העולם

5:26 דק'
+

1300. ישראל ותחיתו כא'6 – השורש האחדותי

גדולים מתחברים למקור הדעת

5:33 דק'
+

1299. ישראל ותחיתו כא'5 - חילוקי המחשבות

שורש הדעות בהתחלקות הדעת

5:21 דק'
+

1298. ישראל ותחיתו כא'4 - כל העצות

תורה נותנת עצות אמת להנהגת ישראל

5:22 דק'
+

1297. ישראל ותחיתו כא'3 - הרז הישראלי

כל ישראלי מחובר לדעת הפנימית

5:32 דק'
+

1296. ישראל ותחיתו כא'2 – נבואה גנוזה

כל יהודי הוא נביא שטרם התגלה

5:24 דק'
+

1295. ישראל ותחיתו כא'1 – הברכה היסודית

יסוד ברכתנו בתוספת הדעת

5:25 דק'
+

1293. ישראל ותחיתו כ'26 – הכל יתחבר

חכמי קבלה בעלי תשובה והנוער

5:38 דק'
+

1292. ישראל ותחיתו כ'25 – ברכת הענוה

לדעת שהצלחתנו היא ברכת שמים

5:12 דק'
+

1291. ישראל ותחיתו כ'24 – היושר המחיה

פתיחת הצינור תחיה את הכל

5:26 דק'
+

1290. ישראל ותחיתו כ'23 – הברית הנצחית

ברית אלוקית מוחלטת לנצח

5:21 דק'
+

1289. ישראל ותחיתו כ'22 – הנהרות נפתחו

אנחנו לא מבינים שהנהר נפתח

5:24 דק'
+

1288. ישראל ותחיתו כ'21 – רחובות הנהר

כשנהר הבינה נפתח הכל מאיר

5:22 דק'
+

1287. ישראל ותחיתו כ'20 – מארבע רוחות

כינוס לארצנו הוא כינוס לעצמנו

5:17 דק'
+

1286. ישראל ותחיתו כ'19 – מלחמת העולם

ישראל שרדו ונושעו מהמלחמה

5:25 דק'
+

1285. ישראל ותחיתו כ'18 – ישועת ד'

כשישראל נושעים כביכול שם ד' נושע

5:31 דק'
+

1284. ישראל ותחיתו כ'17 – הפנימיות פועלת

סוד קדושת ישראל ככלי מעשי

5:20 דק'
+

1283. ישראל ותחיתו כ'16 – ישראל קדמו

התורה נבראה על פי נשמת ישראל

5:22 דק'
+

1282. ישראל ותחיתו כ'15 – איתנות ישראל

לנשמת ישראל יש איתנות אלוקית

5:23 דק'
+

1281. ישראל ותחיתו כ'14 – זהירות לאומית

לשמר הניצוץ מהשפעות זרות

5:27 דק'
+

1280. ישראל ותחיתו כ'13 – ניצוץ ישראלי

שאיפה טבעית לחברה מאירה

5:14 דק'
+

1279. ישראל ותחיתו כ'12 – הניצוץ הקדוש

בכל ישראלי מסתתר ניצוץ אמונה

5:21 דק'
+

1278. ישראל ותחיתו כ'11 – הסתכלות בהירה

אמונה בהירה שולטת על הכל

5:19 דק'
+

1277. ישראל ותחיתו כ'10 – אמונה רפויה

רפיון מעשי מעיד על רפיון אמוני

5:25 דק'
+

1276 ישראל ותחיתו כ'9 – אמונה מבוססת

אמונה שיורדת לחיים זקוקה למצוות

5:18 דק'
+

1275. ישראל ותחיתו כ'8 – קדושים מאושרים

צדיקים מאושרי חיים מאשרים הכל

5:25 דק'
+

1274. ישראל ותחיתו כ'7 – האמונה מנהיגה

השכינה היא הנותנת כח לרומם הכל

5:24 דק'
+

1273. ישראל ותחיתו כ'6 – צפיה מאירה

הצפיה הקדושה מושכת את האור לכל

5:24 דק'
+

1272. ישראל ותחיתו כ'5 – תחית המתים

התעלות החברה בישראל תתקן העולם

5:28 דק'
+

1271. ישראל ותחיתו כ'4 – אור המשיח

התגלות אור ד' בחיי החברה כלל ופרט

5:25 דק'
+

1270. ישראל ותחיתו כ'3 – החיבור קובע

דבר קטן שמחובר יש בו מעין חיים

5:27 דק'
+

1269. ישראל ותחיתו כ'2 – האושר העליון

אושר העולם בא מחיבור למקור השפע

5:21 דק'
+

1268. ישראל ותחיתו כ'1 – לא לנתק

לשמור על חבור מערכי הלב לצינורות השפע

5:44 דק'
+

1294. ישראל ותחיתו כ'27 – והשם בראשם

על מלך אמוני יופיע הקב"ה

5:20 דק'
+

1267. ישראל ותחיתו יט'7 – ושמו אחד

משפטי ד' ומשפטי האדם יאוגדו לאחד

5:16 דק'
+

1266. ישראל ותחיתו יט'6 – לכל הרוחב

תורת ישראל תדריך הרצון להאיר בכל

5:27 דק'
+

1265. ישראל ותחיתו יט'5 – ההכרה בישראל

יכיר העולם בערך ישראל ותורתו

5:15 דק'
+

1264. ישראל ותחיתו יט'4 – שטף אלילי

האנושות סובלת מהרצון המופקר

5:15 דק'
+

1263. ישראל ותחיתו יט'3 – אשה נאמנה

עם ישראל נאמן להקב"ה ולתורתו

5:27 דק'
+

1262. ישראל ותחיתו יט'2 – השפעה נוצרית

רצון טוב חסר דעת מעוות הכל

5:16 דק'
+

1261. ישראל ותחיתו יט'1 – הרצון הטוב

רצון טוב זקוק בהכרח לדעת מכוונת

5:40 דק'
+

1260. ישראל ותחיתו יח'13 – הקטון לאלף

מי יתן את כל עם ישראל נביאים

5:22 דק'
+

1259. ישראל ותחיתו יח'12 – אהבת הארץ

בלי דמיון אהבת הארץ פוחתת

6:02 דק'
+

1258. ישראל ותחיתו יח'11 – להבת האהבה

בלי דמיון אהבת האומה פוחתת

5:23 דק'
+

1257. ישראל ותחיתו יח'10 – הויתור הזמני

ויתרו על נבואה לשם הצלה מע"ז

5:18 דק'
+

1256. ישראל ותחיתו יח'9 – גניזת הדמיון

חז"ל גנזו את לימודי הדמיון הנבואי

5:14 דק'
+

1255. ישראל ותחיתו יח'8 – הנשים הנכריות

הקושי לעכל כראוי תרבויות זרות

5:16 דק'
+

1254. ישראל ותחיתו יח'7 – שלמות שלמה

שלמה ודורו חברו תורה ודמיון יחדיו

5:24 דק'
+

1253. ישראל ותחיתו יח'6 – הכשרת הדור

החפץ הלאומי הצבורי צריך להיתקן

5:31 דק'
+

1252. ישראל ותחיתו יח'5 – יהושע והמרגלים

צדיקי דור המדבר תיקנו הדמיון

5:11 דק'
+

1251. ישראל ותחיתו יח'4 – שליטת הדין

חוסר יכולת חבור דמיון ודעת הביא דינים

5:28 דק'
+

1250. ישראל ותחיתו יח'3 – חכמה תתאה

חכמה נגלית ממלאת את מקום הדמיון

5:20 דק'
+

1249. ישראל ותחיתו יח'2 – הקדמת הדעת

קבלת התורה הוקדמה דורות רבים

5:19 דק'
+

1248. ישראל ותחיתו יח'1 – דחית הדמיון

דורות של פתוח דמיון נדחו בשל חטאם

5:18 דק'
+

1247. ישראל ותחיתו יז'5 – הכנה למשיח

יתפתח הדמיון ויוכן לרוח הקודש

5:26 דק'
+

1246. ישראל ותחיתו יז'4 – חוצפת הדמיון

דמיון חסר גבולות מפיל נמוך

5:29 דק'
+

1245. ישראל ותחיתו יז'3 – השתלטות הדמיון

דור שמעריך דמיון יותר משכל

5:17 דק'
+

1244. ישראל ותחיתו יז'2 – הדמיון המערבי

הדמיון האלילי חזר והתפרץ

5:25 דק'
+

1243. ישראל ותחיתו יז'1 – כח הדמיון

צייר שמאפשר חשיבה על דברים רחוקים

5:40 דק'
+

1242. ישראל ותחיתו טז'4 – ונהפוך הוא

חילוניות תתהפך לשאיפת אורות הקודש

5:23 דק'
+

1241. ישראל ותחיתו טז'3 – בשני יצריך

לאהוב את ד' גם בהיפוך היצר אל הטוב

5:21 דק'
+

1240. ישראל ותחיתו טז'2 – מנוע קדושה

חומר שמתבטל לקודש מוסיף אור וחיים

5:06 דק'
+

1239. ישראל ותחיתו טז'1 – תיקון כולל

תיקון מוכרח לכלול רוחניות וגשמיות

5:33 דק'
+

1238. ישראל ותחיתו טו'16 - תוסר המסכה

הוותרנות המתחסדת והצבועה תיעלם

5:12 דק'
+

1237. ישראל ותחיתו טו'15 - מתחברים לישראל

האומות ישתוקקו לחברת ישראל

5:23 דק'
+

1236. ישראל ותחיתו טו'14 - הסוד הישראלי

העולם משתומם למראה ברכת ישראל

5:32 דק'
+

1235. ישראל ותחיתו טו'13 - חסון וחפשי

עצמאות ישראלית חסונה הכרחית לתיקון

5:21 דק'
+

1234. ישראל ותחיתו טו'12 - תרכיז ישראלי

ריכוז הטוב בישראל נוצר למען העולם

5:39 דק'
+

1233. ישראל ותחיתו טו'11 – עשירות החזיר

מי שאינו בוחל בזבל אין עשיר ממנו

5:15 דק'
+

1232. ישראל ותחיתו טו'10 – שכרות האנושות

ביטול מידרג התיקון פגע בעולם

5:19 דק'
+

1231. ישראל ותחיתו טו'9 – השויון השקרי

הנצרות השוותה רשעים לצדיקים

5:18 דק'
+

1230. ישראל ותחיתו טו'8 – הלעג הקרחי

קורח לעג לדרגות המושגות בעמל רב

+

1229. ישראל ותחיתו טו'7 – גיהוץ יחצני

נצרות היא אלילות בחליפה מגוהצת

5:33 דק'
+

1228. ישראל ותחיתו טו'6 – חכמי ישראל

הצילו את יסודות האומה מהנצרות

5:30 דק'
+

1227. ישראל ותחיתו טו'5 – מורשת קין

לא תיקן רשעותו אך רצה שקרבנו יתקבל

5:18 דק'
+

1226. ישראל ותחיתו טו'4 – מאמץ הוליוודי

אסתטיקה של היצר שמתאמצת לחזקו

5:30 דק'
+

1225. ישראל ותחיתו טו'3 – היהודים החדשים

חסרי מוסר שמציגים עצמם קדושים

5:14 דק'
+

1224. ישראל ותחיתו טו'2 – סיגי החיים

הנצרות מבצרת מקום למה שצריך להשליך

5:30 דק'
+

1223. ישראל ותחיתו טו'1 – נצרות זרה

הרשעה מתפצלת לעבודה זרה ולנצרות

5:36 דק'
+

1222. ישראל ותחיתו יד'8 – לנשום מחדש

אור תורה הפנימית ישחרר את הנשימה

5:18 דק'
+

1221. ישראל ותחיתו יד'7 – רז ההסטוריה

סוד התיקון שבהתנגדויות לאור ישראל

5:20 דק'
+

1220. ישראל ותחיתו יד'6 – קטנות מוחין

הקטנוניות המחניקה היא חבלי משיח

5:23 דק'
+

1219. ישראל ותחיתו יד'5 – וחד מסכנא

תחת העוני בדעת גנוזה אורה חיובית

5:12 דק'
+

1218. ישראל ותחיתו יד'4 – השוללים מצטרפים

גם השולל יועיל בעקיפין לגאולה

5:26 דק'
+

1217. ישראל ותחיתו יד'3 – קן ציפור

היכל המשיח מאופיין בפיתוח סבלני

5:21 דק'
+

1216. ישראל ותחיתו יד'2 – וגבה מאד

אור משיח חודר לעומק בו הכל מתאחד

5:24 דק'
+

1215. ישראל ותחיתו יד'1 – פנימיות וחיצוניות

חיצוניות רק מלבישה פנימיות

5:25 דק'
+

1214. ישראל ותחיתו יג'19 – נטה אוזן

כשקול אלוקים חיים מדבר יש להקשיב

5:24 דק'
+

1213. ישראל ותחיתו יג'18 – אחר כתלנו

כשהלבבות נפתחים הגיע הזמן לגאולה

5:14 דק'
+

1212. ישראל ותחיתו יג'17 – ביצוע החזון

מתוך אמונה בטחון יכולות והזדמנויות

5:13 דק'
+

1211. ישראל ותחיתו יג'16 – לברר ולהסביר

כבירי כח נדרשים להסביר את החזון

5:18 דק'
+

1210. ישראל ותחיתו יג'15 – יורד ומעלה

היכולת לרדת ולהעלות הכל אל השורש

5:26 דק'
+

1209. ישראל ותחיתו יג'14 – המנהיגות החדשה

מעשיות ורוחניות בשילוב איכותי

5:36 דק'
+

1208. ישראל ותחיתו יג'13 – כח פועל

הסקירה הכוללת פועלת ומשפיעה חיים

5:35 דק'
+

1207. ישראל ותחיתו יג'12 – צפיה חודרת

לראות את הישועה צומחת ומאירה

5:30 דק'
+

1206. ישראל ותחיתו יג'11 – ראיה אמונית

בהכל מתגלה יד ד' הפועלת בארץ

5:34 דק'
+

1205. ישראל ותחיתו יג'10 – הארצי מהשמימי

התרחשויות ארציות הן ענפי האור

5:22 דק'
+

1204. ישראל ותחיתו יג'9 – להבנות מהמשבר

כל משבר בא לחדש עולם טוב יותר

5:21 דק'
+

1203. ישראל ותחיתו יג'8 – כנפי נשרים

ישרות עושה כנפיים לצדיק לעלות ולרדת

5:26 דק'
+

1202. ישראל ותחיתו יג'7 – מערכת הקודש

המוסר בשורשו בא מהשכינה הקדושה

5:23 דק'
+

1201. ישראל ותחיתו יג'6 – העלאת הכל

לא מוותרים על שום ענף של אורות החיים

5:30 דק'
+

1200. ישראל ותחיתו יג'5 – מוסר ישראלי

בארץ ישראל חוזרים למוסר האמיתי

5:23 דק'
+

1199. ישראל ותחיתו יג'4 – והאור יאיר

כשהאדם מאוזן בהרמוניה נשמתו מאירה

5:32 דק'
+

1198. ישראל ותחיתו יג'3 – איזון והתאמה

המוסר הוא התאמת כל נטיות החיים

5:27 דק'
+

1197. ישראל ותחיתו יג'2 – ישרות ומוסר

להיות כפי שעשה אותנו האלוקים

5:11 דק'
+

1196. ישראל ותחיתו יג'1 – הסוד והטבע

הסוד מגלה את ערך הגשמיות האמיתי

5:07 דק'
+

1195. ישראל ותחיתו יב'19 – מבעד לעננים

עשיה קשב תורה והפצה יגלו את האור

5:30 דק'
+

1194. ישראל ותחיתו יב'18 – השם המחיה

שילוב הויה ואדנות מאיר בחיבור נס וטבע

5:26 דק'
+

1193. ישראל ותחיתו יב'17 – לברך ולהתברך

מברכים את ד' תמיד והשפע יורד אלינו

5:27 דק'
+

1192. ישראל ותחיתו יב'16 – אספקלריא מאירה

החשמונאים נצחו בדרך משה רבינו

5:34 דק'
+

1191. ישראל ותחיתו יב'15 – החכמה העליונה

הארת הדעת בישראל באה משמי שמים

5:22 דק'
+

1190. ישראל ותחיתו יב'14 – ריכוס מהודק

השמימי והארצי מוכרחים להתחבר

5:19 דק'
+

1189. ישראל ותחיתו יב'13 – גואל חזק

בתוך ההסטוריה הישראלית פועל הקב"ה

5:17 דק'
+

1188. ישראל ותחיתו יב'12 – משכילי טוהר

עמוקי הקבלה מאחדים נס וטבע

5:25 דק'
+

1187. ישראל ותחיתו יב'11 – דעת הנצח

התחיה תוסיף דעת שתזריח בנו חיי נצח

5:33 דק'
+

1186. ישראל ותחיתו יב'10 – הכללה מטהרת

הסקירה הכוללת תסלק את הרע

5:25 דק'
+

1185. ישראל ותחיתו יב'9 – הקומה הרוחנית

תפיסה אחדותית תרומם הרוח במדינה

5:11 דק'
+

1184. ישראל ותחיתו יב'8 – רוח כוללת

רוח חכמה בינה עצה גבורה דעת ויראת ד'

5:10 דק'
+

1183. ישראל ותחיתו יב'7 – משלימה ומעוררת

ראיה שמחזקת אמונה ומעוררת לפעולה

5:46 דק'
+

1182. ישראל ותחיתו יב'6 – לכוון למטרה

ראיה פנימית תכוון המדינה למטרתה

5:19 דק'
+

1181. ישראל ותחיתו יב'5 – תנועת העולם

לראות כיצד הכל פועל לגאולת העולם

5:25 דק'
+

1180. ישראל ותחיתו יב'4 – האור המסתתר

ראיה פנימית מגלה הנס שבשגרה

5:24 דק'
+

1179. ישראל ותחיתו יב'3 – ראיה פועלת

מבטו של צדיק מחבר העולם לנשמתו

5:22 דק'
+

1178. ישראל ותחיתו יב'2 – חי ופועל

הכח האלוקי חי ופועל במהלך ההסטוריה

5:15 דק'
+

1177. ישראל ותחיתו יב'1 – הסקירה הכוללת

במבט עשיר ומכליל מתגלה כח ד'

5:29 דק'
+

1176. ישראל ותחיתו יא'3 – ציונות מסורתית

להמשך בנין המדינה צריך מסורת

5:14 דק'
+

1175. ישראל ותחיתו יא'2 - שני עולמות

עולמנו מורכב משתי קומות מחוברות

5:16 דק'
+

1174. ישראל ותחיתו יא'1 – מקור האומץ

המקור הנשמתי נותן אומץ למעשי

5:22 דק'
+

1173. ישראל ותחיתו י'6 – הכללה והתחדשות

כשהכל מתחבר באה התחדשות

5:29 דק'
+

1172. ישראל ותחיתו י'5 – בנין האומה

בנין ישראל בא מהאור של הטוב הכללי

5:29 דק'
+

1171. ישראל ותחיתו י'4 – תקומת העולם

שאיפתנו להפוך העולם שוב לגן עדן

5:25 דק'
+

1170. ישראל ותחיתו י'3 – חיי נצח

סילוק החטא והרוע הוא שיביא חיי נצח

5:14 דק'
+

1169. ישראל ותחיתו י'2 – משיח קדם

התכנית האלוקית מוכרחה להצליח

5:33 דק'
+

1168. ישראל ותחיתו י'1 – תיקון הכל

ישראל שואפים לסלק המוות מהעולם

5:30 דק'
+

1167. ישראל ותחיתו ט'5 – אור המשיח

היכולת לראות את הקדושה בכל

5:17 דק'
+

1166. ישראל ותחיתו ט'4 – רשות היחיד

הנוצרים מפרידים אנחנו מחברים

5:13 דק'
+

1165. ישראל ותחיתו ט'3 – הזיית הנוצרים

הם חושבים שיוכלו לבטל סגולתנו

5:14 דק'
+

1164. ישראל ותחיתו ט'2 – הרפיון הנוצרי

הנוצרים מנסים לרפות את בטחוננו

5:37 דק'
+

1163. ישראל ותחיתו ט'1 – מחוץ למחנה

הנוצרים עזבו את חניית השכינה

4:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'1 – צבאות ישראל

הקב"ה נקרא צבאות על שם ישראל והצבאיות הזו קשורה להתחדשות העולם על ידי נשמות ישראל

5:49 דק'
+

1162. ישראל ותחיתו ח'12 – מיאוש לישועה

מתוך ההריסות יקום ישראל ויאיר

5:18 דק'
+

1161. ישראל ותחיתו ח'11 – העולם החדש

יתחדש העולם ויכיר באורם של ישראל

5:25 דק'
+

1160. ישראל ותחיתו ח'10 – השטחיות אויבתנו

שטחיות הכרת ערכנו מעכבת גאולה

5:28 דק'
+

1159. ישראל ותחיתו ח'9 – חובקת באהבה

נשמתנו חובקת באהבה את כל

5:17 דק'
+

1158. ישראל ותחיתו ח'8 – הכרה ישראלית

הכרה עולמית אלוקית כוללת כל

5:28 דק'
+

1157. ישראל ותחיתו ח'7 – גבורתנו עדינה

אנו מחיים את הכל ורחמינו על הכל

5:19 דק'
+

1156. ישראל ותחיתו ח'6 – הכל אחד

התורה הארץ החברה הכלכלה הפוליטיקה

5:15 דק'
+

1155. ישראל ותחיתו ח'5 – שני עולמות

המציאותי יודע שארצי ושמימי אחד הם

5:22 דק'
+

1154. ישראל ותחיתו ח'4 – נצחון הטוב

יצר הרע מתהפך לטוב על ידי תורה

5:13 דק'
+

1153. ישראל ותחיתו ח'3 – גוף קדוש

להפוך את הגוף למנוע של קדושה

5:18 דק'
+

1152. ישראל ותחיתו ח'2 – ארץ ותורה

הארץ והתורה נדרשים לחידוש העולם

5:28 דק'
+

1151. ישראל ותחיתו ח'1 – צבאות ישראל

נשמתנו היא צינור חידוש העולם

5:02 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'14 – הכל נוהר

מנהר הבינה העמוקה הכל יאיר גם הצדדים הרוחניים וגם הצדדים המעשיים הגשמיים והחברתיים

6:13 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'13 – הכרה חודרת

הכרה חודרת ופנימית בישראל תשחרר את התפיסה ותביא את כולנו לפריחת חיים ולעליית קומה

5:40 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'12 – עולם חדש

מחוסר הכרה עמוקה בסופו של דבר הנסיונות נרקבים ועל החסרון קם עולם חדש עמוק וחי

5:20 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'11 – ההכרה השטחית

שטחיות הכרתנו את עצמנו היא שגורמת לנסיונות הגאולה להתמסמס מחוסר עומק וחיבור למעיין החיים

3:37 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'10 – קיומנו וגבורתנו

ההכרה העולמית אלוקית הכוללת כל נובעת מהאמת האלוקית שבתוכנו שהיא יסוד קיומנו וגבורתנו

4:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'9 – ההכרה האלוקית

ההכרה העולמית אלוקית חובקת באהבה את כל ומתנשאת בגבורה על כל, מלאה ענוה עם כל ורחמים על כל

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'8 – הניגודים מרחיבים

הטוב מבחין את הרע והרע מעמיק את הטוב הניגודים רק מרחיבים ומעמיקים את מציאות הטוב

5:54 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'7 – גבורתנו עדינה

כל מה שיש בעולם נובע מגבורת הבורא שמאירה מתוכנו ועל כן אנו מלאים רחמים על כל

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'6 – בשני יצריך

היצר הטוב והיצר הרע יצירה אחת היא מידי אל עולם הכל נעשה ברצונו והכל עולה במעלות הקודש

5:17 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'5 – ניצוח הגוף

אנחנו מחדשי העולם וברור אם כן שאיננו עוזבים את הגוף הפרטי והלאומי שחידשנו אלא מנצחים אותו

4:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'4 – התורה מחדשת

תורת ישראל היא בעיקר המשכה של היצירה חידוש מעשה בראשית בכל יום על ידי לימודה בישראל

4:48 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'3 – הארץ מחדשת

ארץ ישראל היא תנאי הכרחי לחידוש העולם על ידי ישראל ולכן לאומיותנו מחוברת אליה בדוקא

4:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ח'2 – התחדשות תמידית

בכל יום מתחדש העולם ונברא מחדש בגבורתו של יוצר בראשית המתגלה דרך נשמות ישראל

5:33 דק'
+

1150. ישראל ותחיתו ז'3 – כללי זהירות

תורת ישראל יודעת כיצד להיזהר מנצרות

5:27 דק'
+

1149. ישראל ותחיתו ז'2 – מדרגות ההכרה

השכל הרגש והחיבור האמוני הנשמתי

5:26 דק'
+

1148. ישראל ותחיתו ז'1 – תנאי חיים

לקיום רוחני ישראלי יש תנאי חיים הכרחיים

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'4 – חוש הקודש

חוש הקודש של חז"ל יודע איך להישמר מפח יוקשים ולהגן על הקיום הרוחני הישראל נגד המסיונריות

4:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'3 – סכנת המסיון

רכי לב וקטני דעת עומדים גם היום מול פיתוי מסיונרי המוגש בלבוש של אהבה אוניברסלית וסיוע כספי

5:04 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'2 – הכרה ואמונה

גודל הנזק ברוחניות תלוי ביחש ישר לרמת המגע הרוחני אם בהכרה או בהרגשה או באמונה

5:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ז'1 – אקלים רוחני

כמו שצמחים ובעלי חיים זקוקים לאקלים מסויים ואף לתנאי חיים כמו מים כך גם בעולם הרוחני

5:21 דק'
+

1147. ישראל ותחיתו ו'3 – אורות גנובים

האורות שגנבה הנצרות חוזרים אלינו

5:28 דק'
+

1146. ישראל ותחיתו ו'2 – המשפילי לראות

אנחנו חיים בהשגחה פרטנית מוחלטת

5:25 דק'
+

1145. ישראל ותחיתו ו'1 – התפרצות רוחנית

הנצרות מתפרצת אל הקודש ללא הכנות

6:25 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'4 – מתגדלים ומתאמצים

כתוצאה מהמלחמה להשבת הגניבה מתגדלים ומקבלים משנה אומץ באמונה ומוסר

5:10 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'3 – חזרה לקדושה

כשהקדושה לוקחת בחזרה את האורות שנגנבו ממנה היא גם לוקחת את הטוב שבמקסם הכזב

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'2 – המשפילי לראות

כשישראל מודיעים בעולם שד' משגיח גם על הפרטים הכי קטנים זה מביא התעלות גדולה

7:12 דק'
+

ישראל ותחיתו ו'1 – מך ונשפל

ההפקרה של העולם המעשי לא רק מונעת מאור הקודש להתפשט בהויה אלא גם מורידה את ערכו

5:26 דק'
+

1144. ישראל ותחיתו ה'8 – להרבות אור

נרבה אור ונגאל את ערכי המוסר המושפלים

5:18 דק'
+

1143. ישראל ותחיתו ה'7 – העולם המערבי

חוסר הרמוניה מוסרית מכה במערב

5:26 דק'
+

1142. ישראל ותחיתו ה'6 – השקפה הרמונית

גוף ורוח כלל ופרט הכל מתחבר

5:10 דק'
+

1141. ישראל ותחיתו ה'5 – עננים קלים

סילקנו את ענני האלילות ונמשיך בעבודה

5:17 דק'
+

1140. ישראל ותחיתו ה'4 – סגולה יחודית

העולם עוד לא מסוגל למדרגת ישראל

5:21 דק'
+

1139. ישראל ותחיתו ה'3 – מדרגה ישראלית

לא עוזבים שום דבר בשפלותו

5:13 דק'
+

1138. ישראל ותחיתו ה'2 – אור ישראל

בהירות הופעת אור ד' בארץ על ידנו

5:28 דק'
+

1137. ישראל ותחיתו ה'1 – מחכים לישראל

בסתר ליבו ממתין העולם לאורנו

5:14 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'12 – בגאולת ישראל

הרעיונות הקדושים שנגזלו על ידי הנצרות יחזרו ויאירו ויצאו משביים בגאולת ישראל

5:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'11 – אור ישראל

לפני זריחת אורם של ישראל העולם הוא מחולק ומפורד לשברי שברים וחסרה ההרמוניה

5:11 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'10 – אמונה ומעשה

החיבור האמוני הישראלי בין אמונה למעשה יישר את העולם כולו ואור יזרח לישרים

5:01 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'9 – ההשקפה האלוקית

העולם הגויי אינו מוכשר עדיין לקבל את ההשקפה האלוקית המחברת שמים וארץ יחדיו

4:39 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'8 – ההפקרות המעשית

הנצרות הפקירה את העולם המעשי ואמרה שהאלוקים לא יביא את האדם בחשבון על מעשיו

4:26 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'7 – ניצחנו וננצח

ישראל מכיר את התרבויות העולמיות אורם ומחשכיהם וכמו שניצח את האלילות כך ינצח את החושך הקל יותר

5:49 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'6 – הסתגלות העולם

העולם אינו מסוגל כעת לחיות כמו עם ישראל באור ד' האחד והמקיף אנו נביאו להסתגל לכך

5:45 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'5 – רוממות הכל

לא מוותרים על שום דבר לא בחומר ולא בפוליטיקה ולא בשום דבר את הכל מעלים קומה

5:19 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'4 – העם המטהר

תפקיד עם ישראל לטהר את העולם כולו מכל מחשכיו מכל הצער והסבל לעשותו מאושר

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'3 – הידיעה המנוחלת

הבורות התורנית הנוראה השוררת במדינת ישראל היא אשר מונעת מאיתנו למלא את תפקידנו האלוקי

4:05 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'2 – אור הבהירות

העולם מחכה לחיבור הישראלי אל האינסוף המביא את שפע האור והברכה לכל העולם כולו

4:30 דק'
+

ישראל ותחיתו ה'1 – מחכים לישראל

העולם ומלואו מלא בהמתנה ובציפייה נסתרת לגילוי אורם של ישראל גם אם נראה להיפך

5:05 דק'
+

1136. ישראל ותחיתו ד'7 – ישועת ישראל

ישועתנו בגילוי השכינה מתוכנו ממש

5:25 דק'
+

1135. ישראל ותחיתו ד'6 – הזולה והסתלבט

הבטלה מזמינה השפעות נוצריות

5:18 דק'
+

1134. ישראל ותחיתו ד'5 – החיקוי הנוצרי

חיקוי שטחי שקרי ולא מוסרי

5:23 דק'
+

1133. ישראל ותחיתו ד'4 – דם חיינו

אמונה טהורה מקור בטחוננו ועתידנו

5:11 דק'
+

1132. ישראל ותחיתו ד'3 – קירבה לד'

טהרת האמונה מעניקה קירבה לד'

5:19 דק'
+

1131. ישראל ותחיתו ד'2 – חיים קדושים

חיים שופעים מהאמונה הטהורה

5:22 דק'
+

1130. ישראל ותחיתו ד'1 – אל אחד

האל האינסוף ברוך הוא אינו גשמי

7:08 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'7 – עד הישועה

שליטת הארס הזה נגמרת על ידי ישועתם של ישראל אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון יזרח

6:09 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'6 – ניצול החולשה

אותו ארס רוחני מנסה לעקור יהודים משורשיהם על ידי ניצול חולשה כלכלית או בורות

7:23 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'5 – דם החיים

הארס הפוגע באמונה האחדותית אם חדר חלילה הרי הוא פוגע בדם החיים בעיקר העיקרים

4:46 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'4 – קובעת הכל

האמונה בד' אחד היא לא רק המפתח לזרימת החיים אלא היא הקובעת את עתידנו תקותנו חוזקנו ובטחוננו

6:16 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'3 – היטהרות יומיומית

השכל הגבולי גורם נטיה להגשמה וצריך כל הזמן לטהר את האמונה ולזכור שאת עצמות האלוק איננו תופסים

7:29 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'2 – הגשמת האלוקות

הגשמה היא הגבלה ומי שמגשים באלוקות הוא עובד עבודה זרה שמייחס אלוקות לנבראים

6:53 דק'
+

ישראל ותחיתו ד'1 – אמונת האחדות

האמונה הטהורה בד' אחד היא לא רק ענין פילוסופי אלא מקור החיים הטהורים השופעים בישראל

5:22 דק'
+

1120. ישראל ותחיתו ג'3 – בכל דרכיך

ישראל יודעים את ד' בכל מישורי החיים

5:30 דק'
+

1119. ישראל ותחיתו ג'2 – הכל קודש

אין בנו ערכים פרודים הכל מתחבר לקודש

5:21 דק'